Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

Ελεγκτικό Συνέδριο: Κατέπεσε ο διαγωνισμός για τα LED !

Πλήγμα κατά της διοίκησης Μαυρομάτη, δικαίωση της "Συμπολιτείας"
Κατέπεσε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο διαγωνισμός που είχε πραγματοποιήσει η διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, αξίας 3.632.828 ευρώ, καθώς το ανώτατο για τα  διοικητικά θέματα δικαστήριο της χώρας, θεώρησε ως "μη νόμιμους", τους περισσότερους όρους της διακήρυξης.

Το ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκλήθηκε για να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και τη σύμβαση του δήμου Θερμαϊκού με την εταιρεία Dasteri Systems A.E.για την προμήθεια των LED, υπογραμμίζει στην απόφασή του, με την υπ' αριθμό 44/2018 πράξη του και ημερομηνία 1-3-20018, ότι "δεδομένου ότι οι νομικές πλημμέλειες...καθιστούν μη νόμιμη την ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδιασία, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης". Τι σημαίνει θεωρητικά αυτό; Ότι καταπίπτει όλη η διαδικασία που είχε πραγματοποιήσει η δημοτική αρχή για την προμήθεια των LED και ακυρώνεται ο διαγωνισμός.
Όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν τηρήθηκαν στο διαγωνισμό αυτό οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές (δηλαδή ο δήμος Θερμαϊκού στην προκείμενη περίπτωση) "οφείλουν να τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, με απώτερο σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος". Ενώ λίγο πιο κάτω παρατηρεί:
"Ναι μεν οι αναθέτουσες αρχές είναι, κατ΄αρχήν, ελεύθερες να διαμορφώνουν τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας κατά την κρίση τους και να ορίζουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση τα κριτήρια καταλληλότητας των υποψηφίων οικονομικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψιν τους τις εκάστοτες ανάγκες και τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της σύμβασης, για την επιλογή της βέλτιστης προσφοράς. Δεσμεύονται, ωστόσο, να τους καταρτίζουν εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού και την ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων να συμμετέχουν στις διαγωβνιστικές διαδικασίες φορέων. Ενώ τυχόν περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαγωνισμίο, πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεδομένου ότι συνεπάγονται περιορισμό στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
Στην 25σέλιδη απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο, ασχολείται αναλυτικά με όλα εκείνα τα σημεία της σύμβασης του δήμου Θερμαϊκού που είχαν χαρακτηριστεί ως "φωτογραφικά" και θεωρεί ως "μη νόμιμη" την  ενέργεια να μην υποδιαιρεθεί η σύμβαση σε τμήματα, αλλά να ζητηθούν προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Τονίζει δε ότι "δεν είναι επαρκείς" οι εξηγήσεις περί αυτού από τη διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού.
Ακόμη, επισημαίνει με έμφαση ότι οι όροι του διαγωνισμού "περιορίζουν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού και είναι δυσανάλογοι με τον επιδιωκόμενο σκοπό".
Καταλήγοντας το ΣΤ΄Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπογραμμίζει στην απόφασή του ότι οι "νομικές πλημμέλειες", όπως χαρακτηρίζει τις φωτογραφικές διατάξεις που υπάρχουν στη σύμβαση του δήμου Θερμαϊκού με την εταιρεία Dasteri Systems AE "καθιστούν μη νόμιμη την ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδιασία και κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης".
Η σύνθεση του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούνταν από τον πρόεδρο του Τμήματος, Δημήτριο Πέππα (Σύμβουλο) και μέλη τις Νικολέτα Ρένεση (εισηγήτρια) και Αικατερίνη Μποκώρου, Παρέδρους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.