Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Μήπως επιβάλλεται να παραιτηθεί το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου;

*του Γρηγόρη Εδιρνέλη
Όλα όσα έχουν γίνει στο Ωραιόκαστρο με την υποδοχή και τη φοίτηση των προσφυγόπουλων στο 1ο Δημοτικό αμαύρωσαν την πόλη μας  στο πανελλήνιο και ανήκουν πια στην ιστορία. Τώρα που ο κουρνιαχτός καταλάγιασε, αξίζει να αναλύσουμε τα γεγονότα και να δούμε εάν συντρέχουν λόγοι παραμονής ή παραίτησης του Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Ωραιοκάστρου.    
                                                
Όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, το Δ.Σ. με τις ενέργειές του:
Α) Παρέβη και υπερέβη τις αρμοδιότητες από απορρέουν από τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου του
Β) Υποκατέστησε ανεπιτυχώς τον Συνταγματικό ερμηνευτή και το Δικαστικό Σώμα
Γ) Προέτρεψε τα μέλη του σε πράξεις παράτυπες και παράνομες
Δ) Η πλειοψηφία των μελών δεν ασπάστηκε την απόφαση του ΔΣ  άρα υφίσταται προφανής διάσταση μεταξύ της βούλησης των μελών του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναλυτικότερα:
Α) Το Δ.Σ. παρέβη και υπερέβη τις αρμοδιότητες από απορρέουν από τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου, διότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού «Σκοποί του Συλλόγου είναι : 1) Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων του σχολείου και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους, .... 4) Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και του ανθρωπισμού,......». Και ενώ τα προαναφερόμενα προβλέπονται το Δ.Σ:
1) Ανήγαγε το θέμα της φοίτησης των εννέα προσφυγόπουλων στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ωραιοκάστρου, ως «πρόβλημα» κατ’ άρθρο 2 περ.1 του καταστατικού και γι αυτό καλούσε τα μέλη του – γονείς να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο για ένα τριήμερο.
2) Παρέβλεψε και αγνόησε το άρθρο 4 του καταστατικού που αναφέρεται στις αρχές της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού με την απόφαση του να μην δεχτεί τα προσφυγόπουλα στο σχολείο και ούτε καν να τα καλωσορίσει.
3) Παρερμήνευσε στο σύνολο του το καταστατικό και συγκεκριμένα την έννοια του μαθητή,  θεωρώντας εντελώς ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ότι μαθητές είναι μόνο τα παιδιά των Ελλήνων.
4)  Υπεισήλθε αντικαταστατικά στις αρμοδιότητες και το έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου και των αρμόδιων υπερκείμενων αρχών, όπως αυτές αναφέρονται στο υπ’ αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) του υπουργείου Παιδείας με το οποίο αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για θέματα εκπαίδευσης του σχολείου ορίζεται ο οικείος σύλλογος των διδασκόντων.
Πουθενά στη νομοθεσία δεν προβλέπεται οι Σύλλογοι Γονέων να είναι συνδιοικούντες στο σχολείο, παρά αρωγοί των εκπαιδευτικών στο έργο τους.  Όσοι σύλλογοι το αποπειρώνται, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων τους και εμπίπτουν στον έλεγχο της αρχής (άρθρο 53 ν. 1566/1985)
Β) Το Δ.Σ. υποκατέστησε ανεπιτυχώς τον Συνταγματικό ερμηνευτή και το Δικαστικό Σώμα, διότι:
Το Δ.Σ. ερμήνευσε ως καθηγητής Συνταγματικού δικαίου, αυθαίρετα κατά το δοκούν, το Σύνταγμα της χώρας σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τεκμηριώσει την παραίνεση του και να παραπείσει τους γονείς – μέλη του συλλόγου, να απέχουν τα παιδιά τους από την κατά νόμο υποχρεωτική φοίτηση τους.
 Έτσι στην ανακοίνωσή τους (17-2-2017) οι διοικούντες το σύλλογο γονείς – συνταγματολόγοι αναφέρουν επί λέξει:
«Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος που αναφέρει αυτολεξεί… Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική, και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλαση τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Και άρθρο 16 παρ. 4  «όλοι οι Έλληνες (σ.σ του γράφοντος – «όλοι» αναφέρει δεν λέει «μόνο») έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, στα κρατικά εκπαιδευτήρια…..
