Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

Πως έμεινε αναξιοποίητο το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θερμαϊκού"

Από τη διοίκηση, την αντιπολίτευση και την Περιφέρεια
Σκαλίζοντας τα χαρτιά μας, βρήκαμε το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014» που είχε εκπονηθεί από το δήμο Θερμαϊκού πριν 3 ακριβώς χρόνια και το οποίο είχε  παρουσιαστεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 στο δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Δυστυχώς με το πρόγραμμα εκείνο, παρότι σ΄αυτό καταγράφονταν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του δήμου Θερμαϊκού, δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του, ούτε από τη διοίκηση, ούτε από την αντιπολίτευση, ενώ ανάλογη ήταν και η στάση της Περιφέρειας, η οποία εσχάτως το θυμήθηκε, για καθαρά προεκλογικούς λόγους.

Κι όμως, το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014», που εκπονήθηκε από ειδικούς επιστήμονες, αν ακολουθούνταν έστω στο ελάχιστο, θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να βελτιωθεί και να γίνει καλύτερη η ποιότητα ζωής των κατοίκων του ΘερμαΪκού. Καθώς, επισημαίνονταν σ΄αυτό με ακρίβεια οι τομείς στους οποίους έπρεπε να ρίξει το βάρος της η διοίκηση του δήμου και  υποδεικνύονταν τα εργαλεία, ώστε να ισχυροποιηθεί η περιοχή μας, αξιοποιώντας στο έπακρο τα «ατού» που διαθέτει.
Δυστυχώς, αντί η διοίκηση του δήμου, όπως προαναφέραμε, να προχωρήσει στη μερική έστω εφαρμογή του προγράμματος και η αξιωματική αντιπολίτευση να ασκήσει φορτική πίεση επ΄αυτού, αναλώνονταν και οι δύο πλευρές σε διαξιφισμούς και στείρες εκατέρωθεν αντιπαραθέσεις, με συνέπεια τα επόμενα χρόνια και μέχρι σήμερα, κανείς να μην ασχοληθεί με το πρόγραμμα.

Τα ισχυρά σημεία
Όπως αναφέρεται στο σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014, «η ισχυροποίηση των δυνατών σημείων του Δήμου Θερμαϊκού θα προέλθει από την αξιοποίηση των ευκαιριών που εντοπίζονται στα ακόλουθα: Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας. Η εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή. Η συμμετοχή στη Ζώνη Καινοτομίας. Δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η ανάπτυξη εσωτερικού τουρισμού μικρής διάρκειας (μιας ημέρας) από το Π.Σ. Θεσσαλονίκης. Ανάπτυξη θαλάσσιας συγκοινωνίας. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων και υπηρεσιών. Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, που προβλέπει την ενίσχυση της δικτύωσης των αστικών κέντρων και τη συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου, συμπληρωματικά προς τοται  μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ανάδειξη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σε κέντρο παροχής υπηρεσιών γνώσης και τεχνολογίας για τη Ν.Α. Ευρώπη  και η ενίσχυση της Ελληνοβαλκανικής οικονομικής συνεργασίας.

Τα αδύνατα σημεία
Τα αδύνατα σημεία του δήμου Θερμαϊκού, όπως εντοπίζονταν από το πρόγραμμα, είναι: Οι αυξανόμενες ανάγκες σε υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες λόγω της μεγάλης ανάπτυξης αλλά και της οικονομικής κρίσης. Η αδυναμία κάλυψης επενδυτικών δαπανών με ίδιους πόρους. Η ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Η αναξιοποίητη δημοτική περιουσία. Οι ελλιπείς υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης. Οι ελλείψεις οδικού δικτύου. Η έλλειψη χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών στον οικιστικό ιστό.

Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων
Η αξιοποίηση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων (ισχυρών σημείων) και των ευκαιριών του Δήμου Θερμαϊκού θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών που είναι: 
-Η οικονομική κρίση και η στενότητα πόρων, σε συνδυασμό με τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στον Δήμο. 
-Η πιθανή αισθητική και λειτουργική υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη συνεχή εξάπλωση του πολεοδομικού ιστού. 
-Η αδυναμία των υποδομών να ανταποκριθούν στην οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη. 
-Η γειτνίαση με Χαλκιδική. 
-Η μη προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου και η τυχόν υποβάθμισή του. 
-Η ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
-Η πίεση για μη περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές, που δημιουργεί η οικιστική ανάπτυξη. 
-Η ευμετάβλητη τουριστική αγορά και ο έντονος ανταγωνισμός των περιοχών - προορισμών παραθαλάσσιου τουρισμού.

