Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 4 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού στο γνωστό χώρο του δημοτικού καταστήματος των Νέων Επιβατών, ενώ στην αρχή της συνεδρίασης θα γίνουν οι καθιερωμένες ανακοινώσεις του δημάρχου Θερμαϊκού και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
-ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ.κ. Φ. Τζάκης και  Θ. Μπίρος.
-ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης «Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Θερμαϊκού για εικοσιτέσσερις (24) μήνες», με την ανάδοχο εταιρεία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ.κ. Φ. Τζάκης και Θ. Μπίρος.
-ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή αιτήματος της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, έτσι ώστε τα αγροτεμάχια με αριθ. 809α, 810δ, 810ε και 519β του Αγροκτήματος Αγίας Τριάδας να εγγραφούν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος.   
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». 
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατ’ παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006. (υπ’ αριθ. 68/2017 απόφασης Ο.Ε.).
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατ’ παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006. (υπ’ αριθ. 60/2017 απόφασης Ο.Ε.). 
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας Αλληλεγγύης - Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
-ΘΕΜΑ 8ο : Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομικών Ενισχύσεων Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας Αλληλεγγύης - Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
-ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας Αλληλεγγύης - Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
-ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση χορήγησης βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
 Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας Αλληλεγγύης - Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
-ΘΕΜΑ 11ο : Μείωση  μισθώματος του υπ’ αριθ. 9 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον Βλάχο Ιωάννη του Σταύρου. 
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 12οΜείωση  μισθώματος του υπ’ αριθ. 10 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον Χριστοφόρη Αργύριο του Ιωάννη. 
 Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 13ο : Μείωση  μισθώματος του υπ’ αριθ. 16 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον Νάκο Δημήτριο του Αλεξάνδρου. 
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 14ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0179/2015, λόγω άσκησης προσφυγής.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 15ο :  Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 0161/2015, λόγω άσκησης προσφυγής. 
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 16ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0181/2015, λόγω άσκησης προσφυγής.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 17ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0142/2014, λόγω άσκησης προσφυγής.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 18ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0089/2014, λόγω άσκησης προσφυγής.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 19ο : Εξέταση αίτησης για καθορισμό δόσεων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 20ο : Εξέταση αίτηση για καθορισμό δόσεων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών.
 Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 21ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Ν. Μηχανιώνας», με ανάδοχο την ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ.
 Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 22ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας», με ανάδοχο την Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Δ.τ.G Project.
 Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Θερμαϊκού»(αριθ. Μελέτης 13/2015) με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Τζημίκα του Συμεών.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 24ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2017 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 25ο : 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2017 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αφορά σε «Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».

Εισηγητής  : Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. - κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.