Σάββατο 9 Ιουνίου 2018

Προσφυγή της «Συμπολιτείας» για την αποχέτευση του Μεσημερίου


Με προσφυγή που κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Μακεδονίας-Θράκης οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού», ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση την οποία έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, με μόλις 15 ψήφους παρόντων υπέρ, σε σύνολο 33  μελών το σώματος, για την ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του υπουργείου Εσωτερικών,  της  μελέτης που εκπόνησε η δημοτική αρχή για την κατασκευή Βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων και αποχετευτικού δικτύου στην κοινότητα Μεσημερίου, έναντι του εξωφρενικού ποσού των 6,5 εκατ. ευρώ.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Συμπολιτείας», που έχουν ταχθεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο υπέρ της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου στο Μεσημέρι, επικρίνοντας μάλιστα έντονα τη διοίκηση του δημάρχου κ. Μαυρομάτη για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, τα 4 χρόνια που είναι δημοτική αρχή, είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στην κατασκευή βιολογικού σταθμού, θεωρώντας το αχρείαστο έργο και ζητώντας όπως το αποχετευτικό δίκτυο Μεσημερίου συνδεθεί στον αποχετευτικό αγωγό της Επανομής, κάτι που θα μειώσει δραστικά το κόστος του έργου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράταξη του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Τσαμασλή, ψήφισε υπέρ της πρότασης Μαυρομάτη, δίνοντάς της έτσι «χείρα βοηθείας», όπως στο παρελθόν είχε πράξει και σε άλλα μεγάλα θέματα που ταλάνισαν το δήμο Θερμαϊκού (παράδοση της καθαριότητας στους εργολάβους, εκποίηση της δημοτικής περιουσίας, LED  κλπ).
Στην προσφυγή τους οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» ζητούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης  την ακύρωση της απόφασης της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού της 29ης Μαίου 2018 για το θέμα αυτό και την επανυποβολή νέας μελέτης, επικαιροποιημένης και ολοκληρωμένης για την οριστική επίλυση του προβλήματος αποχέτευσης της κοινότητας Μεσημερίου.
Αναλυτικά στην προσφυγή αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Π Ρ Ο Σ
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
    Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η
Η διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού, στη συνεδρίαση του δημοτικού  συμβουλίου της 29ης Μαίου 2018, εισηγήθηκε  και έλαβε κατά πλειοψηφία απόφαση, για την υποβολή μελετών προς χρηματοδότηση, στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι του υπουργείου Εσωτερικών, άξονα προτεραιότητας "Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών, με τίτλο "ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης", προκειμένου να κατασκευαστεί εσωτερικό δίκτυο συλλογής και Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στην κοινότητα Μεσημερίου δήμου Θερμαϊκού.
Όπως προκύπτει από την απόφαση που ελήφθη, μετά την εισήγηση της δημοτικής αρχής, θα εκτελεστεί η υπ αριθμ 1/2017 εγκεκριμένη επικαιροποιημένη μελέτη "Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου" και η υπ αριθμ. 2/2017 εγκεκριμένη επικαιροποιημένη μελέτη " Προμήθεια εξοπλισμού και λειτουργία ΕΕΛ οικισμού Μεσημερίου".
Σύμφωνα όμως πάντα με την εισήγηση της διοίκησης του δήμου, από τη νέα μελέτη και απόφαση της  29ης  Μαίου 2018, έχουν αφαιρεθεί πολύ μεγάλα τμήματα των εγκεκριμένων μελετών του 1 και 2 του 2017, όπως ολόκληρη η μονάδα χουμοποίησης και κομποστοποίησης της παραγόμενης λυματολάσπης. Πρόκειται λοιπόν για μια ουσιαστικά νέα μελέτη και όχι επικαιροποίηση των ήδη εγκεκριμένων.
Οι  μελέτες που κλήθηκαν να ψηφήσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θερμαϊκού στις 29-5-2018 δεν είναι  επικαιροποιημένες και εγκεκριμένες, αλλά καινούριες μελέτες που χρειάζονται νέες εγκρίσεις και κυρίως, νέες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
Ένα επιπλέον θέμα για το οποίο αντιδράσαμε έντονα εμείς οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Θερμαϊκού, που υπογράφουμε την παρούσα προσφυγή, είναι το κόστος του έργου που ανέρχεται συνολικά στα 6.420.608 ευρώ. Αυτό το ποσό το θεωρούμε εξαιρετικά υψηλό. Και καθώς έχουμε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην κοινότητα Μεσημερίου, επικρίνοντας έντονα τη σημερινή, όσο και τις προηγούμενες διοικήσεις του δήμου Θερμαϊκού, για την τεράστια καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, εντούτοις θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται το σκέλος της μελέτης που προβλέπει τη δημιουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων. Προτείνοντας όπως το δίκτυο αποχέτευσης Μεσημερίου, όταν κατασκευασθεί, να συνδεθεί με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της Επανομής. Προκειμένου τα λύματα να καταλήγουν, όπως και από τον υπόλοιπο δήμο Θερμαϊκού, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων "Αινείας", στο Αγγελοχώρι δήμου Θερμαϊκού.
Κατόπιν όλων αυτών, ζητούμε την ακύρωση της απόφασης της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού της 29ης Μαίου 2018 για το θέμα αυτό και την επανυποβολή νέας μελέτης, επικαιροποιημένης και ολοκληρωμένης για την οριστική επίλυση του προβλήματος αποχέτευσης της κοινότητας Μεσημερίου.
     Θεσσαλονίκη 4 Ιουνίου 2018
    οι δημοτικοί σύμβουλοι δήμου Θερμαϊκού
     1. Σπύρος Κουζινόπουλος
     2. Γιάννης Τσακμάκας
     3. Θεόδωρος Τζίνας»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.