Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Έφτασε η "λυπητερή" του ενιαίου μισθολογίου

Τη μέρα που στη Βουλή ο νέος πρωθυπουργός διάβαζε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, το υπουργείο Οικονομικών έστελνε σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 2/78400/0022 και ημερομηνία 14/11/2011 και θέμα «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου κεφαλαίου του ν.4024/2011», που αφορά το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Με το νέο μισθολόγιο, μειώνονται οι συνολικές αποδοχές περίπου 100.000 υπαλλήλων που λαμβάνουν επιδόματα μέχρι και 50%, κυρίως οι υπάλληλοι δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Στο νέο νόμο περιγράφεται αναλυτικά η σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα, ενώ προβλέπεται η καθιέρωση κινήτρου επίτευξης στόχων που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 25% του μισθού έπειτα από αξιολόγηση, ενώ τίθεται πλαφόν αμοιβών 2.700 ευρώ τον μήνα μαζί με το σύνολο των επιδομάτων.
Πού εφαρμόζεται:
Το σχέδιο νόμου για το Νέο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο που έχουν επεξεργαστεί τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ως πεδίο εφαρμογής το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ και τον ΟΓΑ, τους εκπαιδευτικούς, τους υπαλλήλους γραμματειών σε δικαστήρια και εισαγγελίες, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, τους κληρικούς, τους αγροτικούς γιατρούς, τους υπαλλήλους της Βουλής, τις ανεξάρτητες Αρχές, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος και τις δημοτικές επιχειρήσεις, στις ΤΕΔΚ στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ, στους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων, στις ΔΕΚΟ εκτός των εισηγμένων, και στα νομικά πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των λοιπών δογμάτων.
Κρατικός υπάλληλος:
Ορίζεται τριμελές συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και δύο γενικούς διευθυντές που ορίζονται από τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών. Ανά δύο χρόνια καταγράφει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε όλους τους παραπάνω τομείς του Δημοσίου ανά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού. Οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να μετακινούνται σε υπηρεσίες που έχουν καταγράψει ελλείψεις με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του εποπτεύοντος υπουργού.
ΒαθμολόγιοΗ προαγωγή από βαθμό σε βαθμό θα γίνεται με αξιολόγηση του υπαλλήλου από τα υπηρεσιακά συμβούλια μία φορά τον χρόνο με βάση την επίτευξη των στόχων, τις διοικητικές ικανότητες και τη συμπεριφορά του υπαλλήλου. Θεσμοθετούνται Συμβούλια Αξιολόγησης σε κάθε φορέα για να επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος. Για την προαγωγή των υπαλλήλων από βαθμό σε βαθμό λαμβάνεται υπόψη κατά 70% η απόδοση του υπαλλήλου και μόνο για την προαγωγή στον Α βαθμό υπολογίζεται στο 80% της αξιολόγησης. Με Προεδρικό Διάταγμα θα καθοριστούν οι παράμετροι του συστήματος αξιολόγησης. Οσοι υπάλληλοι κριθούν και δεν προαχθούν στερούνται του δικαιώματος προαγωγής για 2 χρόνια και θα παραμένουν στάσιμοι μισθολογικά. Για τις θέσεις προϊσταμένων θα γίνεται ανοιχτή προκήρυξη σε όλο το Δημόσιο. του Δημοσίου.
Παράλληλα μειώνονται οι συνολικές αποδοχές περίπου 100.000 υπαλλήλων που λαμβάνουν υψηλά επιδόματα μέχρι και 50%, κυρίως οι υπάλληλοι δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Στο σχέδιο νόμου περιγράφεται αναλυτικά η σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα, ενώ προβλέπεται η καθιέρωση κινήτρου επίτευξης στόχων που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 25% του μισθού έπειτα από αξιολόγηση, ενώ τίθεται πλαφόν αμοιβών 2.700 ευρώ τον μήνα μαζί με το σύνολο των επιδομάτων.
Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν πρόκειται για «ενιαίο» μισθολόγιο, αφού δεν εξισώνονται πλήρως οι αμοιβές όλων των δημοσίων υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία, αλλά για «νέο» μισθολόγιο, το οποίο κατανέμει τις αμοιβές με δικαιοσύνη συνδέοντας τον μισθό με τη βαθμολογική εξέλιξη μέσω της αξιολόγησης.
Πού εφαρμόζεται:
Το σχέδιο νόμου για το Νέο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο που έχουν επεξεργαστεί τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ως πεδίο εφαρμογής το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ και τον ΟΓΑ, τους εκπαιδευτικούς, τους υπαλλήλους γραμματειών σε δικαστήρια και εισαγγελίες, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, τους κληρικούς, τους αγροτικούς γιατρούς, τους υπαλλήλους της Βουλής, τις ανεξάρτητες Αρχές, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος και τις δημοτικές επιχειρήσεις, στις ΤΕΔΚ στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ, στους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων, στις ΔΕΚΟ εκτός των εισηγμένων, και στα νομικά πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των λοιπών δογμάτων.
Κρατικός υπάλληλος:
Ορίζεται τριμελές συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και δύο γενικούς διευθυντές που ορίζονται από τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών. Ανά δύο χρόνια καταγράφει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε όλους τους παραπάνω τομείς του Δημοσίου ανά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού. Οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να μετακινούνται σε υπηρεσίες που έχουν καταγράψει ελλείψεις με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του εποπτεύοντος υπουργού.
ΒαθμολόγιοΗ προαγωγή από βαθμό σε βαθμό θα γίνεται με αξιολόγηση του υπαλλήλου από τα υπηρεσιακά συμβούλια μία φορά τον χρόνο με βάση την επίτευξη των στόχων, τις διοικητικές ικανότητες και τη συμπεριφορά του υπαλλήλου. Θεσμοθετούνται Συμβούλια Αξιολόγησης σε κάθε φορέα για να επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος. Για την προαγωγή των υπαλλήλων από βαθμό σε βαθμό λαμβάνεται υπόψη κατά 70% η απόδοση του υπαλλήλου και μόνο για την προαγωγή στον Α βαθμό υπολογίζεται στο 80% της αξιολόγησης. Με Προεδρικό Διάταγμα θα καθοριστούν οι παράμετροι του συστήματος αξιολόγησης. Οσοι υπάλληλοι κριθούν και δεν προαχθούν στερούνται του δικαιώματος προαγωγής για 2 χρόνια και θα παραμένουν στάσιμοι μισθολογικά. Για τις θέσεις προϊσταμένων θα γίνεται ανοιχτή προκήρυξη σε όλο το Δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.