Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Προσλήψεις προσωπικού σε Δήμους και φορείς της Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις προσωπικού, πρόκειται να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα σε δήμους, μουσεία, νοσοκομεία και άλλους φορείς του δημοσίου. Ανακοίνωση για προσλήψεις, έγιναν ως ακολούθως:

■ Επτά άτομα θα προσληφθούν για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νεάπολης - Συκεών, Ι. Μιχαήλ 1 & Στρ. Σαράφη, Τ.Κ. 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκης και στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-329.538, 585 & 596).
■ Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ για 404 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ - 2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) email στο enimerosi@asep.gr.
 ■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (τηλ. επικοινωνίας: 2313 310 422).
■ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» ανακοίνωσε ο δήμος Ωραιοκάστρου (τηλ. επικοινωνίας: 2313304076, 2313304087).
■ Σε προσλήψεις 33 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών θα προχωρήσει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μ. Ανδρόνικου 6, Τ.Θ. 50619, ΤΚ 540)
■ Το μουσείο βυζαντινού πολιτισμού θα προσλάβει 40 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της υπηρεσίας στη Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ 54013 – Θεσσαλονίκη και στην Κα Λαμπριανού Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2313306400).
■ Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του δήμου Παιονίας θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις υπηρεσίες του δήμου.
■ Ο δήµος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόµων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρµακείο» της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λαγκαδά». Οι ενδιαφερόµενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ∆ήµος Λαγκαδά, Ν. Παπαγεωργίου 2, Τ.Κ. 57200,Λαγκαδάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας ∆άτση Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 2394330229, 2394330259).

■ Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη 41 ατόμων κατηγορίας ΠΕ Ιατρών και 177 ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5 Μαρούσι ΤΚ 15123. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικού Συντονισμού στον αριθμό 2105212854, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 – 14.00. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.