Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Μετά από διακοπή ενός μηνός, λόγω εορτών, συνεδριάζει και πάλι αυτή την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα αυτά είναι:

ΘΕΜΑ 1ο:  Άρση απαλλοτρίωσης Αγροτεμαχίου Ο.Τ. Γ296 στη θέση «Κόγιο» του Συνοικισμού Επανομής Θεσσαλονίκης, επί του οποίου υφίσταται ισόγειο κτίσμα εμβαδού 598,31τ.μ.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015, του Δήμου Θερμαϊκού για ενημέρωση υπολοίπων ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 3ο: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 482/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό Τελών Κοινοχρήστων Χώρων, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 96/2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του πρώην Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γ.Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 6ο:   Διαγραφή του Χ. Κ. 0103/2014 του Γ.Π.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 7ο:  Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού του ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 8ο: Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού της εταιρείας ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού του ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού της εταιρείας Δ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 422/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. -Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου - μέλους  της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης - Π.Δ. 28/80.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 12ο :Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 23/2000(ΦΕΚ 18Α’) για τον χαρακτηρισμό ακτών περιοχής Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2015.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του                       Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Θερμαϊκού.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θ. Τζέκος.
ΘΕΜΑ 14ο:  Παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Επανομής»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
 ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΘ Α.Ε.
 Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.   
ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού καθώς και του αναπληρωτή για τη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης - απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης των ναυαγίων -επικίνδυνων επιβλαβών πλοίων από θαλάσσιες περιοχές  δικαιοδοσίας μας (εκτός Λιμένα ) περιοχής Θεσσαλονίκης για το έτος 2014, σύμφωνα με  την υπ΄ αριθ. 2123/36/01/22-10-01 , άρθρο 1 (ΦΕΚ 1438 Β΄) Υπουργική απόφαση κατ΄εφαρμογή του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄)
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης
ΘΕΜΑ 17ο : Πρακτική άσκηση σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας)του Ο.Α.Ε.Δ.            
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 18ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Νικόλαο Κουρκούτα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 19ο: Παράταση μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού από 01-01-2015 έως τις 31-12-2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.   
ΘΕΜΑ 20ο: Σύναψη νέας Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θερμαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.  
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας - κ.κ. Ν. Γιάκης, Ν. Τσουρούς .   
ΘΕΜΑ 21ο:  Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Πλακόστρωση οδών Ανθέων –Δημοκρατίας –Φιλίππου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.