Και αποφαίνονται φανφαρωδώς οι κύριοι συνταγματολόγοι του Δ.Σ. ότι «δεν προκύπτει καμία δυνατότητα ένταξης αλλοδαπών μαθητών στο Δημόσιο σχολείο (!!!!!) …….. επιπλέον υπάρχει προφανής και αξεπέραστη αντίθεση των στόχων που θέτει το ίδιο το Σύνταγμα ακριβώς λόγω της ιδιότητας τους ως αλλοδαπών (ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης)». Βέβαια αποσιωπούν ότι χιλιάδες αλλοδαποί μαθητές, Ευρωπαίοι και μη, σπουδάζουν σήμερα σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Λύκεια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία σε ολόκληρη τη χώρα.
Στη συνέχεια παρατίθεται αυτολεξεί απόσπασμα πρόσφατης ερώτησης στη Βουλή του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Παναγιώτη Ηλιόπουλου, που «συμπτωματικά;» έχει πάμπολλα κοινά σημεία με την ανακοίνωση του Δ.Σ του συλλόγου και μπορούν οι καλόπιστοι αναγνώστες να βγάλουν τα συμπεράσματα τους: 
«………………….. Η εν λόγω εγκύκλιος προσβάλλει ευθέως το άρθρο 16 παράγραφο 2 του Ελληνικού Συντάγματος, που ορίζει πως «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την Ανάπτυξη Εθνικής και Θρησκευτικής συνείδησης και την διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».   Η εγκύκλιος, λοιπόν, με την ένδειξη ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ, αγνοώντας τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις της Ελληνικής κοινωνίας, έτσι όπως καταγράφονται στο Ελληνικό Σύνταγμα, όπου επικρατούσα θρησκεία είναι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, καλεί τους γονείς και κυρίως τους μαθητές….». Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: …………………….κ.λ.π.
Γ) Προέτρεψε τα μέλη του σε πράξεις παράτυπες και παράνομες
Σύμφωνα με το νόμο-πλαίσιο 1566/1985 για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, η φοίτηση στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ίδιου νόμου «όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς την φοίτηση, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα στο οποίο προβλέπεται επιβολή προστίμου.
Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 εδάφιο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 201/1998 «όταν ο μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή ο κηδεμόνας του δεν επικοινωνούν με το σχολείο, παρά τις ειδοποιήσεις, αναζητείται η οικογένεια μέσω της δημοτικής ή αστυνομικής αρχής……» Αν και δεν κατονομάζεται ρητά στην παραπάνω πρόβλεψη, στις αρμοδιότητες της δημοτικής ή αστυνομικής αρχής περιλαμβάνεται ο έλεγχος των ευθυνών των γονέων για τη μη φοίτηση του απουσιάζοντος μαθητή.
Χωρίς καμία αμφιβολία λοιπόν το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού σχολείου του Ωραιοκάστρου προέτρεψε και πέτυχε εν μέρει, την αποχή των μαθητών (δια μέσου των γονέων τους) από την υποχρεωτική τους φοίτηση παραβαίνοντας έτσι τις επιτακτικές διατάξεις του νόμου, υποπίπτοντας σε αδίκημα που διώκεται και αυτεπαγγέλτως μόλις περιέλθει σε γνώση της Εισαγγελίας ποινικής δίωξης.
Δ) Το Δ.Σ. αποφάσισε τριήμερη αποχή από τα μαθήματα. Η πλειοψηφία των μελών δεν ασπάστηκε την απόφαση του Δ.Σ. άρα υφίσταται προφανής διάσταση μεταξύ της βούλησης των μελών του συλλόγου και του διοικητικού συμβουλίου.
Το διοικητικό συμβούλιο κάλεσε από την Πέμπτη 16/2/2016, με δημόσια ανακοίνωση του στον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο, τους γονείς – μέλη του συλλόγου να μη φέρουν τα παιδιά τους για τρείς (3) ημέρες στο σχολείο, (17, 20 και 21/2/2017), απέχοντας έτσι από τα μαθήματα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την φοίτηση εννέα προσφυγόπουλων στο σχολείο τους.
