Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο


Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού την προσεχή Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, ώρα 18:30. Τα θέματα που θα συζητηθούν, όπως προκύπτει από την πρόσκληση που απέστειλε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κ.Κούτουκας είναι τα ακόλουθα:

1.            Καθορισμός Τελών Κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
2.            Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
3.            Ανανέωση της υπ΄αρ.68/2012 ΑΔΣ, που αφορά στη μείωση κατά 20% του μισθώματος δημοτικού ακινήτου με Ν.16 στη Δημοτική Αγορά Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
4.            Ανανέωση της υπ΄αρ.65/2012 ΑΔΣ, που αφορά στη μείωση κατά 20% του μισθώματος δημοτικού ακινήτου με Ν.11 στη Δημοτική Αγορά Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
5.            Ανανέωση της υπ΄αρ.146/2012 ΑΔΣ, που αφορά στη μείωση κατά 20% του μισθώματος δημοτικού ακινήτου με Ν.10 στη Δημοτική Αγορά Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
6.            Ανανέωση της υπ΄αρ.62/2012 ΑΔΣ, που αφορά στη μείωση κατά 10% του μισθώματος δημοτικού ακινήτου με Ν.1 στη Δημοτική Αγορά Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
7.              Ανανέωση της υπ΄αρ.63/2012 ΑΔΣ, που αφορά στη μείωση κατά 10% του μισθώματος δημοτικού ακινήτου με Ν.2 στη Δημοτική Αγορά Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
8.            Ανανέωση της υπ΄αρ.64/2012 ΑΔΣ, που αφορά στη μείωση κατά 15% του μισθώματος δημοτικών ακινήτων με αρ.3 και 4 στη Δημοτική Αγορά Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
9.            Ανανέωση της υπ΄αρ.44/2012 ΑΔΣ, που αφορά στη μείωση κατά 20% του μισθώματος δημοτικού ακινήτου με Ν.9 στη Δημοτική Αγορά Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
10.       Ανανέωση της υπ΄αρ.67/2012 ΑΔΣ, που αφορά στη μείωση κατά 15% του μισθώματος δημοτικών ακινήτων με αρ.13 και 14 στη Δημοτική Αγορά Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
11.       Ανανέωση της υπ΄αρ.43/2012 ΑΔΣ, που αφορά στη μείωση κατά 20% του μισθώματος δημοτικού ακινήτου με Ν.8 στη Δημοτική Αγορά Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
12.      Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου - καταστήματος στην παραλιακή περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μηχανιώνας, με μισθωτή την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Ο.Ε.». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
13.       Έγκριση της υπ΄αρ.127/2012 Απόφαση ΔΣ της ΔΗΚΕΘ,  που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
14.       Έγκριση της υπ΄αρ.231/2012 Απόφαση ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ,  που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ.Ι.Τσακμάκας.
15.       Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
16.          Επιστροφή  αχρεωστήτως καταβληθέντων από καταβολή παραβόλου   
          για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Εισηγητής:         
          Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής. 
17.       Επιστροφή εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μη χρήση δημοτικής αίθουσας, για τέλεση πολιτικού γάμου.. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
18.       Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τιμή ζώνης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
19.       Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τιμή ζώνης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
20.       Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τιμή ζώνης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
21.      Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
22.       Υποβολή του υπ΄αρ.2/2012 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ. Π.Τροκάνας.
23.       Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Επιλύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
24.       Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στη  γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας μας (εκτός Λιμένα) περιοχής Θεσσαλονίκης, για το έτος 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε.Ζαριφέ.
25.       Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στην Επιτροπή του άρθρου 1, παρ.1 του ΠΔ 23/2000 (χαρακτηρισμός ακτών ως πολυσύχναστων ή μη κ.λπ.). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε.Ζαριφέ.
26.      Συγκρότηση Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Βογιατζής.
27.      Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Βογιατζής.
28.      Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Βογιατζής.
29.       Έγκριση της υπ΄αρ.40/2012 Απόφασης ΔΣ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-σήμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής Δημ.Σύμβουλος κ.Ι.Βογιατζής.
30.       Έγκριση της υπ΄αρ.41/2012 Απόφασης ΔΣ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας φαρμακείου στην Τ. Κ. Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής Δημ.Σύμβουλος κ.Ι.Βογιατζής.
31.       Έγκριση της υπ΄αρ.42/2012 Απόφασης ΔΣ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σον οικισμό Κ.Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής Δημ.Σύμβουλος κ. Ι.Βογιατζής.
32.       Έγκριση της υπ΄αρ.43/2012 Απόφασης ΔΣ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην ονοματοθεσία οδού στην Δ.Κ.Αγ.Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής Δημ.Σύμβουλος κ.Ι.Βογιατζής.
33.       Έγκριση της υπ΄αρ.46/2012 Απόφασης ΔΣ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον επανακαθορισμό Συντελεστών Δόμησης στους οικισμούς Άνω και Κάτω Περαίας, Άνω και Κάτω Ν.Επιβατών και Αγ.Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής Δημ.Σύμβουλος κ.Ι.Βογιατζής.
34.       Έγκριση της υπ΄αρ.45/2012 Απόφασης ΔΣ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση και τοπική επέκταση σχεδίου στο Ο.Τ.1 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ.Τριάδας - Ν.Επιβατών, Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής Δημ.Σύμβουλος κ.Ι.Βογιατζής.
35.       Έγκριση υψομετρικής μελέτης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανα-σιάδης.
36.       Καθορισμός ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τους διακιούχους που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας, για το έτος 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.