Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Προσλήψεις προσωπικού σε φορείς της Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις προσωπικού, ανακοινώθηκαν σε διάφορους φορείς της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Μακεδονίας και συγκεκριμένα στους δήμους Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Παύλου Μελά και Κασσάνδρας, καθώς επίσης από το υπουργείο Πολιτισμού για τη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και το ΙΕΚ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αναλυτικά:


Δήμος Θεσσαλονίκης
Ο δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου επτά ΠΕ Ιατρών (ενός ΠΕ Γυναικολόγου, ενός ΠΕ Καρδιολόγου, ενός ΠΕ Μικροβιολόγου, ενός ΠΕ Οδοντιάτρου, ενός ΠΕ Οφθαλμιάτρου, ενός ΠΕ Παιδιάτρου, και ενός ΠΕ Παθολόγου) για την λειτουργία δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α'1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας. Βλαχιώτη Βασιλικής. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-317666, 2313-317128, 2313-317116.

Δήμος Παύλου Μελά
Ανακοίνωση για την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη 32 θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2016- 2017, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ μήνες εξέδωσε ο δήμος Παύλου Μελά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Παύλου Μελά (Διεύθυνση: Λαγκαδά 221, 3ος όροφος, Σταυρούπολη. Τηλ. Επικοινωνίας 2313 302 960 - 961 - 916). nΑνακοίνωση για την πρόσληψη 21 ατόμων καθηγητών μουσικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Δημοτικού Ωδείου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. , που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης εξέδωσε η δημοτική αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι , Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο Δημοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας:2310 726668). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δήμος Θέρμης
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά τριών ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, που εδρεύει στον Τρίλοφο της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας εξέδωσε ο δήμος Θέρμης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 57500 Τρίλοφος, Ν. Θεσσαλονίκης, υπόψη κας Φυτώκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2392 330-214, 330-213, 30-219). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. www.socialthermi .gov.gr και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης (thermi.gov.gr).

ΙΕΚ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Προκήρυξη ανακοινώθηκε για την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 86 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ κατ' ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκης πρόκειται για 14 θέσεις. Μία θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ), μία θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ), ,μία θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ, μία θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ), τρεις θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE), τρεις θέσεις ωρομίσθιων ΖαχαροπλαστικήςΤέχνης (ΔΕ) και τέσσερις θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ).

Δημοτικό Ωδείο δήμου Κασσάνδρας
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), συνολικά τριών ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 63077 Καλλιθέα Χαλκιδικής, απευθύνοντας την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» υπόψη κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένεια (τηλ. επικοινωνίας: 23740- 20065).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προσλήψεις σε αρχαιολογικούς χώρους

Με τρεις προκηρύξεις που δημοσιευθήκαν στην διαύγεια το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει γνωστό ότι εγκρίνει τη πρόσληψη 304 ατόμων σε αρχαιολογικούς χώρους. Το υπουργείο Πολιτισμού εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, 116 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οκτώ μήνες. Επιπλέον, εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, 140 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες, κ.λ.π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας τεσσάρων μηνών και όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2017. Τέλος, εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, 48 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες, ΥΕ Εργατών κ.λ.π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας τεσσάρων μηνών και όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.