Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

Φόβοι για νέα καθυστέρηση στα έργα αποκατάστασης

Το καλοκαίρι έφτασε και στη Μητροπολιτική κάνουν ακόμη .... διορθώσεις !

Αφήνοντας να περάσει ένα πολύτιμο χρονικό διάστημα οκτώ μηνών από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016, έρχεται τώρα η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την επίκληση «του κατεπείγοντος και των επαπειλούμενων περαιτέρω καταστροφών» να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εξεύρεση του εργολάβου ή των εργολάβων που θα αναλάβουν τα έργα αποκατάστασης. Πράγμα που χονδρικά σημαίνει ότι θα κληθούν 2-3 εργολάβοι να καταθέσουν προσφορές, χωρίς προηγουμένως να γίνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Η διαδικασία αυτή, παρά το γεγονός ότι φαινομενικά γίνεται για συντομευθούν οι διαδικασίες και να γίνουν πιο γρήγορα τα έργα, ενέχει το σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω μεγάλων καθυστερήσεων, δεδομένου ότι παρόμοιες κατ’ ουσίαν αναθέσεις, απορρίπτονται και επιστρέφονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και αν παρ’ ελπίδα συμβεί κάτι τέτοιο, ενδεχομένως τα έργα αποκατάστασης των ζημιών στις υποδομές να μην έχουν γίνει το επόμενο διάστημα και ειδικά ο δήμος Θερμαϊκού να υποδέχεται επισκέπτες και τουρίστες αυτό το καλοκαίρι με κατεστραμμένες κάποιες από τις παραλίες του, κυρίως της Νέας Μηχανιώνας και της Επανομής.
Ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο προχωράει η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης το έργο αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες, είναι και το γεγονός ότι κάποιες από τις αποφάσεις της, καθώς είναι «γραμμένες στο πόδι» όπως φαίνεται, χρειάζεται να διορθωθούν με συνέπεια και νέα απώλεια χρόνου. Κάτι χαρακτηριστικό: Στις 11 Απριλίου 2017 η Μητροπολιτική είχε πάρει απόφαση με την οποία ενέκρινε τη διάθεση ποσού 500.000€ για την αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος του οδικού δικτύου Δήμου Θερμαϊκού, και άλλων  500.000€ για την αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Μηχανιώνας, λες και η Μηχανιώνα ανήκει σε άλλο Δήμο από αυτόν του Θερμαϊκού. Και χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος μήνας για να γίνει αντιληπτό το λάθος και στις 9 Μαίου 2017 να τροποποιηθεί η απόφαση της Μητροπολιτικής και να συνενωθούν τα δύο ποσά.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το γεγονός ότι, όταν στις 9 Απριλίου είχε εισαχθεί το θέμα στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση των έργων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, υπήρξε αντίδραση πολλών περιφερειακών συμβούλων, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα, όπως ο αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής, Βασίλης Γάκης, κατηγόρησαν τη διοίκηση της Μ.Ε. που δεν ξεκίνησε νωρίτερα τη διαδικασία. Ενώ ο περιφερειακός σύμβουλος, Γιώργος Θεοδωρόπουλος σχολιάζοντας την απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης διαδικασίας διαπραγμάτευσης λόγω «κατεπείγουσας ανάγκης», αναρωτήθηκε τι είδους κατεπείγουσα ανάγκη είναι αυτή, όταν πέρασαν τόσοι πολλοί μήνες από τις πλημμύρες. Μάλιστα, δύο από τα τακτικά μέλη της Μητροπολιτικής,  οι κυρίες Νιόβη Παυλίδου και Δέσποινα Χαραλαμπίδου  επεσήμαναν ότι κάποιοι ευθύνονται για όλα όσα συνέβησαν και ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες. Με την τελευταία να υπογραμμίζει πως υπήρξε ολιγωρία από πλευράς υπηρεσιών και Διοίκησης.

