Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δ.Σ. Θερμαϊκού


Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη 12 Ιουλίου, στις 8 μμ, το δημοτικό συμβούλιο δήμου Θερμαϊκού. Τα θέματα, όπως αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση, είναι τα ακόλουθα:


1.    Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Πράσινο Ταμείο) με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
2.    Έγκριση της υπ΄αρ.64/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
3.    Έγκριση της υπ΄αρ.65/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Επανομής. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
4.    Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού για το σχολικό έτος 2012-2013». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
5.    Αποδοχή παραίτησης και ορισμός εκπροσώπου στην ΑΝΕΘ Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
6.     Έγκριση της υπ΄αρ.174/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
7.    Έγκριση κατανομής ποσού 1.941,08 €, προς την πρωτοβάθμια Επιτροπή, για τις αμοιβές σχολικών τροχονόμων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
8.    Ανάκληση της υπ΄αρ.14/2012 απόφασης ΔΣ, που αφορά στη «Χορήγηση άδειας εκσκαφής για επέκταση δικτύου φυσικού αερίου, στην εταιρία Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε.», ως προς τη μη έγκριση χορήγησης άδειας εκσκαφής τμήματος της οδού Μηδείας (από Θερμαϊκού έως Ιωνίας) που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Περαίας και χορήγηση νέας άδειας εκσκαφής  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
9.    Τροποποίηση της υπ΄αρ.75/2012 Απόφασης ΔΣ, που αφορά στην επιστροφή ποσού, σε δύο δικαιούχους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
10. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
11. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
12. Παραχώρηση χρήσης του πρώην κτιρίου-συσκευαστηρίου του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αγ. Τριάδας, στον Σύλλογο Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγ. Τριάδας, για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αγ. Τριάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
13. Έγκριση της υπ΄αρ.26/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
14. Έγκριση της υπ΄αρ.27/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον Ορισμό θέσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου, Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
15.  Έγκριση της υπ΄αρ.28/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην αδειοδότηση θέση πάργκινγκ ΑμεΑ, επί της οδού Γραβιάς 4 Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
16.  Έγκριση της υπ΄αρ.29/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Μονοδρόμηση της οδού Μ. Αλεξάνδρου, μεταξύ των οδών Ολυμπιάδος και Ανώνυμης Δημοτικής οδού, Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
17. Έγκριση της υπ΄αρ.30/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην Αναθεώρηση/Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
18. Έγκριση και εκτέλεση μελέτης με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού για πέντε μήνες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
19.  Ορισμός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ως διευθύνουσας υπηρεσίας της επίβλεψης εκπόνησης της μελέτης «Ίδρυση Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Μηχανιώνας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
20. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αμπελοκήπων 48, του Τοπικού Διαμερίσματος της Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
21.  Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παραλιακή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας, με μισθωτή τον κ. Σαμαρά Ε. Θεόδωρο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
22. Εκμίσθωση του υπ΄αρ.1079 κληροτεμαχίου Δημοτικής Κοινότητας Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
23. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παραλιακή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας, με μισθωτή τον κ. Σταμίδη Φ. Βασίλη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
24. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παραλιακή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας, με μισθωτή τον κ. Σταμίδη Φ. Βασίλη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
25. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
26.  Έγκριση της υπ΄αρ.126/2012 απόφασης ΔΣ του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., που αφορά στην έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
27.  Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος, ως προς τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Επενδύσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
28. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Θερμαϊκού, για το έργο «Οδοποιϊα Δ.Δ Μεσημερίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
                               
Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://www.serverroom.us/radio/277062

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.