Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Ανοιχτή επιστολή: "Συνεργαστείτε για το καλό του τόπου"

Την ανάγκη συνεργασίας όλων των υποψήφιων αρχηγών δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Θερμαϊκού για τη συστράτευση δυνάμεων προς το καλό του τόπου, επισημαίνει σε ανοιχτή του επιστολή ο δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Βασιλειάδης.

Στην επιστολή του ο έμπειρος στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης δημοτικός σύμβουλος, αναφέρει τα ακόλουθα:
«Εντιμότατοι κ.κ. υποψήφιοι αρχηγοί δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Θερμαϊκού... Σας προτρέπω και σας προτείνω, για το καλό του τόπου μας,...να κατεβάσετε ένα ενιαίο κοινό διαλεκτικό δημοτικό ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές,... με όρους και προϋποθέσεις που εσείς θα συνδιαμορφώσετε.! Ανοίγω επί του θέματος, με την παρούσα τοποθέτηση μου, δημόσιο διάλογο.! Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.!
Μετά το Πρόγραμμα «Καλλικράτης»...
Με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» επιδιώχθηκε να επαναθεμελιωθεί η τοπική πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της τοπικής διακυβέρνησης. H ενδυνάμωση αυτή της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων όπως στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, των μεταφορών και κυρίως της τοπικής ανάπτυξης, επιτρέποντάς έτσι στους Δήμους να επανασχεδιάσουν το σύστημα της τοπικής τους διακυβέρνησης προς το άμεσο όφελος των πολιτών και της καθημερινότητάς τους. Το νέο αυτό σύστημα τοπικής διακυβέρνησης, επιχείρησε να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση, μέσω νέων θεσμών συμμετοχικής διαβούλευσης, με στόχο την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δημότη, στο επίπεδο της γειτονιάς.
Ο Ρόλος των Αιρετών Συμβουλίων
Στο νέο αυτό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, με όλες τις επακόλουθες δυσλειτουργίες του, οι οποίες θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών, ο ρόλος των αιρετών οργάνων εμφανίζεται ιδιαίτερα ενδυναμωμένος.
 Έτσι λοιπόν, τίθενται τα κατωτέρω ερωτήματα:
-Σε μια τοπική κοινωνία, γιατί να μην μπορούν να συνεργαστούν πολίτες που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους ή είναι ανένταχτοι;
-Σε μια τοπική κοινωνία, γιατί να μην μπορούν να συνεργαστούν σε ένα κοινό δημοτικό ψηφοδέλτιο πολίτες ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, με στόχο το καλό της πόλης τους και των συμπολιτών τους;
-Σε μια τοπική κοινωνία, γιατί να μην μπορούν να συνεργαστούν σε ένα αιρετό δημοτικό συμβούλιο πολίτες διαφορετικών απόψεων με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής και των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους συμπολίτες τους;
-Γιατί πρέπει οπωσδήποτε οι πολίτες να καλούνται να ψηφίσουν στα τοπικά αιρετά συμβούλια τους συμβούλους και τους δημάρχους με κομματικά κριτήρια, επιτρέποντας έτσι να συμπαρασυρθεί το κύρος της τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος;
Γιατί, λοιπόν, για τη λύση όλων αυτών των προβλημάτων πρέπει να αγωνισθούν άτομα/συνδημότες μας που ζητάνε την εμπιστοσύνη και την ψήφο μας, συμμετέχοντας σε ένα ψηφοδέλτιο ενός Δημοτικού Συνδυασμού και όχι σε ένα ενιαίο και κοινό ψηφοδέλτιο;
