Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Ο Δήμος Θερμαϊκού τάσσεται κατά της αξιολόγησης

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού υιοθέτησε το ψήφισμα που είχαν καταθέσει νωρίτερα οι εργαζόμενοι στο Δήμο και με το οποίο εκφράζεται η πλήρης αντίθεση στις μεθόδους αξιολόγησης του αντεργατικού νόμου 4250/2014. «Το μέτρο αυτό, αποσκοπεί στη μείωση του προσωπικού και στην εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα», όπως αναφέρεται στο ψήφισμα.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο Γενικός Γραμματέας του δήμου κ.Ελευθέριος Κεραμιδάκης εισηγούμενος το θέμα τάχθηκε κατά του νέου νόμου 4250, θεωρώντας ότι τα ποσοστά κατηγοριοποίησης για την αξιολόγηση του προσωπικού που προβλέπει, είναι αυθαίρετα και δεν στηρίζονται σε καμία επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο.
«Η αξιολόγηση δομών και εργαζομένων θα μπορούσε να αποτελέσει το πλέον χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή βελτιωτικών μέτρων πολιτικής, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τη Διοίκηση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Χρειάζεται όμως η αξιολόγηση να εφαρμοστεί με επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο. Και για να μη δημιουργεί η αξιολόγηση παρενέργειες και καχυποψίες, πρέπει να συνδέεται απαραιτήτως με προκαθορισμένα και πλήρως αποσαφηνισμένα κίνητρα για τον εργαζόμενο. Είναι προφανές ότι το σύστημα αξιολόγησης πρέπει ρητά να αναφέρει ότι δεν συνδέεται με απολύσεις και διαθεσιμότητες, αλλά με πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και βελτιώσεις των δομών και αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού», υπογράμμισε ο κ. Κεραμιδάκης.
Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο δήμο κ.Πέτρος Πετρίδης ανέφερε με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα τεράστια προβλήματα που θα δημιουργηθούν με την εφαρμογή του αντεργατικού νόμου, για να προσθέσει ότι οι εργαζόμενοι διεκδικούν μια δίκαιη, αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία και όχι μια νέα δεξαμενή απολύσεων.
Την πλήρη αντίθεσή του στην αξιολόγηση που εισάγει ο νόμος 4250, χαρακτηρίζοντάς την ως ανθρωποφαγικού χαρακτήρα που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση με την υποχρεωτική ποσόστωση που εισάγει, εξέφρασε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και από 1ης Σεπτεμβρίου νέος δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης. Ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ.Κώστας Βογιατζής  επισήμανε ότι απώτερος στόχος του απαράδεκτου αυτού νόμου, είναι η απόλυση με το πρόσχημα της «αξιολόγησης» του 15% του προσωπικού των δήμων. Με τη σειρά της η πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ κ. Άννυ Καραμιχαήλ παρατήρησε ότι δεν πρέπει ο δήμος και όλη η κοινωνία του Θερμαϊκού να  επιτρέψει λογικές τεμαχισμού ανθρώπων και υπηρεσιών προς χάρη των ποσοστώσεων των μνημονίων και της τρόϊκας. 
Αντιδράσεις προκλήθηκαν όταν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Π.Πεντούσης, ο αντιδήμαρχος κ.I.Γκανιάς και η αντιδήμαρχος κ. Σ.Ζευκοπούλου ζήτησαν να υπάρχουν αστερίσκοι στο ψήφισμα με τις διαφοροποιήσεις κάποιων δημοτικών συμβούλων και με το επιχείρημα ότι ο 4250 είναι πλέον νόμος του κράτους και δεν δικαιούται το σώμα να αντιταχθεί στο νόμο. Τελικά οι αντιρρήσεις τους αυτές κάμφθηκαν και το ψήφισμα εγκρίθηκε ως είχε.  

