Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδριάζει την Τρίτη με 34 θέματα το ΔΣ Θερμαϊκού

Πρώτο θέμα η πρόταση της «Συμπολιτείας» για έγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζόμενους των ΟΤΑ κατά της «αξιολόγησης» 

Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος των Ν.Επιβατών. Πρώτο θέμα συζήτησης,  η έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζόμενους των ΟΤΑ, που ζήτησε η «Συμπολιτεία Θερμαϊκού», κατά της αξιολόγησης που προωθεί ο υπουργός Διοικητικής Μεταρύθμισης.

Αναλυτικά ο κατάλογος με τα θέματα  που θα συζητήσει το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης, στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων των ΟΤΑ, που αφορά στον επανέλεγχο των συμβάσεων, που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει του Ν.4250/2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ.Π.Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές, Υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 255 του Ν. 3463/06.

Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Τουριστική Επιχείρηση Θερμαϊκού Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο ΤΕΘ Α.Ε. Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.


ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών στο Α/θμιο και Β/θμιο συμβούλιο κινηματογράφων Υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.


ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη ΔΑΝΕΘ. Εισηγητής: Δήμαρχος -κ. Γ.Μαυρομάτης.


ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό ακτών περιοχής Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.


ΘΕΜΑ 8ο: Ιδρυση και λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στη Δημοτική ενότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Δήμαρχος -κ. Γ.Μαυρομάτης.


ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση και λειτουργία Κοινωνικής Επιτροπής πρόληψης, ελέγχου νοσημάτων και φροντίδας.Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος –κ.Π.Κολλάρας .


ΘΕΜΑ 10ο: Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θερμαϊκού και συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος -κ. Θ.Τζέκος.


ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός της Επανομής, ως Ιστορικής Έδρας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής:. Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.


ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναπτύσσοντας την επιχειρηματική συνείδηση των νέων στον τουρισμό»(Developing entrepreneurial minds of youth in tourism) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+». Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.


ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014 με ένταξη νέου έργου «Οδηγός Πόλης Δήμου Θερμαϊκού», προϋπολογισμού 61.500,00 €, αποδοχή της απόφασης ένταξης του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και εξουσιοδότηση Δημάρχου. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 14ο: 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ.Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄αρ.478/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τέλους για υπηρεσίες που συμβάλουν στην ποιότητα ζωής, έτους 2015. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.


ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ΄αρ.479/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τέλους 0,5% και 5% επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, έτους 2015. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος


ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ΄αρ.480/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τέλους διανομής παρεπιδημούντων, έτους 2015. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος


ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ΄αρ.481/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στις προϋποθέσεις-δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών χρήσης αιγιαλού και πρόταση καθορισμού τέλους προς την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, για το έτος 2015. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος


ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ΄αρ.482/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τελών Συντελεστών Κοινοχρήστων χώρων, έτους 2015. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.


ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ΄αρ.483/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τελών των Κοιμητηρίων, έτους 2015. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος


ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄αρ.484/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τέλους χρήσης κοινοχρήστων από τον ΟΑΣΘ, έτους 2015. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.


ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ΄αρ.485/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τελών Διαφήμισης, έτους 2015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ΄αρ.486/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Τελών καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή ΤΑΠ, έτους 2015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ΄αρ.487/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό τέλους χρήσης υπηρεσιών (παραχώρησης διαφημιστικού χώρου στο περιοδικό έντυπο του Δήμου Θερμαϊκού), έτους 2015. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.


ΘΕΜΑ 25ο: Αμοιβή πληρεξούσιων δικηγόρων για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.


ΘΕΜΑ 26ο: Ανάκληση άδειας Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 27ο: Παράταση μίσθωσης υπόγειας αποθήκης, για την φύλαξη και αποθήκευση υλικών του Δήμου, για 3 μήνες (Από 1-9-2014 έως 30-11-2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών, που εκτέλεσε ο ανάδοχος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.-ΤΕΘ Α.Ε.» και αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Π.Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο Ν.Επιβατών του Δ.Θερμαϊκού». Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 30ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός, καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.


ΘΕΜΑ 31ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός, με την εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 32ο: Χορήγηση άδειας εκσκαφής για τη διέλευση καλωδίων οπτικών ινών και εγκατάστασης φρεατίων και καθορισμός των τελών διέλευσης στην εταιρεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 34ο:Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θερμαϊκού για την έγγραφή νέου έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος οδού Μ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσημερίου λόγω θεομηνίας .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου