Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Προσλήψεις 150 εργαζομένων στο δήμο Θερμαϊκού

Ποιές ειδικότητες προβλέπονται, τι απαιτείται, ποιές είναι οι προϋποθέσεις
Εκατόν πενήντα εργαζόμενοι θα απασχοληθούν το επόμενο διάστημα στο δήμο Θερμαϊκού με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ανάλογες προσλήψεις εργαζομένων με πεντάμηνες συμβάσεις θα γίνουν στους δήμους Θέρμης, Δέλτα, Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου. Στο δήμο Θέρμης προβλέπεται η πρόσληψη 70 ατόμων.
Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από το «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» και αφορά:
-ΔΕ Τεχνιτών σιδηρών κατασκευών – συγκολλητών (Σιδηρουργοί), 3 άτομα
-ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών 3 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 άτομα
-ΔΕ Δενδροκηπουρών- Δενδροκόμων- Κηπουρών- Ανθοκόμων, 5 άτομα
-ΔΕ Φυλάκων 13 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 19άτομα
-ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 άτομα
-ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, 2 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 5 άτομα
-ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων 2 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (οικοδομικών Εργασιών), 8 άτομα
-ΥΕ Συντηρητών – Καθαριστών, 5 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (οικοδομικών Εργασιών), 5 άτομα
-ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων, 1 άτομο
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 5 άτομα
-ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 1 άτομο
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 5 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 6 άτομα
-ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 1 άτομο
-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 1 άτομο
-ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών, 7 άτομα
-ΥΕ Οικιακών Βοηθών, 3 άτομα
-ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων, 6 άομα
-ΥΕ Καθαριστών, 6 άτομα
-ΥΕ Τραπεζοκόμων, 4 άτομα
-ΔΕ Οδηγών Σχολικών Λεωφορείων, 2 άτομα
-ΔΕ Σχολικών Τροχονόμων, 10 άτομα
-ΔΕ Συνοδών Μεταφοράς Μαθητών, 5 άτομα
-ΔΕ Ναυαγοσωστών, 8 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 2 άτομα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
-Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.
2. Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από μία υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση ανέργου» (π.χ., είναι και «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας») δηλώνει μόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία αντιστοιχεί η υψηλότερη μοριοδότηση.
3. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες.
4. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).
5. Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής (π.χ., ορισμός και περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας, προστατευόμενων μελών κ.ά.) παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.