Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

Οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη του δήμου Θερμαϊκού

Τι έδειξε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2011
Αν και πέρασαν δύο χρόνια από τότε, αξίζει να θυμίσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2011 σε φορείς και αιρετούς της περιοχής για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου Θερμαϊκού. Καθώς εκείνα τα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και σήμερα, δεδομένου ότι η κοινωνία έδινε και εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητες στην τουριστική αξιοποίηση, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη βελτίωση των υποδομών.

Από την πρωτογενή εκείνη έρευνα, στην οποία είχαν απαντήσει 94 φορείς και αιρετοί από τις οκτώ δημοτικές κοινότητες του δήμου Θερμαϊκού, πρώτη ερχόταν η ανάπτυξη του τουρισμού και η αξιοποίηση των κάμπινγκ Αγίας Τριάδας και Επανομής με ποσοστό 88,3%. Ακολουθούσε η θέσπιση προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας (ποσοστό 87,2%) και έπονταν η βελτίωση του οδικού δικτύου και η καλύτερη οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας με ποσοστό 86,2%, η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας (85,1%), η δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών και η θαλάσσια συγκοινωνία (από 83% η κάθε μία), η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων με 75,5%.
Πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι το 61,7% των ερωτηθέντων στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας, επισήμαινε την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών τμημάτων και της δημοτικής αστυνομίας, σε αντίθεση με κάποιους που σχεδιάζουν τη σύμπτυξη αστυνομικών τμημάτων και μεταξύ αυτών την κατάργηση των τμημάτων της Αστυνομίας σε Μηχανιώνα και Επανομή.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Προτεραιότητες για έργα και υπηρεσίες στον τομέα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας/απασχόλησης

Για την επόμενη τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα έργα και τις υπηρεσίες στον τομέα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας /απασχόλησης, που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού: 
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των ερωτηθέντων δίνει προτεραιότητα:
·         Στα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας (87,2%)
·         Στην ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας 7,7%
Ακολουθούν, με ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ερωτηθέντων, τα έργα:
·         Σύστασης δομών υποστήριξης Γεωργίας – Αλιείας       67,0%)
·         Μείωση των δημοτικών τελών (66,0%)
·         Βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας         (63,8%)
Ενώ, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, οι ερωτηθέντες σημείωσαν τα έργα:
·         Ανάπτυξης υπηρεσιών στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας (58,5%)
·         Επαναλειτουργίας του γραφείου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 54,3%

