Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη το Δημοτικό Συμβουλιο Θερμαϊκού

Με δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού στην πρώτη του τακτική συνεδρίαση για το 2014, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτη 1 στους Ν. Επιβάτες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίστηκαν ως εξής από τον πρόεδρο του σώματος κ. Κωστή Κούτουκα:
1.         Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2014». Εισηγητής:Αντι-δήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
2.         Καθορισμός ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων, από τους δικαιούχους που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας, για το 2014.Ειση-γητής:Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
3.         Υποβολή πρότασης  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα :Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
4.          Έγκριση μετάβασης και συμμετοχής του Δημάρχου και ΔΣ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Λάρισα, με θέμα «Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη με Διαφάνεια σε μια Έξυπνη Πόλη- 5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
5.         Τροποποίηση της υπ΄αρ.571 απόφασης ΔΣ, που αφορά στο τροποποιημένο πρόγραμμα και τις καρτέλες των διανυκτερευόντων φαρμακείων του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
6.         Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδή-μαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
7.         Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
8.         Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
9.         Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Πλακόστρωση οδών Ανθέων-Δημοκρατίας-Φιλίππου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
10.      Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αε.3487/2012 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
11.      Έγκριση εκτέλεσης της υπ΄αρ.46/2013 μελέτης της Τ.Υ.με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, των Νομικών Προσώπων, ΔΚΕΘ, ΔΗΠΠΑΚΥΘ και των Σ.Ε. Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
12.      Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, έτους 2014.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
13.      Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θερμαϊκού στην Επιτροπή του άρθρου 1, παρ.1 του ΠΔ 23/2000 (χαρακτηρισμός ακτών ως πολυσύχναστων ή μη), για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
14.      Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας μας (εκτός Λιμένα) περιοχής Θεσσαλονίκης, για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

15.      Έγκριση της υπ΄αρ.158 απόφασης του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ.έτους 2013. Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος κ.Π.Τροκάνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.