Ευκαιρίες
-Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων και υπηρεσιών.
-Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, που προβλέπει την ενίσχυση της δικτύωσης των αστικών κέντρων και τη συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου, συμπληρωματικά προς το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
-Η εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή.
-Η ανάπτυξη και λειτουργία της θαλάσσιας συγκοινωνίας.

Περιορισµοί από εξωγενείς παράγοντες
-Οικονομική Κρίση και η στενότητα πόρων, σε συνδυασμό με τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στον Δήμο.
-Η μη προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου και η τυχόν υποβάθμισή του.
-Η ευμετάβλητη τουριστική αγορά και ο έντονος ανταγωνισμός των περιοχών - προορισμών παραθαλάσσιου τουρισμού.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
(STRENGTHS)
ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
(WEAKNESS)
ü1  Παραθαλάσσια Ζώνη
ü2   Φυσικό περιβάλλον
ü3   Κοντινή απόσταση από το Π.Σ. Θεσσαλονίκης.
ü4   Γειτνίαση με Χαλκιδική.
ü5 Κοντινή απόσταση από διεθνές αεροδρόμιο.
ü6   Υψηλή οικιστική ανάπτυξη.
ü7   Ραγδαία πληθυσμιακή ανάπτυξη.
ü8   Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ανθρώπινων πόρων.
ü9   Τουριστικές υποδομές.
ü10 Σημαντικές πολεοδομικές επενδύσεις. 
ü1  Ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες λόγω της μεγάλης ανάπτυξης.
ü2   Αδυναμία κάλυψης επενδυτικών δαπανών με ίδιους πόρους.
ü3   Η ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
ü4   Αναξιοποίητη δημοτική περιουσία.
ü5 Ελλιπείς υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης.
ü6   Ελλείψεις οδικού δικτύου
ü7   Έλλειψη χώρων πρασίνου-παιδικών χαρών στον οικιστικό ιστό.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
(OPPORTUNITIES)
ΑΠΕΙΛΕΣ
(THREATS)
ü1  Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.
ü2   Η εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή.
ü3   Η συμμετοχή στη Ζώνη Καινοτομίας.
ü4   Δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
ü5 Η ανάπτυξη εσωτερικού τουρισμού μικρής διάρκειας (μιας ημέρας) από το Π.Σ. Θεσσαλονίκης.
ü6   Ανάπτυξη θαλάσσιας συγκοινωνίας.
ü7   Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων και υπηρεσιών.
ü8   Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, που προβλέπει την ενίσχυση της δικτύωσης των αστικών κέντρων και τη συγκρότηση ενός πολυκεντρικού δικτύου, συμπληρωματικά προς το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
ü9   Η ανάδειξη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σε κέντρο παροχής υπηρεσιών γνώσης και τεχνολογίας για τη Ν.Α. Ευρώπη  και η ενίσχυση της Ελληνοβαλκανικής οικονομικής συνεργασίας.
ü1  Οικονομική Κρίση, στενότητα πόρων.
ü2   Νέες αρμοδιότητες χωρίς τους αναγκαίους πόρους.
ü3   Πιθανή αισθητική και λειτουργική υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη συνεχή εξάπλωση του πολεοδομικού ιστού.
ü4   Η αδυναμία των υποδομών να ανταποκριθούν στην οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη.
ü5 Γειτνίαση με Χαλκιδική.
ü6   Η μη προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου και η τυχόν υποβάθμισή του.
ü7   Η ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ü8   Η πίεση για μη περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές, που δημιουργεί η οικιστική ανάπτυξη.
ü9   Η ευμετάβλητη τουριστική αγορά και ο έντονος ανταγωνισμός των περιοχών - προορισμών παραθαλάσσιου τουρισμού.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.