Στην πράξη όμως αποδείχθηκε ότι μόνο το 30% κατά την πρώτη ημέρα και σε πολύ μικρότερο ποσοστό τις επόμενες ημέρες συντάχθηκε με την προτροπή του Δ.Σ. αφού τα μαθήματα για την μεγάλη πλειονότητα των μαθητών έγιναν κανονικά. Παρόλη την ευμεγέθη αυτή απαξίωση που επέδειξε η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων στην απαράδεκτη πρόσκληση του Δ.Σ., αυτό στρουθοκαμηλίζοντας συνεχίζει δήθεν να «εκπροσωπεί»  τον σύλλογο (δεν βρέχει κυρίες και κύριοι του Δ.Σ, ... ....... όπως λέει ο σοφός λαός).
Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 εδάφιο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 201/1998 «Η φοίτηση των μαθητών παρακολουθείται από το δάσκαλο της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και για το θέμα υπάρχει αλληλοενημέρωση οικογένειας - σχολείου. Ο δάσκαλος της τάξης φροντίζει να κατατίθενται από τους γονείς στο σχολείο τα στοιχεία που ζητούνται από το διευθυντή για τη δικαιολόγηση των απουσιών ……»
Επιπλέον όλων των προαναφερόμενων, τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων:
α) Αγνόησαν ή παρέβλεψαν και αποσιώπησαν εσκεμμένα ότι με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992)  που έγινε νόμος του Ελληνικού Κράτους (ιδίως τα άρθρα 28-30) και η ισχύς του δεν προσβλήθηκε για αντισυνταγματικότητα μέχρι και σήμερα, ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τα παιδιά από 0 έως 18 ετών, έχουν (μεταξύ  των άλλων) και το αναφαίρετο δικαίωμα στην εκπαίδευση.
Αυτό που γίνεται σαφές στο παγκόσμιας αξίας και αναγνώρισης δεσμευτικό νομικό κείμενο της Σύμβασης, είναι ότι όλα τα παιδιά, από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται, αναγνωρίζονται ως υποκείμενα δικαιωμάτων…… (βλ. Γιώργος Μόσχος συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού).
β) Αγνοούν ή αποκρύπτουν, ότι στο ν. 1566/1985 στο άρθρο 1 περ.1 αναφέρεται ρητά ότι «…. Σκοπός  της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά»
γ) Αγνοούν ή παραβλέπουν σκόπιμα τις διατάξεις του ν. 3304/2005 (Α΄ 24) για «την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού καθώς επίσης και τις παρεμφερείς διατάξεις του άρθρ. 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και του άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που κυρώθηκε με το ν.δ 53 της 19/20-9-1974 (Α΄256).
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Το διοικητικό συμβούλιο ενημέρωσε για όλα τα παραπάνω σοβαρότατα θέματα τη γενική συνέλευση του συλλόγου πριν κληθεί  να αποφασίσει την αποχή των παιδιών από τα μαθήματα ή η ενημέρωσή στα μέλη της υπήρξε μονόπλευρη, μονοδιάστατη και μεροληπτική;
Υπήρξε η κατά το καταστατικό νόμιμη απαρτία, ψηφοφορία και τηρήθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης όταν αποφασίστηκε η έκδοση της ανακοίνωσης;
Γνωρίζουν οι γονείς – μέλη του συλλόγου την δικαστική και λοιπή δαπάνη που απαιτείται για την προσβολή ενός νόμου στα αρμόδια Δικαστήρια (όπως προανήγγειλε το Δ.Σ.), το κόστος της οποίας θα επιβαρυνθούν; Εκτός αν το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη εξασφαλίσει «χορηγό;» ο οποίος και θα στηρίξει οικονομικά την προσφυγή στα δικαστήρια.
Σε όλα τα παραπάνω οι συντάκτες – «συνταγματολόγοι» της ανακοίνωσης και αυτοί που πρότειναν την έκδοση της, (για το «νομικό» περιεχόμενο της οποίας καμαρώνουν) θα πάρουν τεκμηριωμένη θέση;

*Ο Γρηγόρης Εδιρνέλης είναι δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος Ωραιοκάστρου, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.