Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδριάζει και πάλι την Παρασκευή το Δ.Σ.Θερμαϊκού

Με 24 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, συνεδριάζει εκ νέου το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού αυτή την Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο δημοτικό κατάστημα των Νέων Επιβατών. Ανάμεσα στα θέματα, ο ορισμός μελών για τα διοικητικά συμβούλια της ΔΕΥΑΘ, της ΔΗΚΕΘ, της Επιτροπής Παιδείας, της δημοτικής βιβλιοθήκης «Καβούνη» στην Κερασιά και σε διάφορες επιτροπές παραλαβής έργων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση του προεδρείου, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Θερμαϊκού» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑΘ».
        Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.
 ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού» και διακριτικό τίτλο «ΔΗΚΕΘ».
       Εισηγητής:. Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού», σύμφωνα με τις διατάξεις του    άρθρου 103 παρ.4 του Ν.3852/2010.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Παιδείας -κ. Θ. Τζέκος  .
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με τις διατάξεις του    άρθρου 103 παρ.4 του Ν.3852/2010.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Παιδείας -κ. Θ. Τζέκος 
ΘΕΜΑ 5ο:  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, δήμου Θερμαϊκού .
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Παιδείας -κ. Θ. Τζέκος 
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας χώρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Παιδείας -κ. Θ. Τζέκος 
ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση μελών στην Εκτιμητική Επιτροπή, συμφωνά με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 άρθρο 7 , παρ. 1 .        
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.  
ΘΕΜΑ 8ο: Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων  ή έργων συντήρησης που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό  5.869,40 €, συμφωνά με τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 άρθρο 15 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 227/99.
        Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων , από θαλάσσιες περιοχές  δικαιοδοσίας μας (εκτός Λιμένα ) περιοχής Θεσσαλονίκης για το έτος 2014, σύμφωνα με  την υπ΄ αριθ. 2123/36/01/22-10-01 , άρθρο 1 (ΦΕΚ 1438 Β΄) Υπουργική απόφαση κατ΄εφαρμογή του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄) .
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 10ο:Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών & Μεταφορών   σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  28/80 άρθρο 67 και 70.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μελών Επιτροπής   Διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων και κινητών   πραγμάτων, για το έτος 2014,                                
                   σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 άρθρο 1.
        Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Καβούνη , σύμφωνα με τις διατάξεις του    άρθρου 103 παρ.4 του Ν.3852/2010.
       Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γ.Μαυρομάτης
ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Επιτροπή Φορολογικών Επιλύσεων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2307/1995 άρθρο 7 παρ. 8 και το ΚΔΚ.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14Ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :»ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΩΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ (αρ. μελ. 40/2007)»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 15ο: Δωρεάν παραχώρηση τριών επιβατικών αυτοκινήτων από το Δήμο Θερμαϊκού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θερμαϊκού (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.).
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Καθημερινότητας, Υποδομών-κ. Γ.Φεστερίδης.
ΘΕΜΑ 16ο:Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος  Αδέσποτων Ζώων ανατολικής Θεσσαλονίκης.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Καθημερινότητας, Υποδομών-κ. Γ.Φεστερίδης.
ΘΕΜΑ 17ο:Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού»(αρ.μελ. 12/2014).
        Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 18ο:Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. 
        Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 19ο: 11η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού , έτους 2014.
         Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο: Αντικατάσταση εκπρόσωπου του Δήμου στην Αστική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙΔΑ»
           Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄αρ.31/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Επισκευή- Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θερμαϊκού»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εκτέλεσης της υπ΄ αριθ. 35/2014 Μελέτης  της Τ.Υ. με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού , των Νομικών του Προσώπων , ΔΗ.Κ.Ε.Θ. , ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. , Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των Σ.Ε. Α/θμίας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
            Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 23ο:Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 2/2014 απόφαση ς Δ.Σ. περί «Καθορισμός ανώτερου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τους δικαιούχους που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας, για το έτος 2014.
         Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος
ΘΕΜΑ 24ο: Ίδρυση Γραφείου εθελοντισμού , δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Θερμαϊκού .
         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. –κ. Σ. Αδαμίδης
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου