Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Θέλουν να κάνουν βίλες το κάμπινγκ Αγίας Τριάδας!

Αντιδρά ο δήμος Θερμαϊκού στις προτάσεις ΣΜΠΕ
Την έντονη αντίθεσή του, διατυπώνει ο δήμος Θερμαϊκού για τις προτάσεις, μέσω διαδικτύου, της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το ακίνητο του κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας», καθώς με την προτεινόμενη κυρίαρχη χρήση κατοικίας αφενός δεν ευνοείται ο τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής και αφετέρου ούτε την επιχειρηματικότητα και την αύξηση απασχόλησης της περιοχής.

Παραγνωρίζοντας τη βούληση του δήμου για την δημιουργία στο χώρο του πρώην κάμπινγκ σχολικών συγκροτημάτων, που τόση ανάγκη τα έχει η περιοχή, το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να ξεπουλήσει την πανέμορφη αυτή έκταση και να τη μετατρέψει σε πολυτελείς παραθαλάσσιες βίλες. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την αντιδημαρχία Τεχνική Υπηρεσιών του δήμου Θερμαϊκού:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
CAMPING ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Μετά τη ανακοίνωση δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ακινήτου «Camping Αγίας Τριάδας» που βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή του Δήμου μας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 17 Ιανουαρίου 2014 και για ένα μήνα,  εκφράζουμε την καταρχήν θετική μας γνώμη για τις γενικότερες αρχές αξιοποίησης του σχεδίου, με τη διατήρηση των δημόσιων λειτουργιών του ακινήτου και τη δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης του ακινήτου. Ειδικότερα  δε επί της λύσης της μέτριας έντασης χρήσεων τουριστικού – παραθεριστικού χωριού που προτείνετε εκφράζουμε τις παρακάτω θέσεις –παρατηρήσεις - προσφυγές μας:

            Ως προς τη ΖΩΝΗ Ι:
Α.  Συμφωνούμε με τη χωροθέτηση της ζώνης Ι (ζώνες πρασίνου) των κοινοχρήστων χώρων και τη λογική της κάθετης πρόσβασης στην ακτή.
Β.        Συμφωνούμε με τον καθορισμό της ζώνης προστασίας της ακτής.
Γ.         Συμφωνούμε επίσης με τη δημιουργία και τη προτεινόμενη θέση του παραλιακού πεζοδρόμου/ποδηλατοδρόμου εκτός της γραμμής αιγιαλού-παραλίας.

Ως προς τη ΖΩΝΗ ΙΑ:
Δ.        Συμφωνούμε στη γενικότερη χωροθέτηση της ζώνης κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου.
Ε.        Διαφωνούμε όμως ως προς το μέγεθος της επιτρεπόμενης δόμησης στη ζώνη αυτή καθώς δεν εκπληρώνονται οι ελάχιστες πρϋποθέσεις που τίθενται από τα πρότυπα κτιριολογικά προγράμματα που συντάχθηκαν από τον πρώην «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» για την ανέγερση των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα, βάσει των εγκεκριμένων κτιριολογικών προτύπων απαιτούνται:
·         Για Λύκειο 180 θέσεων :2.200τμ
·         Για Γυμνάσιο 180 θέσεων :2.165τμ
·         Για Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 150 θέσεων: 2.770τμ
δηλ. συνολικά 7.135τμ δόμησης για τη δημιουργία Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου.

