Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη, πραγματοποιείται την προσεχή Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, η 6η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού. Η συνεδρίαση θα αρχίσεις ώρα 4 μ.μ. και θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στους Νέους Επιβάτες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:
-ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
           Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος
-ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
-ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2017 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
-ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την τοποθέτηση ενημερωτικής ηλεκτρονικής πινακίδας στη παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας.
           Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά παροχή σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με την Μ.Π.Ε.
          Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 6ο : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Γεώργιο Ξανθογεώργη του Αριστείδη.
        Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 7ο : Μείωση του μισθώματος για το έτος 2017 του υπ’ αριθ. 18 δημοτικού καταστήματος εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Νικόλαο Μπρέντα του Αντωνίου. 
         Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» 
            Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κιβωτίων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και νερού με ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής για τα λιμάνια Νέας Μηχανιώνας και Νέων Επιβατών».
            Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 10ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 540/2016 απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου που αφορά την «Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη για την «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017». Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη για την «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη».
       Εισηγητής  : Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη -κ. Γεώργιος Μαντζανάρης.
-ΘΕΜΑ 11ο :  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 541/2016 απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη περί «Έγκρισης Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α.) για τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη, έτους 2017».  Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη περί «Έγκρισης Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α.) για τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη, έτους 2017». 
     Εισηγητής  : Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη -κ. Γεώργιος Μαντζανάρης.
-ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον «Πολιτιστικό Μορφωτικό & Λαογραφικό Σύλλογο Νέας Κερασιάς». 
         Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 13ο  : Υποβολή αιτήματος για καθιέρωση τοπικών αργιών στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θερμαϊκού.
         Εισηγητής  : Γενικός Γραμματέας - Τριαντάφυλλος Τζίουμης.
-ΘΕΜΑ 14ο  : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30/2017 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσιο της εντεταγμένης Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2017».
         Εισηγητής  : Γενικός Γραμματέας - Τριαντάφυλλος Τζίουμης.
-ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 389/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2017».     
      Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την επιστροφή ποσού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 10/2017 απόφαση του Δ.Σ.
      Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 17ο  : Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την επιστροφή ποσού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 50/2017 απόφαση του Δ.Σ.
      Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 18ο  : Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την επιστροφή ποσού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 51/2017 απόφαση του Δ.Σ.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 19ο   : Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την επιστροφή ποσού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 52/2017 απόφαση του Δ.Σ.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 20ο  : Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την επιστροφή ποσού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 53/2017 απόφαση του Δ.Σ.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1158Α αγροτεμαχίου Περαίας  συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων ΚΑΠΠΑ. 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 22ο : Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
     Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 23ο  : Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 24ο   : Επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω εξόφλησης οφειλών.
     Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 25ο  : Έγκριση διενέργεια προμήθειας της υπ’ αριθ. 01/2017 Μελέτη του Γραφείου Προμηθειών, με τίτλο «Ειδών τροφίμων  και γάλακτος για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων για την περίοδο 2017 -2018» .
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 26ο : Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος 2017 και έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης  του Δήμου Θερμαϊκού με την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση οδού Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας στις θέσεις Κερασιά (νεκροταφεία) και Μηχανιώνα (αντλιοστάσιο ΕΥΑΘ), λόγω θεομηνίας»      
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 27ο : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.  

        Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.