Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Η 9η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, πραγματοποιείται αυτή την Τετάρτη 29 Μαρτίου, ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νέων Επιβατών, με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή παραιτήσεων μελών του Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ και αντικατάστασή τους.
Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ. - κ. Σπύρος Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση μετακίνησης του Δήμαρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στην έκτακτη συνέλευση της ΚΕΔΕ και έγκριση εξόδων μετακίνησης του.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση μετακίνησης του Δήμαρχου στην Κρήτη για τη συμμετοχή του στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ  και έγκριση εξόδων μετακίνησης του.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή οφειλής προστίμου υπαίθριας διαφήμισης.
          Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 9ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «Κατασκευή τοπικού δικτύου απαγωγής υδάτων στην περιοχή της οδού Τσιτσάνη στην Δ.Κ. Ν. Επιβατών».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοπικού δικτύου απαγωγής υδάτων στην περιοχή της οδού Τσιτσάνη στην Δ.Κ. Ν. Επιβατών ».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή απόφασης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Αποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού» και κωδικό ΟΠΣ «5000944» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης» (κωδικός ΟΠΣ 5000901).
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εκμίσθωσης αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο θίασο «ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ» του κ.  Ιωάννη Αθανασίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Επανομής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Εξέταση αίτησης για καθορισμό δόσεων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών.
            Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Εξέταση αίτηση για καθορισμό δόσεων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών.
            Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 17ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 18ο : Επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ εντός του Δήμου Θερμαϊκού μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα της 7ης και 8ης Σεπτεμβρίου - μετατόπιση δύο αντλιοστασίων (ΑΑ23-ΑΤ3 & ΑΑ24-ΑΤ4)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της ειδικής ζώνης ΖΑΔ2 και αναστολή της ειδικής ζώνης ΕΜΟ2 από το αντικείμενο εργασιών του σταδίου της οριστικής πολεοδομικής μελέτης και την πράξη εφαρμογής της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου Σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 20ο : Καθορισμός Συμβατικής Αμοιβής της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου Σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδας
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 21ο : Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού  και έγκριση της δαπάνης.
            Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 22ο : Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού και έγκριση της δαπάνης.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση στέγης 2ου Γυμνασίου Νέας Μηχανιώνας»
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 25ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Δωρεάν παραχώρηση μηχανήματος UNIMOG ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού στο Συνεταιρισμό Μέσης Αλιείας «Αγία Παρασκευή» Νέας Μηχανιώνας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των εποχιακών αναγκών του, κατόπιν και του υπ΄ αριθ. Πρωτ. 7484/06-03-2017 εγγράφου της Α.Δ.Μ.Θ.
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου στην Κρήτη για τη συμμετοχή του στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ  και έγκριση εξόδων μετακίνησης του.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.