-Γιατί, όπως το αντιλαμβάνεται ο κοινός νους, το ισχύον εκλογικό σύστημα προτρέπει τους δημότες/ψηφοφόρους να ψηφίσουν ένα Δημοτικό Συνδυασμό και ένα ψηφοδέλτιο λέγοντάς τους ότι ψηφίζοντάς το ως δια μαγείας θα λυθούν τα προβλήματά της τοπικής κοινωνίας των πολιτών. Αυτό όμως έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια λανθασμένο, καθώς τα προβλήματα των πόλεων και των πολιτών όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό διαιωνίζονται και πολλαπλασιάζονται.
Δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι αυτή η νοοτροπία συνέβαλε στην ραγδαία ανάπτυξη του πελατειακού συστήματος, αφού καλλιέργησε στον πολίτη την αντίληψη, ότι το πρόβλημά του θα λυθεί, αρκεί να το «προωθήσει» μέσα από το «δικό» του δημοτικό σύμβουλο ή δήμαρχο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν τα προβλήματα να ατομικοποιούνται αντί να κοινωνικοποιούνται, οι πολίτες να μετατρέπονται σε άβουλα άτομα αντί σε μια ενεργή κοινωνία, και οι τοπικοί άρχοντες, σε διαμεσολαβητές επίλυσης ατομικών προβλημάτων και όχι των πραγματικών προβλημάτων, που έχει μια πόλη και οι πολίτες της.
 Ασφαλώς τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών δεν προέρχονται μόνο από την κομματικοποίηση της αυτοδιοίκησης ή την ύπαρξη ξεχωριστών ψηφοδελτίων δημοτικών συνδυασμών. Όμως, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια αποτελούν σημαντικό πρόβλημα καθώς εμποδίζουν τη συνεργασία ικανών και ενεργών συμπολιτών μας που ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα να εργασθούν για το καλό της πόλης μας.
Επιπλέον, αποτρέπουν συμπολίτες μας με γνώσεις και εμπειρίες να εμπλακούν με τα δημοτικά μας πράγματα, αφού τους υποχρεώνουν για να είναι υποψήφιοι, να ταχθούν οπωσδήποτε με ένα κομματικό ψηφοδέλτιο που οι ίδιοι πιθανώς δεν θέλουν, πράγμα, που όλοι κατανοούμε ότι αποβαίνει σε βάρος της πόλης μας και σε βάρος της κοινωνίας μας, αφού στερούμαστε από τις ιδέες, τις προτάσεις και την δραστηριότητα ικανών και άξιων συμπολιτών μας που δεν εμπλέκονται με τα κοινά, βλέποντας το επίπεδο και την αισθητική της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και το επίπεδο των πολιτικών μας εκπροσώπων σε τοπικό και εθνικό πλαίσιο.
Συμπέρασμα: Ελπίδα όλων μας είναι ότι η ίδια η κοινωνία της πόλης μας, οι συμπολίτες μας, εμείς οι ίδιοι, βιώνοντας, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, μια πρωτόγνωρη κρίση που αφορά σ όλες τις πτυχές της ζωής μας, θα αντιδράσουμε, θα αξιολογήσουμε όλες τις προσεγγίσεις, και χρόνο με το χρόνο θα διαμορφώσουμε τις απόψεις μας, αναφορικά με τους αιρετούς τοπικούς άρχοντες που θέλουμε να έχουμε. Απόψεις, που άλλους από εμάς θα μας προτρέψουν να δηλώσουμε παρόντες και έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά στην διαμόρφωση των αυτοδιοικητικών πραγμάτων, και σ άλλους θα επιτρέψουν, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της επιλογής, να υπερψηφίσουμε έναν υποψήφιο που θα τον θεωρούμε χρήσιμο για την πόλη μας, ο οποίος θα έχει τις ικανότητες εκείνες που θα ωφελήσουν την πόλη μας και θα θέλει πραγματικά να υπηρετήσει την τοπική μας κοινωνία, παρέχοντάς του έτσι την ευκαιρία να εκλεγεί και να αποδείξει την χρησιμότητά του στην πράξη.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μας, έχουμε την υποχρέωση να αξιολογούμε κριτικά την κάθε προτεινόμενη αλλαγή που επηρεάζει άμεσα την τοπική μας αυτοδιοίκηση και άρα την ποιότητα της ζωής μας.! Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

Ιωάννης Βασιλειάδης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θερμαϊκού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.