Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού - Πρώτο θέμα η προμήθεια των λαμπτήρων LED

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαίου, ώρα 16:00, η 13η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού. Ως πρώτο και σοβαρότερο θέμα, επανέρχεται η πρόταση για τη σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & δανείων για την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του Δήμου με LED, για την εξοικονόμηση των υπέρογκων ποσών που σήμερα καταβάλλονται στη ΔΕΗ για τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου, σύμφωνα με την πρόταση της «Συμπολιτείας», να υπάρξει κοινή θέση στο σημαντικό αυτό για το δήμο Θερμαϊκού  θέμα και ο δήμαρχος κ. Μαυρομάτης, δέχθηκε τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιώργος Τσαμασλής και ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού», Σπύρος Κουζινόπουλος. Ενώ δεσμεύθηκε ότι όταν έρθει η ώρα του διαγωνισμού για την προμήθεια των LED, αυτός θα γίνει με πλήρη διαφάνεια και τη συμμετοχή των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

-ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 183/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην: α) ανάγκη σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και β) στη συνομολόγηση των όρων του δανείου.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 2ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 53/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Θερμαϊκού με θέμα : Έγκριση παραλαβής της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, Φιλοτεχνικής Προμελέτης της μελέτης με τίτλο «Ίδρυση Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Μηχανιώνας».    

-ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση παράτασης σύμβασης υπηρεσίας «Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Θερμαϊκού για ένα (1) έτος»
Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

-ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας πέντε (5) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με σύστημα πρέσας χωρητικότητας 22 Κ.Μ.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και ανακύκλωσης – κ.κ. Φ. Τζάκης & Θ. Μπίρος.

-ΘΕΜΑ 5ο : Δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην παραλία Νέων Επιβατών στο Πολιτιστικό Σύλλογο «ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ», για τη διοργάνωση του «11ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Νέων Θερμαϊκού».
            Εισηγητής :Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

-ΘΕΜΑ 6ο : Δωρεάν παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Α. Περαίας, στον Αθλητικό Γυμναστικό Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 7ο : Β’ Κατανομή ποσού 131.370,00 ευρώ από τους Κ.Α.Π., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων για το έτος 2017.
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

-ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 10ο  : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 359/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Ορισμό μελών για Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού και λήψη νέας Απόφασης Δ.Σ. (άρθρο 13 παρ. 3 Ν.3013/2002)
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.

-ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός δόσεων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

            Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 14ο :   Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 58 (πλησίον Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού) στη Δ.Κ. Νέων Επιβατών για την τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ) Τράπεζας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 15ο :   Εισηγητική Έκθεση  Α’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 16ο :   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

-ΘΕΜΑ 17ο : Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Θ.
              Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης

-ΘΕΜΑ 18ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο – ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 19ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο – ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 20ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο – ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ PAGOO ΜΑΡΙΑ
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 123/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αυστρία, για επίσκεψη σε μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, κατά το χρονικό διάστημα 24-28 Μάϊου» και έγκριση εξόδων μετακίνησης.
Εισηγητής  : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 -ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 209/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού μισθωτικού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την περίοδο 2017 έως και 2019.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 24ο  : Διάθεση πιστώσεων, οικονομικού έτους 2017.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 25ο  : 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 26ο  :  Έγκριση της επικαιροποιημένης υπ’ αριθ. 21/2017 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 101.285,96 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  για  το  έργο :  «Αποπεράτωση 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς»
              Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικού Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

-ΘΕΜΑ 27ο   : Παραχώρηση χώρου του λιμένα Ν. Μηχανιώνας στο ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
              Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

-ΘΕΜΑ 28ο  :  Χορήγηση αδειών συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη του αγίου Πνεύματος στην Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδας.

              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.