Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 5 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού στην 21η τακτική συνεδρίασή του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή ποσού, διόρθωση χρηματικού καταλόγου και επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης .
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Επιστροφή χρηματικού ποσού από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στο λογαριασμό του Δήμου Θερμαϊκού.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός δόσεων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση μίσθωσης αποθήκης για επτά (7) μήνες.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθ. 9 καταστήματος εντός της Δημοτικής αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Ιωάννη Βλάχο του Σταύρου.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση παράτασης μείωσης μηνιαίου μισθώματος για το έτος 2015 μετά από αίτηση της μισθώτριας εταιρείας με την επωνυμία «Ρετσέλης Κ. Δημήτριος - Ρετσέλης Κ. Θεολόγος Ο.Ε.» για το ισόγειο κατάστημα στην παραλιακή περιοχή της Δ.Κ.Ν. Μηχανιώνας.
    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εθελοντικής Ομάδας Υπηρεσιών Υγείας (Κοινωνικό Φαρμακείο) Δήμου Θερμαϊκού .
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 8ο : Σύσταση επιτροπής  παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06), για το έτος 2015.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο Δήμο Θερμαϊκού.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - κ. Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας.
ΘΕΜΑ 10ο : Υλοποίηση Προγράμματος Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαιων) από το Δήμο Θερμαϊκού.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - κ. Νικόλαος Γιάκης .
ΘΕΜΑ 11ο :Έγκριση παράτασης υφιστάμενων συμβάσεων και σύναψη νέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015(ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) .
        Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης .
ΘΕΜΑ 12ο : Εξέταση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19966/21-8-2015 Αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «Cosmote - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» για την χορήγηση Υπεύθυνης Δήλωσης για τον καθορισμό Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π., που αφορά ακίνητο στο οποίο έχει εγκατασταθεί σταθμός κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΛΥΚΟΣ-1401389»
     Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 13ο : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων σε οικία .
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών με διαφημιστικά πλαίσια για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος.
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2015 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την διέλευση καλωδίων οπτικών ινών και εγκατάστασης φρεατίων και τηλεπικοινωνιακής καμπίνας στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας και καθορισμός των τελών  στην εταιρεία  «FORTHNET A.E  
     Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 16ο : Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας «Τροφίμων, ειδών αρτοποιείου, ειδών κρεοπωλείου και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των Νομικών Προσώπων» για την ομάδα Β΄ Είδη αρτοποιείου (αρ. μελ. 8/15) προϋπολογιζόμενης αξίας 2.412,96 Ευρώ.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 17ο :Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ»
           Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 18ο :  Επιβολή προστίμων που αφορούν Υπαίθρια Διαφήμιση.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 19ο :  Διαγραφή χρεών από τέλη και πρόστιμα αιγιαλού της εταιρείας Σ. Μαρτινίδης & Σια Ο.Ε.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση των υπ’ αριθ. 32/2015 έως και 37/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 21ο : Οικονομική ενίσχυση σε άπορες οικογένειες του Δήμου Θερμαϊκού
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής ανάπτυξης & Απασχόλησης- κ. Θεόδωρος Τζέκος. 
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 371/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί  «Καθορισμού τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τον Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2016».
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 372/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων για το έτος 2016.»
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 373/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού Τελών Κοιμητηρίων για το έτος 2016.»
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 25ο : : Έγκριση της υπ’ αριθ. 383/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού Τελών Διαφήμισης, για το έτος 2016 .»
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 26ο : : Έγκριση της υπ’ αριθ. 384/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού τέλους χρήσης υπηρεσιών (παραχώρηση διαφημιστικού χώρου στο περιοδικό έντυπο του Δήμου Θερμαϊκού)».
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 27ο : : Έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 273/2013 απόφασης του Δ.Σ. , όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 425/2015 απόφαση του Δ.Σ. , για την αλλαγή χρήσης σε τμήμα του Ο.Τ. Γ.139 του οικισμού Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού - εκδίκαση ενστάσεων».
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 28ο   :  Έγκριση μετακίνησης Γενικού Γραμματέα  στην Αθήνα και καταβολής εξόδων μετακίνησης
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 29ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Έγκριση παραχώρησης θαλάσσιου χώρου για τη εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολίων» στις περιοχές της Λ/Θ Αγγελοχωρίου και της Λ/Θ Επανομής .
                 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 30ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Τροποποίηση πολεοδομικού σκέλους της μελέτης «Αποτύπωση - Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής» περιοχών: 1) Περιοχή επέκτασης Α΄ κατοικίας Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Μηχανιώνας, 2) Οριοθετημένο τμήμα με απόφαση Νομάρχη και επέκταση Α΄ κατοικίας Ν. Κερασιάς, 3) Οριοθετημένο τμήμα με απόφαση Νομάρχη και επέκταση Α΄ κατοικίας Δ. Δ. Αγγελοχωρίου και 4) Βιοτεχνικής ζώνης που καθορίσθηκε με την έγκριση του Γ.Π.Σ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ».
                 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 31ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε Έγκριση πρότασης απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων στο Πάρκο Αργυρίων στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής.
                 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 32ο :  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου κατόπιν διενέργειας κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο βοηθητικό γήπεδο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ» με ανάδοχο την «Τρικαλίωτη Ελένη Ε.Δ.Ε.»
                 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 33ο :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού με την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και  ενίσχυση ποσού  υφιστάμενων  ενδείξεων.
                 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 34ο : 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 35ο :  Έγκριση διενέργειας «προμήθειας ενός μεταχειρισμένου τράκτορα μαζί με καινούριο ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο».
             Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - κ. Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας.
ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 74/2015 μελέτης με τίτλο : «Διαμόρφωση πεζόδρομου Κ.Α.Α.Υ. Δήμου Θερμαϊκού» προϋπολογισμού 283.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). 

                 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.