Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

«Ανασχηματισμός» της διοίκησης Μαυρομάτη με τα ίδια πρόσωπα

Για μία ακόμη φορά πρωτοτύπησε ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης, κάνοντας «ανασχηματισμό» στη διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού αλλά με τα … ίδια πρόσωπα. Έναν ανασχηματισμό που τον υποδέχθηκε η τοπική εφημερίδα «Περαία» με τον τίτλο: «Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε ξανά τα ίδια ρούχα»…

Με απόφαση του δημάρχου Θερμαϊκού, Γιάννη Μαυρομάτη, ορίσθηκαν εκ νέου οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταφέρθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες από 01.03.2017 μέχρι 31.08.2019. Προφανώς ικανοποιημένος από το έργο που παρήγαγαν οι συνεργάτες του στα πρώτα 2,5 χρόνια που βρίσκονται στο τιμόνι του δήμου, τους άφησε όλους στις θέσεις τους, με μοναδική αλλαγή αυτή του αντιδημάρχου Παιδείας, Θοδωρή Τζέκου, στη θέση του οποίου τοποθετεί την κ. Χατζηχριστοφή.
Αμετακίνητοι παρέμειναν στις θέσεις τους οι δυο αντιδήμαρχοι καθαριότητας, απαλλάσσοντάς τους κι επισήμως ο κ. δήμαρχος από την ευθύνη για το επίπεδο καθαριότητας του δήμου μας.
Η δε ανάθεση καθηκόντων εντεταλμένου συμβούλου στον κ. Μπαλάφα, είναι ενδεικτική των προθέσεων του δημάρχου και για τη θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία θέση θα παραμείνει κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Αδαμίδης.
Αναλυτικά η απόφαση δημάρχου:
Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θερμαϊκού, με θητεία από 01-03-2017 μέχρι 31-08-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς καθ’ ύλην συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής :
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχος Οικονομικών τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Μήλιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Λογιστήριο, Ταμείο, Εσόδων).
2. Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.
3. Μεριμνά για την βεβαίωση οφειλών προς τον Δήμο.
4. Μεριμνά για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από τον Δήμο.
5. Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής.
6. Υπογραφή αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.
7. Υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών τα οποία έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, των πρωτόκολλων παραλαβής και επίσης τις επιταγές που εκδίδει ο Δήμος Θερμαϊκού καθώς και όλα τα έγγραφά, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
8. Έκδοση αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.
9. Έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού.
10. Την έκδοση πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων.
11. Έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης.
12. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
13. Τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την εκμίσθωση και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων.
14. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
15. Την εποπτεία και ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων και γενικά επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από τον Δήμο (χορήγηση αδειών, ανάκληση ή αφαίρεση άδειας, σφράγιση καταστήματος κ.λπ.)
16. Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης θεμάτων περιπτέρων και χορήγηση αδειών εκμίσθωσης.
17. Άδειες χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας.
18. Αδειοδότηση και εποπτεία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
19. Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
20. Ευθύνη και λειτουργία εμποροπανηγύρεων.
21. Έκδοση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.
22. Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.
23. Ευθύνη, εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις διαδικασίες και τη λειτουργία του Δήμου καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
24. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί θεμάτων υπαίθριας διαφήμισης.
25. Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της δημοτικής αποθήκης υλικών.
26. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του λιμενικού γραφείου.
27. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Γραφείου Αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεις εμπορικών δραστηριοτήτων).
28. Την αναπλήρωση του κατά τόπου Ληξιάρχου Δ.Ε. Θερμαϊκού.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
2. Τη διαχείριση θεμάτων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
3. Την ευθύνη της λειτουργίας των προγραμμάτων Νεολαίας.
4. Την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας απασχόλησης.
5. Την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης σχολικών κτιρίων.
6. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων κ.λπ. σε συνεργασία κάθε φορά με το αρμόδιο τμήμα που διαθέτει τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους. 
7. Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
8. Την ευθύνη και εποπτεία καταβολής των προνοιακών επιδομάτων.
9. Την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας ΑΜΕΑ.
10. Την ευθύνη πολιτικών ισότητας των φύλλων.
11. Την ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδίως την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσμου και τη λειτουργία του γραφείου Γεωργίας και Αλιευτικής Ανάπτυξης.
12. Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεση προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης».
13. Την υλοποίηση προγραμμάτων Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Δικτύων.
14. Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων.
15. Την αναπλήρωση του κατά τόπου Ληξιάρχου, Δ.Ε. Επανομής.
Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τις Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θωμά Μπίρο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης των Δημοτικών Ενοτήτων Θερμαϊκού και Επανομής.
2. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τη συντήρηση, τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου, την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επισκευών), καθώς και τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των δημοτικών αμαξοστασίων (συντήρηση και εξοπλισμός όλων των οχημάτων του Δήμου).
3. Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
4. Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
5. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.
6. Την ευθύνη διαχείρισης των καυσίμων του Δήμου.
7. Διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών των Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής
8. Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και καθαριότητας των Λαϊκών Αγορών των Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής
9. Την ευθύνη και εποπτεία παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για το σύνολο των υπηρεσιών του.
10. Την ευθύνη και εποπτεία καθαρισμού ακτών των Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής
11. Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων των Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής
12. Την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Κίνησης και των οχημάτων του Δήμου.
13. Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων των Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής.
14. Την ευθύνη καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής
15. Την ευθύνη της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων των Δ.Ε. Θερμαϊκού και Επανομής
Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη Δ.Ε. Μηχανιώνας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φώτιο Τζάκη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας
2. Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου. 
3. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.
4. Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας και φύλαξης του δημοτικού αμαξοστασίου της Δ.Ε. Μηχανιώνας.
5. Διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών Δ.Ε. Μηχανιώνας.
6. Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και καθαριότητας των Λαϊκών Αγορών της Δ.Ε. Μηχανιώνας.
7. Την ευθύνη και εποπτεία καθαρισμού ακτών της Δ.Ε. Μηχανιώνας.
8. Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. Μηχανιώνας.
9. Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων της Δ.Ε. Μηχανιώνας.
10. Την ευθύνη του προσωπικού και της εποπτεία του προσωρινού χώρου εναπόθεσης ογκωδών απορριμμάτων.
11. Την ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
12. Την ευθύνη καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Μηχανιώνας
13. Την ευθύνη της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων της Δ.Ε. Μηχανιώνας.
14. Την αναπλήρωση του κατά τόπου Ληξιάρχου, Δ. Ε. Μηχανιώνας.
Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παρθένα Πασχαλίδου, στην οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αμισθί. Η ανωτέρω θα λαμβάνει από τον Δήμο τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής θέσης που κατέχει από την Υπηρεσία του, από όπου θα λάβει υποχρεωτικά την ειδική άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 93 Ν. 3852/2010 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων.
2. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Η/Μ Έργων και Σηματοδότησης.
3. Την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
4. Την εποπτεία σύνταξης πράξεων εφαρμογής και διορθωτικών πράξεων εφαρμογής.
5. Τις πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και αποζημιώσεων.
6. Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
7. Την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
8. Τη μέριμνα και έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.
9. Την έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.
10. Την επιβολή εισφορών που προκύπτουν από τις Πράξεις Εφαρμογής.
11. Την ευθύνη προώθησης προγραμμάτων Βιοκλιματικών Μελετών και Εφαρμογών.
12. Την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, ευθύνη και εποπτεία εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
13. Τον σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών έργων.
14. Τη σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
15. Την έκδοση αδειών εκσκαφής σε δημοτικούς χώρους που αιτούνται οι οργανισμοί κοινωνικής ωφελείας κλπ.
16. Την ευθύνη και εποπτεία του σχεδιασμού κατασκευής και συντήρησης έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
17. Την έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.
18. Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης του οδικού δικτύου, των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων εντός οικιστικών περιοχών.
19. Την ευθύνη και τον έλεγχο ονοματοδοσίας οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτιρίων και κτισμάτων. 
20. Την ευθύνη και εποπτεία σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων.
21. Την ευθύνη και εποπτεία των παραλιακών ζωνών καθώς και όλων των υποδομών του Δήμου που βρίσκονται εκτός οικιστικών ζωνών.
22. Την ευθύνη τήρησης και προώθησης των διαδικασιών απαλλοτριώσεων, πράξεων αναλογισμού και προσκυρώσεις οικοπέδων.
