Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Δημιουργείται Κοινωνικό Ιατρείου Θερμαϊκού

Τη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου, αποφασίζει στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Η έδρα του Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Θερμαϊκού βρίσκεται στην Περαία, στο γραφείο Κοινωνικής Προστασίας (Δευκαλίωνος 23), ενώ στις υπηρεσίες του θα μπορούν να προστρέχουν οι δημότες που αποδεδειγμένα βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η λειτουργία του, θα γίνεται μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του Τμήματος Εθελοντών του Δήμου, με τη συνεργασία εθελοντών ιατρών, και την παράλληλη αρωγή  εθελοντικών συλλόγων της περιοχής. Ενώ συντάχθηκε και σχετικό κανονισμός λειτουργίας που θα εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο.
Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο:
«Η κατάσταση πρωτοφανούς οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, οδηγεί όλο και περισσότερους πολίτες στην ανεργία, στην ανασφάλιστη και χαμηλά αμειβόμενη εργασία, στην αδυναμία   πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στην έλλειψη βασικών αγαθών. Οι πιο ευάλωτες στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης πληθυσμιακές ομάδες είναι τα άτομα με αναπηρία, οι μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι, μετανάστες, ψυχικά νοσούντες κ.α.
Η παραπάνω κατάσταση συνηγορεί υπέρ της άμεσης κινητοποίησης των  ενεργών  πολιτών ώστε  να στηριχθούν οι πιο ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνηγορεί υπέρ των κοινωνικών δράσεων, οι οποίες θεωρούμενες ως εκδηλώσεις αλληλεγγύης, ξεφεύγουν από τη  λογική της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης και προωθούν την ιδέα της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Θερμαϊκού προχωρά στη δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας (Κοινωνικό Ιατρείο), μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του Τμήματος Εθελοντών του Δήμου, με τη συνεργασία εθελοντών ιατρών, και την παράλληλη αρωγή  εθελοντικών συλλόγων της περιοχής.
Ως αρχή, θεωρείται ότι η  Δημόσια Υγεία, ως πρωτεύον κοινωνικό αγαθό αποτελεί κρατική μέριμνα και παρέχεται από τις πολιτειακές ή/και τις δημοτικές αρχές.
Ο Δήμος Θερμαϊκού και οι συμμετέχοντες φορείς, στοχεύοντας στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της ανάπτυξης δεσμών αλληλεγγύης και για την κάλυψη του ελλείμματος ανθρωπιστικής ευαισθησίας των πολιτειακών αρχών προς τις πλέον αδύναμες και ευάλωτες ομάδες, προσδοκά ότι με την αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά και την   ευαισθητοποίηση των πολιτών, θα συμβάλλει στην διατήρηση της ατομικής αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, έτσι ώστε να παραμείνουν  ενσωματωμένοι ως ισότιμα μέλη της κοινωνικής δομής και του κοινωνικού γίγνεσθαι.    
Με το παρόν συντάσσεται Κανονισμός Λειτουργίας, βάσει του οποίου εξασφαλίζεται η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία  της Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας του Δήμου Θερμαϊκού.


Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμός
Ο Δήμος Θερμαϊκού, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, του Τμήματος Εθελοντών και της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συνεργασία εθελοντών ιατρών και την παράλληλη αρωγή  εθελοντικών συλλόγων της περιοχής, συστήνει στην περιοχή αρμοδιότητάς του Εθελοντική Ομάδα Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού (Κοινωνικό Ιατρείο).
Η λειτουργία της Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού (Κοινωνικό Ιατρείο) περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού.
ΑΡΘΡΟ  2
Σκοπός
Σκοπός της Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού είναι η κάλυψη της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης σε πολίτες, ανεξαρτήτου εθνικότητας, οι οποίοι-ες  ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν έχουν να πληρώσουν  το σύνολο του κόστους της θεραπείας ή των εξετάσεών τους.
Οι δικαιούχοι θα επωφελούνται των υπηρεσιών της Ομάδας μετά από προσεκτική κρίση των προσκομιζόμενων  δικαιολογητικών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 3
Οργάνωση-Λειτουργία
Συντονιστική Επιτροπή
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι 3μελής και αποτελείται τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 195/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού.
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, τις εισηγήσεις τυχόν τροποποιήσεων του, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δράσεων της Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού.
Στελέχωση-Μητρώο Εθελοντών
Η Εθελοντική Ομάδα Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού στελεχώνεται από εθελοντές κατοίκους και ιατρούς που δραστηριοποιούνται στον δήμο Θερμαϊκού.
Όλοι οι εθελοντές συμπληρώνουν την αντίστοιχη φόρμα εθελοντικής συμμετοχής.
Έδρα
Η έδρα της Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού βρίσκεται στην Περαία, στο γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, Δευκαλίωνος 23.
Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στις παροχές της Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την έγκρισή τους από την επιτροπή εξέτασης δικαιολογητικών, η οποία ταυτίζεται με την συντονιστική επιτροπή.
Σε έκτακτες περιπτώσεις υγείας κάποιος πολίτης μπορεί να κάνει χρήση των παροχών, με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ενημέρωση της επιτροπής, υπογράφοντας Υπεύθυνη Δήλωση έκτακτης ιατρικής παρακολούθησης και δεσμευόμενος ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Γραμματεία
Η γραμματεία της Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού αναλαμβάνει τη συλλογή των δικαιολογητικών των δικαιούχων, την έγκρισή τους από την επιτροπή εξέτασης δικαιολογητικών και κατόπιν κλείνει ραντεβού με τους εθελοντές ιατρούς.
Τα στοιχεία των αιτούντων και των δικαιούχων είναι απόρρητα, τα διαχειρίζονται μόνο τα μέλη της επιτροπής εξέτασης δικαιολογητικών.
Η γραμματεία διαχειρίζεται την τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες και για καθορισμό των ραντεβού των δικαιούχων με τα ιατρεία των ιατρών, ενημερώνοντας το αρχείο της.

ΑΡΘΡΟ 4
Παροχές
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εθελοντική Ομάδα Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες από τον Κανονισμό Λειτουργίας προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων στην εν λόγω κοινωνική δομή επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η Εθελοντική Ομάδα Υπηρεσιών Υγείας του Δήμου Θερμαϊκού διεκδικεί συνεχώς από το Ε.Σ.Υ. και από ιδιωτικά κέντρα να καλύπτουν για τους δικαιούχους τα έξοδα διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που χρειάζονται πρόσβαση στα νοσοκομεία και συνεργάζεται με ένα δίκτυο εξειδικευμένων εθελοντών, ιδιωτών και νοσοκομειακών, για την ολοκλήρωση πάλι εντελώς δωρεάν της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσπέλασης, αλλά και της αποκατάστασης των ανασφάλιστων, όπου αυτή φυσικά χρειάζεται.

ΑΡΘΡΟ 5
Δικαιούχοι
Για την διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κρίνεται απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία η συντονιστική επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει, ποιοι από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης.
Προϋποθέσεις ένταξης
1.     Η οικονομική κατάσταση: Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας που πρέπει να αποδεικνύουν τις συνθήκες διαβίωσης κάτω από το όριο της φτώχειας. Το όριο αυτό προσδιορίζεται από τα κριτήρια επιλεξιμότητας ωφελούμενου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» (ΦΕΚ Β΄ 1066/5.6.2015). Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

2.     Εντοπιότητα: Κάτοικοι που διαμένουν στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού.
Δικαιολογητικά εγγραφής
Για την εγγραφή του δικαιούχου στο πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2.    Ταυτότητα ή Διαβατήριο
3.    Εκκαθαριστικό Εφορίας
4.    Οι δικαιούχοι άλλων κοινωνικών δομών του δήμου Θερμαϊκού (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο), είναι αυτομάτως και δικαιούχοι των Υπηρεσιών Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων
1.       Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους εθελοντές και τους χώρους της κοινωνικής δομής.
2.       Η υπηρεσία είναι αυστηρά προσωπική και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
3.       Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
4.    Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από τη γραμματεία ή τη Συντονιστική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7
Διαδικασία διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών
Η Συντονιστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τη διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιοδήποτε δικαιούχο, εφόσον:
·         Παραβεί τον παρόντα κανονισμό
·         Δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιον από τους εθελοντές
·         Δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις που απαιτούνται
·         Προβεί σε παράνομες ενέργειες απέναντι στην Εθελοντική Ομάδα Υπηρεσιών Υγείας Δήμου Θερμαϊκού.

ΑΡΘΡΟ 9
Ισχύς του Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκρισή του  από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού.                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.