Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Περικόπτονται αποδοχές υπουργών, δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων κ.α.

Στις 3.600 μικτά, από 4.216,38 που είναι σήμερα, διαμορφώνονται πλέον οι αποδοχές των δημάρχων στους δήμους κάτω των 100.000 κατοίκων, ενώ των αντιδημάρχων γίνονται 1.800 ευρώ μικτά από 2.108,19 μικτά (1.557,62 καθαρά) που ήταν μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα οι αποδοχές των προέδρων δημοτικών συμβουλίων μειώνονται στα 1.440 ευρώ από 1.686,55 που λάμβαναν μέχρι σήμερα σήμερα.
Αυτά αναφέρονται σε εγκύκλιο  που εκδόθηκε από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, όπου επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1ον. Οι αποδοχές του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των Υπουργών (εξωκοινοβουλευτικών και μη) εξισώνονται με τις αποδοχές του Βουλευτή.
2ον. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία μειώνονται οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης.
Σημειώνεται ότι χτες, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανήρτησε προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Περιστολή Δημοσίων Δαπανών και ρύθμιση θεμάτων Δημοσιονομικών Ελέγχων».
Με διάταξη του Σχεδίου Νόμου, μετά από οδηγία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, επέρχεται μείωση της δημόσιας δαπάνης για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής διοίκησης της χώρας.
Συγκεκριμένα, περικόπτεται :
Από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Πρόεδρο της Βουλής το ποσό των 1.872 ευρώ μηνιαίως.
Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το ποσό των 1.404 ευρώ μηνιαίως.
Τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς που έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή το ποσό των 935 ευρώ μηνιαίως.
Τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή το ποσό των 468 ευρώ μηνιαίως.
Επίσης, επίκειται η έκδοση Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η οποία θα ρυθμίζει τις αποδοχές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων κ.λ.π.
Το Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους εκτιμά ότι από τις ρυθμίσεις αυτές θα προκύψει περιστολή της δημόσιας δαπάνης στο επίπεδο των 9 έως 10 εκατ. ευρώ ετησίως.
Το ποσό αυτό θα αξιοποιηθεί ως δημοσιονομικό ισοδύναμο για την απόδοση της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους.
Σε άλλη διάταξη του Σχεδίου Νόμου γίνεται ρύθμιση με την οποία επέρχεται μείωση της δημόσιας δαπάνης για μισθώματα κτηριακών εγκαταστάσεων από φορείς του δημοσίου.
Συγκεκριμένα:
α) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος έως τα χίλια (1.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
β) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα χίλια και 0,01 (1.000,01) ευρώ έως τα δύο χιλιάδες (2.000,00) Ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
γ) Για ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα δύο χιλιάδες και 0,01 (2.000,01) ευρώ έως τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) Ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
δ) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος, που υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
Το Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους εκτιμά ότι από την ρύθμιση αυτή θα προκύψει περιστολή της δημόσιας δαπάνης στο επίπεδο των 15 έως 17 εκατ. ευρώ ετησίως.
Πίνακας με τις αμοιβές
Παρατίθεται σχετικός πίνακας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις αποδοχές τους όπως ίσχυαν πριν την Υπουργική Απόφαση και όπως διαμορφώνονται μετά την υπογραφή της:

Κατηγορία     Ισχύουσες αποδοχές (Μικτά)         Νέες αποδοχές (Μικτά)
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου                           5.856,08                    5.000,00
Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης      5.856,08                  5.000,00
Περιφερειάρχης                                                         5.270,47                 4.500,00
Αντιπεριφερειάρχης                                                   3.952,85                 3.375,00
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου                   2.635,24                  2.250,00
Δήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)     5.270,47                 4.500,00
Δήμαρχος (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων)      4.216,38                 3.600,00
Δήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)       3.162,28                 2.700,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος άνω 100.000 κατοίκων)        2.635,24                2.250,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος 20.000-100.000 κατοίκων)    2.108,19               1.800,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)  1.581,14                1.350,00
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου (Δήμος άνω 100.000 κ.) 2.108,19            1.800,00
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου (Δήμος 20.000-100.000 κ) 1.686,55        1.440,00
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου (Δήμος κάτω 20.000 κ.)  1.264,91            1.080,00
Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου                                     4.871,30           4.250,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.