Κυριακή 21 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη 24 Αυγούστου το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1, με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση της υπ’ αριθ. 154/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά καθορισμό θέσεων και όρων  για την άσκηση του υπαίθριου, στάσιμου εμπορίου στα όρια του Δήμου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΕΠΖ – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση της υπ’ αριθ. 155/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά καθορισμό θέσεων κυλικείων του Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής Πρόεδρος της ΕΠΖ – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της υπ’ αριθ. 148/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΕΠΖ – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 149/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΕΠΖ – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση της υπ’ αριθ. 342/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων - εξόδων Β ' τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2016.
ΘΕΜΑ 6ο:    Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 118/2015 και 353/2016 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.  Έγκριση για τη διοργάνωση του φεστιβάλ «Παρά θίν’ αλός 2016». Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 47.150,45 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των ασφαλιστικών εισφορών όπου απαιτείται) για την κάλυψη των εξόδων του φεστιβάλ.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού – Τουρισμού και Προβολής - κ. Μ. Αμπατζίδης

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση της 54θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. ΣΚΟΤΙΔΑ Ιωάννη του Γεωργίου

Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Φ.Δ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της 57θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. ΤΩΜΑΔΑΚΗ Θεόδωρου του Αλέξανδρου

Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Φ.Δ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της 59θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κα. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ Ευφροσύνης του Αποστόλου
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Φ.Δ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της 60θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κα. CHEN Yun του WAN Yi

Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Φ.Δ. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 11ο: Επιβολή προστίμου στην εταιρία “ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.” για επαγγελματική επιγραφή στην οδό Ι. Πασσαλίδη 53 - 55.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο: Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση του Δημητρίου Χαϊτά του Αθανασίου  για επαγγελματική επιγραφή στην οδό Ι. Πασσαλίδη 64.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 13ο:  Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση του Πολύκαρπου Σταγκίδη για επαγγελματική επιγραφή στην οδό Ι. Πασσαλίδη 57.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 14ο:Επιβολή προστίμου στην εταιρία «Π. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Α.Ε. – PETER SPORT» για επαγγελματική επιγραφή στην οδό Ι. Πασσαλίδη 54.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 15ο:  Επιβολή προστίμου στη ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ για επαγγελματική επιγραφή στην οδό Ι. Πασσαλίδη 62.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της εργασίας «Ετήσια προληπτική συντήρηση και επιτήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Δήμου Καλαμαριάς» περίοδος 2016-2017. Ορισμός αναδόχου σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας  ειδών παντοπωλείου - καθαριότητας και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του  Δ.Ο.Π.Α & Α.Π.Η και της Κ.Ε.Δ.ΚΑ συνολικού ποσού -147.411,63 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α 24%.).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 18ο: Αποζημίωση για τη χρήση του καταστήματος Κ53 στην Αγορά του Φοίνικα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 19ο: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ ετών  2007-2014
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 20ο: Διαγραφή ποσών από ΧΚ 878,879/2016 που αφορούν ΔΤ σε βάρος της εταιρείας ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 21ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΑΡ. ΜΕΛ. 79/2014)»           
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 22ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.384/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Μέρ., Αλ. & Δημ. Υγείας - κ. Μ. Παυλίδου-Βασιλειάδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.