Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Η περίεργη βιασύνη να προσβληθεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα LED

Πριν ακόμη προλάβει να στεγνώσει η μελάνη από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ακυρώνει την σύμβαση μεταξύ του δήμου Θερμαϊκού και της εταιρείας Dasteri Systems για την προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων LED, θεωρώντας τους όρους του διαγωνισμού "μη νόμιμους" (δηλαδή παράνομους) και η διοίκηση Μαυρομάτη, επιδεικνύοντας περίεργη σπουδή και σπάζοντας κάθε ρεκόρ ταχύτητας, σπεύδει, χωρίς καμία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, να προσβάλει την απόφαση, αναθέτοντας σε δικηγόρο των Αθηνών την κατάθεση ανάκλησής της !!

Για το σκοπό αυτό, ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης με απόφασή του για "ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου", με χθεσινή ημερομηνία 13 Μαρτίου 2018, ορίζει τον δικηγόρο Αθηνών Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη, για λογαριασμό του Δήμου "να συντάσσει και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο", προκειμένου να προσβληθεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μάλιστα ορίζει και την αμοιβή του δικηγόρου που ανέρχεται στο ποσό των 571,84 ευρώ.
Η βιασύνη του δημάρχου να προσβάλει την απόφαση του Ελεγκτικού συνεδρίου, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή του Δήμου, γίνεται με επίκληση του άρθρου 58, παρ. 2 του νόμου 3852/2010 που ορίζει πως "όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπ΄γης ποιότητας ζωής". Δηλαδή, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά "ζημία των δημοτικών συμφερόντων" και όχι αυτός καθ' αυτό ο "φωτογραφικός" διαγωνισμός με βάση τον οποίον ανατέθηκε η προμήθεια λαμπτήρων LED, ύψους 3.600.000 ευρώ, σε τιμές τριπλάσια τουλάχιστον  ακριβότερες από αυτές της αγοράς. 
Το ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογραμμίζει στην απόφασή του, με την υπ' αριθμό 44/2018 πράξη του και ημερομηνία 1-3-20018, ότι "δεδομένου ότι οι νομικές πλημμέλειες...καθιστούν μη νόμιμη την ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης". Τι σημαίνει θεωρητικά αυτό; Ότι καταπίπτει όλη η διαδικασία που είχε πραγματοποιήσει η δημοτική αρχή για την προμήθεια των LED και ακυρώνεται ο διαγωνισμός.
Όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν τηρήθηκαν στο διαγωνισμό αυτό οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές (δηλαδή ο δήμος Θερμαϊκού στην προκείμενη περίπτωση) "οφείλουν να τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, με απώτερο σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος".

Διαβάστε σχετικά:
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2018/03/led_10.html
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2018/02/led.html
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2018/02/led_28.html
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2018/02/2-led.html
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2018/02/led_24.html
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2018/02/led_25.html
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2018/02/led_22.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.