Το πρακτικό της συνεδρίασης
Για την καλύτερη ενημέρωση, παραθέτουμε στη συνέχεια από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης της 11-4-2017 το σχετικό απόσπασμα:
ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση του τρόπου ανάθεσης των έργων που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση του τρόπου ανάθεσης των έργων που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕΠ 808 και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Θεσσαλονίκης», και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 672/10-04-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ..
Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ. 138938 (615)/07-04-2017 εισήγηση του Γραφείου Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού & Υποδομών, αναφέρθηκε στα έργα και τους προϋπολογισμούς τους καθώς και στους λόγους που επιβάλλουν τον προτεινόμενο στην εισήγηση τρόπο ανάθεσης.
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον κ. Χαρ. Στεργιάδη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Στεργιάδης ενημέρωσε τα μέλη ότι έχουν ολοκληρωθεί οι καθαρισμοί ρεμάτων και παραλιών και στόχος είναι να ολοκληρωθούν τα έργα που αναφέρονται στην εισήγηση έως τις 07/09/2017 που λήγει η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των πληγεισών περιοχών και η παράταση αυτής. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής.
Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ρώτησε εάν η υλοποίηση των έργων χρειάζεται την προέγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν υπάρχει περίπτωση να τεθεί θέμα κατάτμησης των έργων, εάν ο διαγωνισμός αναρτάται στο Διαδίκτυο και γιατί η Διοίκηση δεν ξεκίνησε νωρίτερα τη διαδικασία.
Στον κ. Γάκη απάντησαν ο κ. Απ. Γιάντσης, Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού & Υποδομών της Π.Κ.Μ. και ο κ. Στεργιάδης. Δεν τίθεται θέμα κατάτμησης και έγινε αναφορά σε ανάλογες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σχετικά με την ανάρτηση του διαγωνισμού στο Διαδίκτυο, δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, τονίστηκε ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση. Η χρηματοδότηση των έργων εγκρίθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2016, είχε ήδη εγκριθεί το τεχνικό δελτίο, η καταγραφή των προβλημάτων συνεχίστηκε έως τον Μάρτιο 2017 και δόθηκε παράταση στην κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των πληγεισών περιοχών.
Η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος, ρώτησε γιατί το θέμα δεν περνάει από την Οικονομική Επιτροπή, πότε στάλθηκε απάντηση στο έγγραφο του Υπουργείου, γιατί δεν ήρθε προς συζήτηση το ζήτημα της απομάκρυνσης των ογκωδών υλικών και γιατί δεν εφαρμόζεται το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.
Ο κ. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος που ήταν παρών στη συνεδρίαση, έκανε αναφορά στον Ν. 4412/2016 και στην υπαγωγή της όλης διαδικασίας στο άρθρο 32 και σχολίασε ότι έχει πλέον εκλείψει η κατεπείγουσα ανάγκη μετά την πάροδο τόσων μηνών.
Η κ. Τζάκη Ιωάννα, αναπληρωματικό μέλος, σχολιάζοντας ανέφερε ότι η περιοχή εξακολουθεί να είναι κηρυγμένη σε έκτακτη ανάγκη, ότι οι καθιζήσεις συνεχίστηκαν και μετά το πέρας της κακοκαιρίας και ότι η πρώτη φάση έργων που ολοκληρώθηκαν ήταν έργα καθαρισμού και αποκομιδής. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής.
Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος, επεσήμανε ότι κάποιοι ευθύνονται για όλα όσα συνέβησαν και ότι ποτέ κανείς δεν αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο καλύπτει πλήρως τις ενέργειες αυτές.
Η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος, συμφώνησε με την κ. Παυλίδου σχετικά με την απόδοση ευθυνών, τόνισε ότι η αναγκαιότητα των συγκεκριμένων έργων δεν αμφισβητείται και δεν είναι ενάντια στην εκτέλεσή τους, ωστόσο πιστεύει ότι υπήρξε ολιγωρία από πλευράς υπηρεσιών και Διοίκησης για το κατεπείγον του προβλήματος. Δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέμα. Είναι υπέρ της εφαρμογής του άρθρου 27 κι όχι του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, ωστόσο, εφόσον επιλέχθηκε το άρθρο 32, η διαδικασία της ανάθεσης να γίνει με τρόπο που θα περιλαμβάνει περισσότερες εταιρείες κι όχι δύο ή τρεις και αυτές να κληθούν με διαφανή τρόπο.
Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Ανέφερε ότι υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην υλοποίηση, και σχολίασε ότι όσοι διαγωνισμοί και αν γίνουν ή διαπραγματεύσεις δεν προστατεύεται το λαϊκό συμφέρον. Η παράταξή του έχει άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να γίνονται τα έργα. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Πιστεύει στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών, αλλά δεν καλύφθηκε από τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, τις διευκρινίσεις και διαβεβαιώσεις που έδωσαν οι κ. Γιάντσης και κ. Στεργιάδης ότι η διαδικασία είναι σύννομη, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει.[ ………]

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου, κ. Γάκη Βασιλείου και κ. Καζαντζίδη Παντελεήμονα που ψήφισαν λευκό και της κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινας που ψήφισε κατά)
να εγκρίνει την ανάθεση των παρακάτω αναφερομένων έργων με τη διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος και των επαπειλούμενων περαιτέρω καταστροφών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. Πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 808 του 2016 με κωδ. έργου 2016ΕΠ80800000 και συνολικό προϋπολογισμό 16.750.000€. Τα έργα αφορούν αποκαταστάσεις των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2016 και είναι τα παρακάτω:
1. Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος του οδικού δικτύου Δήμου Θερμαϊκού, προϋπολογισμού 500.000€.
2. Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Μηχανιώνας, προϋπολογισμού 500.000€.
3. Αποκατάσταση βλαβών σε παράκτια έργα του Δήμου Θερμαϊκού, προϋπολογισμού 1.100.000€.
4. Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης υδατορεμάτων και αρδευτικών τάφρων του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 600.000€.
5. Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης υδατορεμάτων και αρδευτικών τάφρων του Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογισμού 400.000€.
Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης  Μιχάλης Τζόλλας

Τα Μέλη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.