Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

Ενημερωτική εκδήλωση για τις συμφωνίες TTIP, CETA, TISA

Eνημερωτική συνέλευση-εκδήλωση για τις τρομακτικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν και στη χώρα μας από την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών TTIP, CETA και TISA, οργανώνεται σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου, ώρα 7 μ.μ. στο κτήριο της ΕΔΟΘ ( Προξένου Κορομηλά 51 4ος όροφος).

Στη σχετική πρόσκληση που απηύθυνε ομάδα πρωτοβουλίας, αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Είμαστε  κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τη κοινωνία των πολιτών του υπόλοιπου κόσμου, οργανώσεις βάσης, κινήματα εργαζομένων, αγρότες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις από όλη την Ευρώπη, τον Καναδά και τις Η.Π.Α. Απαιτούμε να τεθεί ένα τέλος στις μυστικοπαθείς εμπορικές συμφωνίες όπως η TTIP, η CETA, η TISA και σε όσες πρόκειται να ακολουθήσουν· Τώρα τα κοινωνικά κινήματα και η κοινωνία των πολιτών μάχονται ενάντια στην CETA: που φέρνει την TTIP από την πίσω πόρτα!
Οι διεργασίες για την CETA ήταν πιο μυστικοπαθείς ακόμα και από την TTIP. Ούτε τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου δεν είχαν πρόσβαση στο κείμενο ή την εντολή πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η CETA είναι πλέον έτοιμη προς υπογραφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές κυβερνήσεις να μεθοδεύουν προς την επίσπευση των διαδικασιών.
Η CETA υποβαθμίζει τα δημοκρατικά δικαιώματα προς όφελος των εκτεταμένων δικαιωμάτων των επενδυτών, θέτει σε κίνδυνο της δημόσιες υπηρεσίες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα περιβαλλοντικά και διατροφικά πρότυπα και τον πλανήτη! Η μεγαλύτερη απειλή είναι πως η CETA, σχεδιασμένη στα πρότυπα της TTIP, επιτρέπει στις Αμερικάνικες επιχειρήσεις με την χρήση του μηχανισμού ISDS να μας ενάγουν για τις δημοκρατικές μας αποφάσεις. Αν η CETA περάσει θα είναι ακόμα δυσκολότερο να αντιταχθούμε και να ανατρέψουμε την TTIP, οφείλουμε να σταθούμε ενωμένοι για να διασφαλίσουμε πως τα δικαιώματά μας δεν θα ξεπουληθούν στις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα ισχυρό κίνημα ενάντια στις άδικες πολιτικές εμπορίου που αναδύονται στην Ευρώπη και αλλού. Αγρότες, δικαστές, τοπικές επιχειρήσεις, εργατικά σωματεία, περιβαλλοντολόγοι, δήμοι και πολλοί ακόμα εγείρονται ενάντια στην CETA και την TTIP.
Καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις μέσα από τις οποίες η εμπορική πολιτική εξασφαλίσει κέρδη για τους λίγους, την ίδια στιγμή που ο πλανήτης και οι λαοί υποφέρουν. Απορρίπτουμε τις εμπορικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τα κεκτημένα με αγώνες εργατικά δικαιώματα, που προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων υπηρεσιών και εξαρτώνται από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δημιουργώντας την καταστροφική κλιματική αλλαγή ενάντια στην οποία μάχονται άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Δεν ανεχόμαστε ένα εμπορικό σύστημα που διαιωνίσει την φτώχια στον παγκόσμιο νότο και που παράγει υπερβολικό πλούτο για τους λίγους. :
Δηλώνουμε την ανησυχία μας, γιατί οι παραπάνω συμφωνίες αποτελούν απειλή:

