Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Προσλήψεις σε δήμους της Θεσσαλονίκης και στα νοσοκομεία

Προσλήψεις εργαζομένων, ανακοινώθηκαν από δήμους της Θεσσαλονίκης, ενώ προσλήψεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα και στα νοσοκομεία, όπως   ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα:

■ Στις 12 ∆εκεµβρίου θα βγει η προκήρυξη της νέας κοινωφελούς εργασίας για τις 4.000 προσλήψεις στα νοσοκοµεία, όπως έκανε γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Πολάκης. Ειδικότερα την ταχεία κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα Νοσοκοµεία και σε άλλες ∆οµές του συστήµατος Υγείας, ανακοίνωσε, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης. Πρόσθεσε επίσης, ότι από τον Οκτώβριο του 2015 ως σήµερα έχουν αναλάβει υπηρεσία στο ∆ηµόσιο Τοµέα της Υγείας 3.150 άτοµα.
■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη 23 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ωριαία αποζηµίωση, ανακοίνωσε ο δήµος Νεάπολης- Συκεών τηλ. επικοινωνίας 2313 329 544.
■ Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανακοίνωσε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μ. Ανδρόνικου 6).
■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων και της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο δήµος (τηλ. επικοινωνίας: 2313317666)
■ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού), προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραµµα ∆ράσης για τη Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευση Προσφύγων», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασµό του ΕΑΠ. τηλ. : 2610 367 673

■ Ο δήµος Βόλβης µετά την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού έξι ατόµων, για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών της πολιτικής προστασίας τηλ. 2397065865

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου