Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Στα 27 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός δήμου Θερμαϊκού


Αναρτήθηκε από το δήμο Θερμαϊκού η συνοπτική οικονομική κατάσταση εσόδων-εξόδων του δήμου για το έτος 2013. Το σύνολο των προϋπολογισθέντων πόρων για τη χρονιά αυτή, είναι 27.162.325,91 ευρώ, το ίδιο και τα προϋπολογισθέντα έξοδα και πληρωμές. Αναλυτικά:

Τα τακτικά έσοδα έχουν προϋπολογιστεί στα 13.333.174 ευρώ, έκτακτα έσοδα 626.097 ευρώ, τα έσοδα παρελθόντων ετών σε 1.614.500, εισπρακτέα υπόλοιπα 4.163.058, χρηματικά υπόλοιπα προηγουμένους έτους 2.829.335 και επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.567.659
Από τα έξοδα, το μεγαλύτερο μέρος αφορά δαπάνες μισθοδοσίας και συγκεκριμένα για αμοιβές προσωπικού 5.081.641 ευρώ και για αμοιβές τρίτων 3.612.005. Επίσγς φόροι, τέλη 577.816 και τοκοχρεωλύσια δανείων 560.200 ευρώ. Υπάρχουν ακόμη για προμήθειες και αναλώσεις υλικών 1.051.999 ευρώ, για μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.437.718, για πληρωμές για υποχρεώσεις 2.525.200 και τέλος για λοιπές αποδόσεις 6.482.000 ευρώ
Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι στον τομέα των επενδύσεων, ενώ προϋπολογίζεται για έργα το ποσό των 1.706.278 ευρώ, ορίζεται για μελέτες το ποσό του 1.002.128 ευρώ. Ακόμη, πάντα στον τομέα των επενδύσεων, προβλέπονται 224.193 ευρώ, για τοκοχρεωλύσια δανείων 621.000 και για αποθεματικό 280.144 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.