Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Ένας έλεγχος στον ΟΑΣΘ πριν 10 χρόνια που... ξεχάστηκε

Εδώ και δέκα τουλάχιστον χρόνια, ακόμη από το 2006, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές είχαν επισημάνει το όργιο παρανομιών, υπεξαιρέσεων και ελλειμμάτων, που διαπράττονταν στον αμαρτωλό ΟΑΣΘ σε βάρος του κράτους και του επιβατικού κοινού, χωρίς όμως να υπάρξει καμία ενέργεια από πλευράς της τότε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών προκειμένου να σταματήσουν οι βλαπτικές εκείνες πράξεις.

Στην ετήσια έκθεσή του για το έτος 2006, που είχε δώσει στη δημοσιότητα το Μάϊο του 2007 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, αποκάλυπτε ότι το Φεβρουάριο του 2006, είχε δώσει εντολή στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης και στο ΣΕΕΥΜΕ να διενεργήσουν διαχειριστικό έλεγχο στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και παράλληλα ζήτησε από την 25η ∆ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) να τον ενηµερώσει για τις ενέργειές της σχετικά µε την υπόθεση ΟΑΣΘ και την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου.
Όπως σημείωνε ο Γενικός Επιθεωρητής, που τότε ήταν ο αεροπαγίτης επί τιμή, Λέανδρος Ρακιτζής, «Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές, υπέβαλαν µετά από ένα µήνα, το Μάρτιο του 2006, την έκθεσή τους στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρουν ότι υπήρξαν σοβαρά γεγονότα κατά την λειτουργία του Οργανισµού για τα οποία δεν ενηµερώθηκε το Υπουργείο Οικονοµικών και φυσικά η Οικονοµική Επιθεώρηση».
Με βάση τα ευρήματα που είχαν, οι Επιθεωρητές πρότειναν «να υπόκειται ο ΟΑΣΘ σε τακτικούς και έκτακτους διαχειριστικούς ελέγχους σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα (κάθε ένα ή δύο έτη) και όταν µάλιστα προκύπτουν λάθη, ελλείµµατα, κλοπές, υπεξαιρέσεις να είναι δυνατή η άµεση επέµβαση της Οικονοµικής Επιθεώρησης».
Κατόπιν αυτών, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης εκτιµώντας ότι είναι απολύτως απαραίτητη η επέκταση και συµπλήρωση του ελέγχου για τα έτη 2004 και 2005 καθώς και ο επανέλεγχος του ελέγχου που είχε ήδη διενεργηθεί από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υπουργείου Μεταφορών (ΣΕΕΥΜΕ) και τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης, ζήτησε από τις παραπάνω υπηρεσίες να συντονιστούν και να ορίσουν επιθεωρητές, οι οποίοι θα συνεργαστούν από κοινού για τη διενέργεια του ελέγχου και θα υποβάλλουν ενιαία έκθεση.
Παράλληλα, ζήτησε από την αρµόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) να ενηµερωθεί για τα αποτελέσµατα των ενεργειών της αναφορικά µε τον ΟΑΣΘ. Το ΓΛΚ συµφώνησε µε τη δηµιουργία µικτού κλιµακίου ελεγκτών και ζήτησε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών να µεριµνήσει για την έκδοση της προβλεπόµενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία να προβλέπεται τόσο η έκταση και η φύση του ελέγχου όσο και τα ονόµατα των Επιθεωρητών που θα συµµετέχουν στο κλιµάκιο.
Οι προτάσεις εκείνες, έμειναν τελικά στα συρτάρια, για να μη θιγούν τα συμφέροντα των λεωφορειούχων του ΟΑΣΘ, οι περισσότεροι των οποίων ήταν πολιτικοί φίλοι των τότε κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. που εναλλάσσονταν στην εξουσία.
Στα συρτάρια, είχε… «ξεχαστεί» και μία άλλη πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που ζητούσε να δοθεί το δικαίωµα στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), να διενεργεί αυτεπάγγελτα ελέγχους σε όλα τα στάδια διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών από τον ΟΑΣΘ είτε από το ίδιο, είτε µε ανάθεση στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. Διαφορετικά, ο Γενικός Επιθεωρητής επέμενε στην κατάργηση του ΣΑΣΘ και τη θεσµοθέτηση εναλλακτικού τρόπου ελέγχου του ΟΑΣΘ, ώστε να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου ( του δηµοσίου, των µετόχων, των εργαζοµένων στον ΟΑΣΘ και των πολιτών της Θεσσαλονίκης ).

Σ’ αυτή την περίπτωση, ο ΓΕΔΔ σημείωνε ότι η λύση θα ήταν η µετατροπή του ΟΑΣΘ σε Ανώνυµη Εταιρεία, προκειµένου να διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του νόμου «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» και του εταιρικού Καταστατικού της.  Πρόταση που έμεινε κι αυτή στα αζήτητα προς χάρη των λεωφορειούχων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.