Το ψήφισμα
Τα βασικά σημεία της απόφασης, που πρότεινε ο  Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Θερμαϊκού είναι τα εξής:
α. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη νέα μέθοδο «αξιολόγησης» που προάγει ο Ν.4250/2014, ένα ακόμη μνημονιακό και  αντεργατικό μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση του προσωπικού και στην εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και των Ο.Τ.Α. στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί, με εργαλείο τη συγκριτική «αξιολόγηση», να δημιουργήσει  μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων καθορίζοντας εκ των προτέρων τα ποσοστά και τις κλίμακες βαθμολόγησης. Η εισαγωγή της αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω επιμερισμού ανά οργανική μονάδα, στρεβλώνει κάθε έννοια αντικειμενικής και «δίκαιης» χρήσης της  αξιολόγησης που σκοπό θα πρέπει να έχει την αξιοποίηση των εργαζομένων και βελτίωση  της απόδοσής τους, με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Έχουμε την πεποίθηση ότι στα ζητήματα λειτουργίας – αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, ο νόμος αυτός, όχι μόνο δε θα βελτιώσει στο ελάχιστο τη Δημόσια Διοίκηση αλλά θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη αποσύνθεση, ανθρωποφαγία, κατάλυση της συλλογικής προσπάθειας, συνολική απομάκρυνση από τη λογική της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Επί της ουσίας, επιχειρείται η χειραγώγηση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων από την Κυβέρνηση και η αναπαραγωγή των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας εντός των Δημοσίων. Υπηρεσιών. Είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκουν να φτιάξουν πειθαρχημένους και εντελώς υπάκουους υπαλλήλους, συνένοχους στο ξεπούλημα του Δημοσίου.
 Η προώθηση των "ημετέρων" ενισχύεται και από τις αλλαγές που εισάγει το νέο νομοσχέδιο, καταργώντας τους δύο αξιολογητές και δίνοντας υπερεξουσίες σε έναν και μοναδικό αξιολογητή (τον ανώτερο προϊστάμενο) και έναν εισηγητή (τον άμεσο προϊστάμενο), με δεδομένη και την καχυποψία για τον τρόπο των προαγωγών και της  επιλογής προϊσταμένων. Άρα δεν υπάρχει η απαραίτητη νομιμοποίηση για να τους δοθούν τέτοιες υπερεξουσίες αξιολόγησης.
Το αποτέλεσμα θα είναι έντιμοι και ικανοί υπάλληλοι που με συνέπεια τηρούν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και υπηρετούν το Δημόσιο Συμφέρον αρνούμενοι να υποκύψουν σε πιέσεις να στερηθούν στην καλύτερη περίπτωση οποιαδήποτε εξέλιξη και στη χειρότερη να απολυθούν γιατί δεν θα είναι αρκετά οσφυοκάμπτες είτε αρκετά ημέτεροι.
Δεν αντιδρούμε στην αξιολόγηση των δομών και των εργαζομένων, αλλά δεν θα επιτρέψουμε και λογικές τεμαχισμού ανθρώπων και υπηρεσιών προς χάρη των ποσοστώσεων των μνημονίων και των κυβερνητικών υπηρετών τους.
β. Ζητάει την άμεση κατάργηση του Νόμου 4250/2014 και δεσμεύεται να μην εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα καμία απόφαση επιμερισμού ποσοστών, προϋπόθεση  έναρξης των διαδικασιών για την εφαρμογή του Νόμου 4250/2014 περί συγκριτικής «αξιολόγησης».
 γ. Καλεί την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και την ΚΕΔΕ να πάρουν ενιαία θέση και να καταθέσουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση του Νόμου , ο οποίος ούτε αξιολογεί πραγματικά τους εργαζόμενους και ούτε βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Θερμαϊκού κ. Ιωάννη Αλεξανδρή να μην προβεί στην  εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/2014). Η εν λόγω απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε., ενώ συγχρόνως να υποβληθεί αίτημα τόσο προς την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στην ΚΕΔΕ, να πάρουν σχετικές αποφάσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.