1.    για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ εφόσον συμφωνηθούν, γιατί θα δώσουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μηνύουν τις κυβερνήσεις σχετικά με πολιτικές αποφάσεις τους που θα μπορούσαν να βλάψουν τα μελλοντικά τους κέρδη, υπονομεύοντας τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων σχετικά με το δημόσιο συμφέρον.
2.    για τις δημόσιες υπηρεσίες, αφού θα δημιουργήσουν νέες αγορές σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, με άλλα λόγια θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση, γεγονός που θα καταστήσει επίσης πολύ δύσκολα οι υπηρεσίες αυτές καθώς και η ενέργεια και το νερό να τεθούν ξανά υπό δημόσιο έλεγχο.
3.    για τα τρόφιμα μέσω της εναρμόνισης των κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων, τα πρότυπα ασφαλείας τροφίμων της Ε.Ε. θα πρέπει να μειωθούν στα επίπεδα των ΗΠΑ. Έτσι αίρονται οι περιορισμοί της Ε.Ε. για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς Γ.Τ.Ο., τα φυτοφάρμακα και τις ορμόνες βοδινού κρέατος.
4.    για το περιβάλλον, γιατί θα μειώσουν τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ε.Ε. στα επίπεδα των ΗΠΑ.
5.    για το κλίμα, γιατί ισχυροποιώντας τα δικαιώματα των επενδυτών, αφού θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να μηνύουν κυβερνήσεις, όταν υιοθετούν νέες πολιτικές κατά των ορυκτών καυσίμων.
6.    για τα δικαιώματα των εργαζομένων τα οποία προφανώς και θα μειωθούν στα πρότυπα των ΗΠΑ, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να μετεγκατασταθούν σε πολιτείες των ΗΠΑ και της Ε.Ε. με τα χαμηλότερα πρότυπα των εργασιακών δικαιωμάτων.
7.    για την υγεία,  γιατί οι ρυθμίσεις που προβλέπουν και οι οποίες προστατεύουν τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον, θα πρέπει να παρέχουν επιστημονικά στοιχεία και να επιβεβαιώνουν τη θέση τους. Με άλλα λόγια οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα θα πρέπει πρώτα να έχουν εκτεθεί σε αυτούς τους κινδύνους, να έχουν υποστεί βλάβη στην υγεία τους και μετά να ζητηθεί η απόσυρσή τους, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει σήμερα, το βάρος της απόδειξης για το ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι επιβλαβές για την υγεία, πριν καν το θέσει στην κυκλοφορία, το φέρει ο κατασκευαστής του.
8.    για τον οικονομικό έλεγχο, γιατί θα καταργήσει πολλούς από τους νέους δημοσιονομικούς κανονισμούς (όπως π.χ. οι τραπεζικές εγγυήσεις), που έχουν εισαχθεί μετά το 2008 για να αποτρέψουν ένα ακόμη μελλοντικό οικονομικό κραχ.
Να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε τα παρακάτω:
1.    Πλήρης διαφάνεια και άμεση δημοσιότητα του σχεδίου της κάθε συμφωνίας, όπως και των κειμένων των διαπραγματεύσεων σε κάθε γύρο.Οι συμφωνίες να χαρακτηριστούν ως μεικτές και να μην ισχύσει η προσωρινή εφαρμογή τους
2.    Να απαλειφθούν διατάξεις που περιορίζουν τον ρόλο της Τ.Α., ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη λήψη αποφάσεων στους τομείς προμηθειών, αστικού σχεδιασμού και υπηρεσιών προς τους πολίτες.
3.    Θέσμιση κανόνων που θα αναβαθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα περισσότερο αντί να τις υποβαθμίζουν.
4.    Να απαλειφθεί  ο προβλεπόμενος μηχανισμός διαιτησίας επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (I.S.P.S.), γιατί υποκαθιστά τους ισχύοντες θεσμούς δικαίου και τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

 Καλούμε την κυβέρνηση να μην επικυρώσει τη CETA, ούτε να συμφωνήσει στην προσωρινή εφαρμογή της, γιατί στην πραγματικότητα την ίδια ώρα αρχίζει η αποδοχή της και η ισχύ της. «Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού»                                
Θεωρούμε ότι η έκδοση της νομικής ερμηνευτικής δήλωσης από τους εκπροσώπους του Καναδά και της Ε.Ε., είναι ήσσονος σημασίας, και  γίνεται για να κατευνάσει τις αντιδράσεις των κοινωνιών.

      Οι συμφωνίες CETA,TTIP,TΙSA θα αποτελούν μόνιμη απειλή για τη    Δημοκρατία και  θα έχουν δραματικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, στην αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων, στο περιβάλλον, στα εργασιακά δικαιώματα, στο δικαιικό και δικανικό σύστημα της χώρας μας, στο κοινωνικό κράτος. Η CETA θα τιμωρεί όσες χώρες αποφασίσουν να πάρουν πίσω ιδιωτικοποιημένα αγαθά.

Καλούμε τους φορείς της Τ.Α., των επαγγελματικών και των εργασιακών σωματείων όλων των βαθμίδων, τις εθελοντικές οργανώσεις ,τα επιμελητήρια, τις συλλογικότητες από το χώρο της κοινωνικής οικονομίας,  τα μέλη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, τους ανθρώπους των ΜΜΕ, τα μέλη των επιστημονικών συλλόγων, και κάθε ενεργό πολίτη του πολεοδομικού συγκροτήματος και ευρύτερα,
ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΔΟΘ ( Προξένου Κορομηλά 51) 4ος ορ. την
             ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 στις 7μμ

ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ το πλαίσιο
ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΜΕ τις ενέργειες μας
ΕΝΩΝΟΥΜΕ τις  δυνάμεις μας

STOP TTIP CETA TISA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.