Ως προς τη ΖΩΝΗ ΙΙ:
Ζ.         Συμφωνούμε με τον καθορισμό της γραμμής δόμησης σε απόσταση 30μ  από τη γραμμή του αιγιαλού.
Η.        Διαφωνούμε με την ανάδειξη της παραθεριστικής κατοικίας ως κύριας χρήσης της περιοχής, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες χρήσεις θα πρέπει να προκριθούν με γνώμονα την γενικότερη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ η προτεινόμενη κυρίαρχη χρήση κατοικίας αφενός δεν ευνοεί τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής αφετέρου ούτε την επιχειρηματικότητα και την αύξηση απασχόλησης της περιοχής. Επιπλέον δρα ανταγωνιστικά στην οικονομία της υπόλοιπης περιοχής που εργολαβικά πλήττεται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.
            Η προτεινόμενη εκμετάλλευση κατοικίας, ποτέ δεν υπήρξε στην περιοχή του ΕΟΤ και επομένως ποτέ δεν αποτέλεσε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης περιοχής (μηδενικός πληθυσμός  στον πίνακα .1.1, πληθυσμιακή Χωρητικότητα και πυκνότητα, εγγραφή Ε15, του ΓΠΣ) – αντίθετα η χρήση του camping ήταν πάντα τουριστική και δημόσια. Άποψή μας είναι λοιπόν, ότι η με τη προτεινόμενη εκμετάλλευση αναιρείται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της περιοχής όπως προβλέπεται από το ΓΠΣ και ο Δήμος μας θα απολέσει μια ευκαιρία έλξης νέων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης. Η πρόταση αυτή αντιτίθεται ακόμη στην Απόφαση 67659/2013 (ΦΕΚ 3155/Β/12-12-2013) «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» που ορίζει την ένταξη των αναξιοποίητων τουριστών πόρων στο τουριστικό προϊόν, με παράλληλη προστασία και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, και κατά συνέπεια αντιτίθεται και στη σκοπιμότητα και τους στόχους της προτεινόμενης μελέτης (κεφ.3.2).
Προτείνουμε την ανάδειξη των γενικότερων τουριστικών χρήσεων α. τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα κτλ) και β. ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, υδροθεραπευτήρια κ.α.) –εξαιρουμένων των γηπέδων γκολφ όπως στην πρότασή σας– σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.Β, εδ.1 του ν.3986/2011.

Γενικότερα:
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του δυτικού (1.α)  της ειδικής μελέτης που περιλαμβάνει τη συνολική υπό μελέτη περιοχή, και του ορίου της πολεοδομικής ενότητας όπως ορίζεται, με τη δυτική όμορη πολεοδομική ενότητα ΠΕ6. Τμήμα (δηλ. το 1.α)  δηλαδή της περιοχής ειδικής μελέτης βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα ΠΕ6 και συμπεριλαμβάνεται στον τομέα Α΄ (Ι) του από 5-9-1966 Διατάγματος Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 160Δ/6-10-1966 όπως τροποποιήθηκε με την αρ.67481/11-10-1968 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 210Δ/2-11-1968) και το από 13-2-1979 Διάταγμα (ΦΕΚ 165/Δ/16-3-1979). Τα ανωτέρω βεβαιώνονται σχετικά στο με αρ.πρωτ.5561,7750/18.10.2013 έγγραφο θεώρησης όρων δόμησης που σας χορηγήθηκε από την Δ/νση Πολεοδομίας Δ.Θέρμης και κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με αρ. πρωτ.34515/24.10.2013.
Προτείνουμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ενίσχυσης της κοινωφελούς δόμησης στο τμήμα 2 απορροφώντας το επιπλέον ποσοστό από το συντελεστή δόμησης του τμήματος 1.α (όπου ο μέσος προτεινόμενος συντελεστής δόμησης είναι 0,6 ενώ η μελέτη προτείνει 0,2)

Επίσης, επειδή το ακίνητο έχει εισφορά σε γη, οι κοινωφελείς και κοινόχρηστες εκτάσεις που δημιουργούνται σύμφωνα με τη μελέτη πρέπει να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του δήμου προκειμένου να ανεγερθούν σχολεία και χώροι άθλησης σε δημοτικές εκτάσεις δεδομένου ότι η εισφορά σε γη του παραπάνω ακινήτου προσεγγίζει το 55% της συνολικής έκτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.