Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Δήμος Θερμαϊκού: Ρυθμίζονται τα χρέη οφειλετών

Ανακοίνωση, με την οποία καλεί τους πολίτες που οφείλουν χρηματικά ποσά στο δήμο Θερμαϊκού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, εξέδωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Κωστής Κούτουκας. Στη ρύθμιση, μπορούν να υπαχθούν τα χρέη προς το δήμο που δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ από πολίτες. Με βάση την ευνοϊκή αυτή διάταξη, όσοι καταβάλουν εφάπαξ την οφειλή τους απαλλάσσονται κατά 100% των προσαυξήσεων.
Η ανακοίνωση του αντιδημάρχου κ. Κούτουκα έχει ως εξής:
«Με την  Κ.Υ.Α. 20124/08-6-2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β΄), τέθηκε σε ισχύ, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (Α΄14) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 5 του ν.4047/2012 (Α΄31) .
Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υποβάλλεται στο Δημαρχείο του Δήμου Θερμαϊκού άμεσα με καταληκτική ημερομηνία τις 07/10/2012.
Την ημέρα υποβολής της αίτησης πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης ή η εφ΄απαξ εξόφληση της βασικής οφειλής.
Οι δόσεις ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Εφ΄άπαξ καταβολή της βασικής οφειλής, με απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων
β) Σε 2 –12 μηνιαίες δόσεις , απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων
γ) Σε 13 –24 μηνιαίες δόσεις , απαλλαγή 75% των προσαυξήσεων
Για περισσότερες δόσεις, προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 20124/2012.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
Η μη καταβολή τριών (3)  συνεχών  μηνιαίων  δόσεων  της  ρύθμισης  συνεπάγεται  α)την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β)την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής γ)την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο του
Δήμου Θερμαϊκού στην Περαία Μεγ. Αλεξάνδρου 2- ισόγειο, τμήμα Ταμείου, κα Άννα Στέφου, από 8:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο 23923 30 025.


                                                                                    Ο  Αντιδήμαρχος
                                               
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.