Λαμβάνοντας υπόψη και τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ίδια ερώτηση, όταν τους δόθηκε η δυνατότητα  τριών μόνο επιλογών, συμπεραίνουμε ότι την υψηλότερη προτεραιότητα, από όλα τα έργα και υπηρεσίες του τομέα τοπικής οικονομίας/απασχόλησης, συγκεντρώνουν:
·         Τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας (72,3%)
·         Η ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας (42,6%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα  έργα και τις υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού: 
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των ερωτηθέντων δίνει προτεραιότητα:
·         Στην αξιοποίηση των campingς Αγίας Τριάδας και Επανομής (88,3%)
·         Στην ανάπλαση των παραλιακών ζωνών (85,1%)
·         Στην τουριστική προβολή του Δήμου (75,5%)
·         Στη συνέχιση του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες  (73,4%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα έργα υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα τεχνολογίας/καινοτομίας,
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, οι ερωτηθέντες δίνουν  προτεραιότητα :
·         Στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (79,8%)
·         Στην κατασκευή του Διεθνούς Πανεπιστημίου (76,6%)
Ακολουθούν, με ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ερωτηθέντων, τα  έργα:
·       Διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων για γεωργία και αλιεία (68,1%)
·       Λειτουργία του Βιολογικού Τμήματος του ΑΠΘ στο Αγγελοχώρι (67,0%)
·       Ανάπτυξη Πληροφ.  Συστήματος Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών     (61,7%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα  έργα υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης φυσικών πόρων, 
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, οι ερωτηθέντες δίνουν  προτεραιότητα:
·         Στις εναλλακτικές μορφές διαχείρισης απορριμμάτων (86,2%)
·         Στη δημιουργία Πάρκων και Παιδικών Χαρών – Δενδροφυτεύσεις  (73,4%)
·         Στη δημιουργία τουριστικής διαδρομής Περαίας - Επανομής  (72,3%)
·         Στην ηλεκτροδότηση του  Δήμου μέσω φωτοβολταϊκών κυψελών (70,2%)
Ακολουθούν , με ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ερωτηθέντων, τα  έργα:
·         Μέριμνα για τα αδέσποτα σκυλιά  (69,1%)
·         Ανάπτυξη μηχανισμού ελέγχου ποιότητας των υδάτων (69,1%)
·         Ανάδειξη περιοχών Natura σε Αγγελοχώρι και Επανομή (66,0%)
·         Εφαρμογή προγράμματος "Πράσινες Σχολικές Αυλές" (63,8%)
·         Τοποθέτηση ειδικών φίλτρων, όπου λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός
για την αντιμετώπιση της κακοσμίας         (62,8%)
·      Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων        (61,7%)
·      Συλλογή και αξιοποίηση των βρόχινων υδάτων (61,7%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα  τεχνικά έργα και υποδομές, που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού 
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, οι ερωτηθέντες δίνουν  προτεραιότητα :
·         Στη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου (86,2%)
·         Στα έργα ύδρευσης  (77,7%)
·         Στα έργα αποχέτευσης (76,6%)
·         Στην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου        (70,2%)
Ακολουθούν, με ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ερωτηθέντων, τα  έργα:
·         Διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού 27 (Περαία - Ν. Μηχανιώνα) (68,1%)
·         Κατασκευή συνδετηρίου οδικού άξονα Επανομής με την εθνική οδό
Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών  (62,8%)
·         Αντιπλημμυρική προστασία           (61,7%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα έργα υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα μεταφοράς/συγκοινωνίας, που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού 
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, οι ερωτηθέντες δίνουν  προτεραιότητα :
·         Στη θαλάσσια συγκοινωνία για σύνδεση του Δήμου με τη Θεσσαλονίκη (83,0%)
·         Στη δημιουργία ασφαλών σχολικών διαδρομών (80,9%)
·         Στην επέκταση της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας (76,6%)
·         Στην αξιοποίηση ελεύθερων οικοπέδων για χώρους στάθμευσης (72,3%)
Ακολουθούν , με ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ερωτηθέντων, το έργο :
·         Επέκτασης των δρομολογίων του ΟΑΣΘ (61,7%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα έργα υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα Υγείας – Κοινωνικών Υποδομών και υπηρεσιών, που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού:
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, οι ερωτηθέντες δίνουν  προτεραιότητα:
·         Στη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών (85,1%)
·         Στη στήριξη και επέκταση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"      (83,0%)
·         Στη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με άλλες ειδικότητες γιατρών (74,5%)
·         Στη μείωση των δημοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες   (71,3%)
Ακολουθούν, με ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ερωτηθέντων, τα  έργα:
·         Θεσμοθέτηση παροχών και διευκολύνσεων απόρων οικογενειών (68,1%)
·         Ενημέρωση πολιτών στο  θέμα των ναρκωτικών (67,0%)
·         Λειτουργία γραφείου ανάπτυξης του εθελοντισμού (66,0%)
·         Δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (64,9%)
·         Ίδρυση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου (64,9%)
·         Λειτουργία δομών φύλαξης παιδιών κατά τη θερινή περίοδο (61,7%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα έργα υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα Εκπαίδευσης, που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού 
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, οι ερωτηθέντες δίνουν  προτεραιότητα :
·         Στη συντήρηση – εξοπλισμό  των σχολικών μονάδων (83,0%)
·         Στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων (77,7%)
·         Στη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου για τη δια βίου μάθηση
των ενηλίκων            (74,5%)
Ακολουθούν , με ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ερωτηθέντων, τα  έργα:
·         Συνέχιση του προγράμματος μεταφοράς των μαθητών (69,1%)
·         Κατασκευή Ειδικού Σχολείου (64,9%)
·         Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των σχολικών μονάδων μέσω
του διαδικτύου (64,9%)
·         Περιβαλλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα (64,9%)
·         Δημιουργία και επέκταση δραστηριοτήτων δημοτικών βιβλιοθηκών (60,6%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα έργα υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα Εκπαίδευσης, που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού 
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, οι ερωτηθέντες δίνουν  προτεραιότητα :
·         Στην αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων (75,5%)
·         Στην οργάνωση προγραμμάτων άθλησης για όλες τις ηλικίες (70,2%)
Ακολουθούν , με ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ερωτηθέντων, τα  έργα:
·         Κατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (68,1%)
·         Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου (67,0%)
·         Ενίσχυση του θαλάσσιου αθλητισμού (61,7%)
Λαμβάνοντας υπόψη και τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ίδια ερώτηση, όταν τους δόθηκε η δυνατότητα  τριών μόνο επιλογών, συμπεραίνουμε ότι την υψηλότερη προτεραιότητα, από όλα τα έργα  υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης φυσικών πόρων, συγκεντρώνουν: 
·          Η αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων (28,7%)
·          Η οργάνωση προγραμμάτων άθλησης για όλες τις ηλικίες (24,5%)
·         Δημιουργία λαογραφικού Μουσείου         (23,4%)
·          Κατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (22,3%)
·         Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου (20,2%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς τα έργα υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα Οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού 
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, οι ερωτηθέντες δίνουν  προτεραιότητα :
·         Στην οργάνωση  της υπηρεσίας συλλογής  απορριμμάτων (86,2%)
·         Στην αξιοποίηση της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας (85,1%)
·         Στην εγκατάσταση υπηρεσιών (ΔΟΥ, Πυροσβεστικός Σταθμός κ.α. ) (83,0%)
Ακολουθούν , με ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ερωτηθέντων, τα  έργα:
·         Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης του πολίτη με 24ωρη επικοινωνία (69,1%)
·         Επέκταση των δραστηριοτήτων των ΚΕΠ (61,7%)
Για την επόμενη  τριετία το σύνολο των ερωτώμενων προσδιόρισε τις παρακάτω προτεραιότητες ως προς  την ανάπτυξη Υπηρεσιών Ασφάλειας του Πολίτη στο Δήμο Θερμαϊκού 
Λαμβάνοντας υπόψη και τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ίδια ερώτηση, όταν τους δόθηκε η δυνατότητα  τριών μόνο επιλογών, συμπεραίνουμε ότι την υψηλότερη προτεραιότητα, από όλα τα έργα  υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης φυσικών πόρων, συγκεντρώνουν: 
·         Η ενίσχυση αστυνομικών τμημάτων και δημοτικής αστυνομίας (61,7%)
·         Ο θεσμός των Σχολικών τροχονόμων για την προστασία των μαθητών 44,7%
·         Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (44,7%)
(Πηγή: Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας σε Φορείς και Αιρετούς: Οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες του Δήμου Θερμαϊκού, Απρίλιος 2011)