23. Την ευθύνη εξασφάλισης των κοινόχρηστων χώρων για τους πολίτες και τη χρήση αυτών σύμφωνα με τον νόμο και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
24. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί θεμάτων που αφορούν στη νομιμότητα των προδιαγραφών, της θέσεις της εγκατάστασης κ.α. των στεγάστρων, αφετηριών και στάσεων λεωφορείων του ΟΑΣΘ και της δημοτικής συγκοινωνίας.
25. Τη συνεργασία και το συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έργων στον Δήμο έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του.
26. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα κτιριακά και συγκοινωνιακά έργα (οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη και παραλαβή έργων).
27. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική μέριμνα και τη διαχείριση των υλικών της Τ.Υ.
28. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τις συγκοινωνίες, τις εγκαταστάσεις και τις άδειες μεταφορών.
29. Την κατάρτιση και έγκριση μελετών για την ωρίμανση, δημοπράτηση και κατασκευή έργων και έργων οδοποιίας.
30. Τις αστικές αναπλάσεις και γενικότερα το σχεδιασμό και τη μέριμνα για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.
31. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) τη διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών και διεθνών) καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τυχόν αναγκαίες απ’ ευθείας αναθέσεις, υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, για τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων των ως άνω οργάνων και να εκδίδει, υπογράφει και δημοσιεύει τις αντίστοιχες διακηρύξεις ή προσκλήσεις, τις πράξεις επανάληψης (όταν απαιτείται) και τις πράξεις κατακύρωσης των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών.
Ζ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Φεστερίδη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αμισθί. Ο ανωτέρω θα λαμβάνει από τον Δήμο τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής θέσης που κατέχει από την Υπηρεσία του, από όπου θα λάβει υποχρεωτικά την ειδική άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 93 Ν. 3852/2010 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας (οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, τη σύνταξη μελετών και προμηθειών σχετικά με τις αρμοδιότητές τους).
2. Την ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
3. Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραβατικότητας.
4. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων ομβρίων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΘ.
5. Τη λειτουργία της υπηρεσίας οδοσήμανσης. 
6. Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου.
7. Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης των ρεμάτων και των αντιλημμυρικών έργων.
8. Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών και συναφών χώρων.
9. Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης και λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
10. Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης των σχολικών κτιρίων.
11. Τη φύλαξη όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, εκτός των δημοτικών αμαξοστασίων.
12. Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
13. Την τοποθέτηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.
14. Τη λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου.
15. Τη συντήρηση και λειτουργία των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.
16. Την ευθύνη και την επιμέλεια, ευταξία και λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, τη διαχείριση των τάφων και της εφαρμογής των διαδικασιών ταφής σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του Δ.Σ. και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων.
17. Την ευθύνη δημιουργίας και λειτουργίας φυτωρίου.
18. Την ευθύνη του δημοτικού φωτισμού και των κοινοχρήστων χώρων.
19. Την ευθύνη για τη σύνταξη και έκδοση μελετών πρασίνου.
20. Θα δέχεται επισημάνσεις – υποδείξεις μέσω των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Αντιδημαρχίες και τις αντίστοιχες υπηρεσίες θα μεριμνά για την άμεση αντιμετώπισή τους συντονίζοντας και επιβλέποντας τις απαραίτητες εργασίες.
21. Την ευθύνη και τη μέριμνα για τη λειτουργία του Σώματος Εθελοντών.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μήλιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Φεστερίδη.
Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Θερμαϊκού, με τις παρακάνω αρμοδιότητες :
1. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Μπαλάφα ως Εντεταλμένο Σύμβουλο - Βοηθό Δημάρχου και του αναθέτει :
α. την εποπτεία του συντονισμού του δημοτικού έργου.
β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τύπου.
γ. Τη διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
δ. Την εποπτεία λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.
ε. Την ευθύνη διαχείρισης των νομικών υποθέσεων που αφορούν στον Δήμο, την παρακολούθηση της πορείας αυτών και τον συντονισμό όλων των ενεργειών σχετικά με δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δικαστικές και εξώδικες πράξεις.
2. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Κολλάρα ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Υγείας με τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α. Τη μέριμνα και την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
β. Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών και τη διενέργειά τους.
Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων και εξουσιοδοτούνται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του αντικειμένου που τους ανατίθεται με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των καθ’ ύλην Αντιδημάρχων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.