Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου η 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς με 16 θέματα ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για 15 χρόνια στον Δήμο Καλαμαριάς, ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε» στα οποία λειτουργούν σχολικά διδακτήρια.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ. Υπ.- Πολ. Πρ. και Περιβάλ.- κ. Παν. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας για τη δωρεάν παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων (πρασίνου) ιδιοκτησίας της, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ. Υπ.- Πολ. Πρ. και Περιβάλ.- κ. Παν. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου " Όδευση οπτικής ίνας από τη διασταύρωση Κ. Καραμανλή - Άρη Βελουχιώτη μέχρι το Πολυλειτουργικό - Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμαριάς" (αρ. μελ. 68/2015).                     
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ. Υπ.- Πολ. Πρ. και Περιβάλ.- κ. Παν. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Ανατ. Θράκης, Ιωνίας, Μεγ. Αλεξάνδρου " (αρ. μελ. 63/2014).                                  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ. Υπ.- Πολ. Πρ. και Περιβάλ.- κ. Παν. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 5ο: Παράταση   προθεσμίας   εκτέλεσης  του  έργου:« Διαμόρφωση πάρκου μεταξύ                  των οδών Α. Παπανδρέου - Βρυούλων  και Ζορμπά (αριθ. μελ.  62/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ. Υπ.- Πολ. Πρ. και Περιβάλ.- κ. Παν. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Στατική ενίσχυση και αισθητική αποκατάσταση των διατηρητέων κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην ιδρύματος Αριστοτέλης για την στέγαση κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων»  (Αριθ. μελέτης 108/2008).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ. Υπ.- Πολ. Πρ. και Περιβάλ.- κ. Παν. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ ετών  2008-2014.
Εισηγήτριες: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εκποίησης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚZ) και άχρηστων μεταλλικών υλικών (scrap) σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης &Πρασίνου - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 9ο:  Πρόταση έγκρισης ισολογισμού έναρξης 01/01/2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η. - κ. Σ. Πετκάκης.
ΘΕΜΑ 10ο: Πρόταση έγκρισης ισολογισμού χρήσης 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η. - κ. Σ. Πετκάκης.
ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση του Προέδρου του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς μετά από παραίτηση.
Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» - κ. Β. Νικολέττου – Σκάρλιου.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» υπ’ αριθμ. 18/2016 περί εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματος) και υπ’ αριθμ. 19/2016 περί εγκρίσεως του ετήσιου απολογιστικού πίνακα υλοποίησης του Π/Υ, για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» - κ. Β. Νικολέττου – Σκάρλιου.
ΘΕΜΑ 13οΣυγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» - κ. Β. Νικολέττου – Σκάρλιου.
ΘΕΜΑ 14ο: Υλοποίηση συνεργασίας και έγκριση παραχώρησης αίθουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ. Αλ.και Δημ. Υγείας- κ. Μ. Παυλίδου
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση για τη συνδιοργάνωση του «Thessaloniki Animation Festival» - Φεστιβάλ σχεδιοκίνησης-κινούμενης εικόνας και των όρων υλοποίησής του. Διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 1.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τη διοργάνωσή του. Ανάθεση διοργάνωσης και συντονισμού του Φεστιβάλ.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ   Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 16ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.