IV. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Θέματα Ανάπτυξης
Η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου θα πρέπει να σέβεται το περιβάλλον, να είναι βιώσιμη, να προωθεί τον τουρισμό και τις συναφείς δραστηριότητες, να αξιοποιεί τις δυνατότητες τεχνολογίας και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
·         Ανάπτυξη και Προώθηση του Τουρισμού με τη βελτίωση των υποδομών και τη διαφημιστική προβολή της περιοχής.
·         Προώθηση του Εναλλακτικού Τουρισμού με βάση παραδοσιακές δραστηριότητες της περιοχής (π.χ. αμπελουργία, αλιεία).
·         Κατασκευή Συνεδριακού Κέντρου, για την προώθηση του Συνεδριακού Τουρισμού σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής.
·         Προστασία και Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, με στόχο την αύξηση του εισοδήματος του Δήμου και των πολιτών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τοπική ανάπτυξη.
·         Λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας και των επιχειρήσεων με έμφαση στην ανάπτυξη του τουρισμού.
·         Διάνοιξη της πλαζ του ΕΟΤ και ΚΑΑΥ και ενοποίηση της παραθαλάσσιας ζώνης του σημερινού Δήμου Θερμαϊκού.
·         Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Δήμους και φορείς για τη λειτουργία της θαλάσσιας συγκοινωνίας.
·         Ολοκλήρωση της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στα υπόλοιπα τμήματα των Ν. Επιβατών και της Αγίας Τριάδας. 
·         Αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών  Προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, με την ωρίμανση των έργων και την προετοιμασία ολοκληρωμένων φακέλων, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Υποδομές
·         Σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο: οδικός άξονας Θες/κης - Μηχανιώνας, Μηχανιώνας – Επανομής κ.λπ.
·         Διασφάλιση επάρκειας και υγιεινής του πόσιμου νερού σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
·         Δίκτυο αποχέτευσης
·         Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου.
·         Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε όλα τα δημοτική και δημόσια κτίρια, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
  • Νέες υποδομές για την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό: Σχολεία, Κατασκευή Ανοιχτού Θεάτρου, φιλοξενία εθνικών και διεθνών πολιτιστικών και αθλητικών διοργανώσεων (ειδικά όσα σχετίζονται με τη θάλασσα).
  • Ανάπλαση των ρεμάτων και κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής
·         Διαμορφώσεις – συντηρήσεις πεζοδρομίων, πάρκων, πλατειών και παιδικών χαρών
  • Βελτιώσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, οδών και κοινοχρήστων χώρων
  • Υπογείωση του δικτύου της ΔΕΗ στις παραθαλάσσιες περιοχές
  • Υλοποίηση έργων αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας

Κοινωνική φροντίδα
 -Ίδρυση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου.
 -Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Ανέργων–διασύνδεση με επιχειρήσεις.
 -Σταθμός υποστήριξης γυναικών και οικογένειας.
 -Συμβουλευτική και υποστήριξη Ατόμων με αναπηρίες.
-Ίδρυση και λετουργία Στεκιού Νεολαίας.
-Ανάπλαση υφιστάμενων και κατασκευή νέων παιδικών χαρών
 
Σύγχρονες Δημοτικές Υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των Δημοτών
 -Κατασκευή νέου Δημαρχείου.
 -Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες και στα ΝΠΔΔ του Δήμου.
 -Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας και μηχανημάτων έργων.
 -Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού.
 -Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.