Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Κασλαμαριάς

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτης, ώρα 21:00 στην 6η τακτική του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα γίνει, ως συνήθως, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1.

Τα θέματα ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο:  Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 08/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ρύθμιση του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ιουστινιανού & Εμμ. Παππά 14.
             Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  -  κ. Π. Θεοδοσιάδης , Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 09/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ρύθμιση του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Κομνηνών 88 & Κωνσταντινουπόλεως.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  -  κ. Π. Θεοδοσιάδης , Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ρύθμιση του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Θ. Σοφούλη 95.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  -  κ. Π. Θεοδοσιάδης , Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 4ο:  Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την έκδοση κανονιστικής απόφασης για περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στις οδούς Γ. Γεννηματά και Σ. Σαράφη στο πλαίσιο του έργου: «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδικών αξόνων Γ. Γεννηματά – Στρ. Σαράφη στην επέκταση Δήμου Καλαμαριάς, σύμφωνα με τις διάταξες των άρθρων 79 παρ. και 82 του Ν. 3463/2010 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς και την έγκριση μελετών.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  -  κ. Π. Θεοδοσιάδης , Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση της υπ’  αριθμ. 164/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2016. 
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε.  -  κ. Θ. Μπακογλίδης Δήμαρχος Καλαμαριάς
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 166/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 569/2016 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Καλαμαριάς.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε.  -  κ. Θ. Μπακογλίδης Δήμαρχος Καλαμαριάς   
ΘΕΜΑ 7ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
                    Εισηγητής:  Δήμαρχος Καλαμαριάς    -  κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 8ο:       Ανάκληση της υπ’ αριθμ.95/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 9ο:       Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (4η)
                    Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς -  κ. Θ. Μπακογλίδης


ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμαριάς (Χηλής και Τριπόλεως).
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση διοργάνωσης της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2017. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  2.852,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για   την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο:    Επικαιροποίηση της 306/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.-  κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 13ο:    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (2η).
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.-  κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου               στη συμβολή των οδών Ανατ. Θράκης, Ιωνίας, Μεγ. Αλεξάνδρου» (Αριθ.Μελ. 63/2014).
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.-  κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 15ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 33/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαρ., Ανακυκλ. και Πρασίνου- κ Σ. Ζαμπέτογλου 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρότασης της Δ/νσης Πρασίνου υποβολής φακέλων περί έκδοσης άδειας κοπής δεκατεσσάρων (14) δένδρων σε σημεία του Δήμου.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαρ., Ανακυκλ. και Πρασίνου- κ Σ. Ζαμπέτογλου 
ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.324,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του  2017.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια βίου Μάθησης &Νεολαίας- κ. Β. Σκάρλιου-Νικολέττου
ΘΕΜΑ 18ο: Ανάκληση της με αρ. 57/2017 απόφασης Δ.Σ. επειδή δεν τηρήθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία και εκ νέου λήψη νέας απόφασης για την έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας των Δημοτικών εγκαταστάσεων Καλαμαριάς σε τρίτο.
                    Εισηγητές: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 19ο: Αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής αποκλειστικά με αντίτιμο, για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το Έτος 2017-2018
                    Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού – κ. Γ. Μύρτσος
ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Χορού «MOTUM». Έγκριση δαπάνης και  δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 8.688,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή του.
Εισηγητής:          Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση τροποποίησης της 37/2017  της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής:          Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ. Μ. Αμπατζίδης
                            
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων “Ελπίδα”, την Ένωση Γονέων Καλαμαριάς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των 3ου, 6ου, 8ου, 17ου, 20ου Δημοτικών Σχολείων καθώς και το Σύλλογο του 3ου Γυμνασίου, προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο “Ν. Βότσης”.
Εισηγητής:          Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ” στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς “ΟΔΟΥ ΧΗΛΗΣ”.
Εισηγητής:          Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τους 1ο Σύστημα Προσκόπων Καλαμαριάς για την χορωδιακή συνάντηση παλαιών προσκόπων και οδηγών στις 7/3/2017 και το  Χορευτικό όμιλο Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς “ΟΔΟΥ ΧΗΛΗΣ”.
Εισηγητής:          Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ομάδα Α «ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104.473,94  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, που προκηρύχθηκε για  την προμήθεια  διαφόρων τύπων καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του, καθώς και λιπαντικών για τις ανάγκες συντήρησης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου (αριθμός συστήματος 26495). Κατακύρωση προμήθειας σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 26ο: Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σχ. Επιτρ. Σχολ. Πρωτ. Εκπαίδευσης – κ. Σωκ. Πετκάκης
ΘΕΜΑ 27ο: Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς
Εισηγητής:          Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σχ. Επιτρ. Σχολ. Δευτερ. Εκπαίδευσης – κ. Αγγ. Τσαπακίδου - Τσομπανάκη
ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση της  υπ' αριθ. 8468/08-03-2017 αίτησης του κ. Δαφνητίδη Αλέξανδρου  για παράταση ταφής του Δαφνητίδη Ευστράτιου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ.   Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 29ουγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Εισηγητής:          Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. -  κ. Σ. Γεωργιάδης      
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Όδευση οπτικής ίνας
                  από διασταύρωση Κ.Καραμανλή – Αρη Βελουχιώτη μέχρι το  πολυλειτουργικό –             πολιτιστικό κέντρο Καλαμαριάς » (αριθ. μελέτης: 68/2015)
Εισηγητής:          Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικές επεμβάσεις στη Δημοτική αγορά Φοίνικα» (αριθ. μελέτης: 4/2014)
Εισηγητής:          Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 32ο:    Λύση μισθωτικής σύμβασης των καταστημάτων Κ19-Κ20 που βρίσκονται στην Αγορά του Φοίνικα και έγκριση εκμίσθωσής τους.
Εισηγητής:          Δήμαρχος Καλαμαριάς -  κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 33ο:    Έγκριση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 34ο:    Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2017 μελέτης του έργου: «Υλοποίηση μέτρων                πυρασφάλειας σε κτίρια εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς». Τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγητής:          Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 35ο:    Έγκριση της υπ’ αριθ. 87/2016 μελέτης του έργου : «Εκσυγχρονισμός τριών παιδικών                  χαρών επί των οδών Αντιγόνης – Καισαρείας και εντός του πάρκου Μάνου Κατράκη». Τρόπος εκτέλεσης


Εισηγητής:          Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.