Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού για το 2011

Την τελευταία του συνεδρίαση του έτους, πραγματοποιεί το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, ώρα 7 μμ, έχοντας στην ημερήσια διάταξη 40 θέματα. Με σημαντικότερο από αυτά, την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2012. Απομένει να δούμε κατά πόσο αυτό θα είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού προγράμματος του 2011 παρέμεινε ανεκτέλεστο.

Αναλυτικά τα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη, έχουν ως εξής:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1.      Εκδίκαση ενστάσεων για την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τη δημιουργία πεζοδρόμων, χαρακτηρισμό κοινόχρηστων χώρων & χώρου στάθμευσης στα ΟΤ16, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ19Α καθώς και χαρακτηρισμό χώρου γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ - τένις, χώρου πρασίνου και υπογείου χώρου στάθμευσης στο ΟΤ27 του οικισμού Κ. Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
2.      Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής
3.      Αποδοχή ποσού 30.000,00 € και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας.
4.      Αποδοχή ποσού 114.064,00 € και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
5.      Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
6.      Έγκριση της υπ΄αρ.49/2011 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
7.      Κατακύρωση πρακτικού επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αρ.351 δημοτικού ακινήτου - αγροτεμαχίου, έκτασης 4.000 τ.μ., μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια, στην Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας.
8.      Κατακύρωση πρακτικού επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αρ. 321 δημοτικού ακινήτου - αγροτεμαχίου, έκτασης 24.000 τ.μ., μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια, στην Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
9.      Κατακύρωση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αρ.339 δημοτικού ακινήτου - αγροτεμαχίου, έκτασης 12.300 τ.μ., μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια, στην Τοπική Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
10.   Έγκριση του υπ΄αρ.2/2011 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό του Δήμου. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Π. Τροκάνας.
11.   Ορισμός ελεγκτών της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Επανομής για τη χρήση 2010. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
12.   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Κ.Χ.42Τ Περαίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
13.   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Ασφαλτόστρωση καθέτων αξόνων Δ. Θερμαϊκού (Δρόμος Ραντάρ Πολιτικής Αεροπορίας-Δρόμος Β. Γαβριηλίδη - Δρόμος Μακεδονίας) & Δ. Επανομής (Δρόμος Γεροβασιλείου- Δρόμος «Σκυρόδεμα Αποστόλου») προς την οδό Πλαγιαρίου - Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
14.   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Αγίας Τριάδας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
15.   Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης». Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
16.   Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
17.   Διαγραφή ποσού 194,51 € από τους (Χ.Κ.139Α-Β-Γ-Δ). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
18.   Έσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από τέλος ακίνητης περιουσίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
19.   Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Επιλύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας.
20.   Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στοιχείων που αφορούν τέλη 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
21.   Αποδοχή ποσού 32.691,55 € και Αναμόρφωση προϋπολογισμού.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
22.   Έγκριση της υπ΄ αρ.227/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων για τα Δημοτικά και Κοινοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
23.   Έγκριση δαπάνης για την βράβευση αριστούχων μαθητών Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
24.   Έγκριση της υπ΄αρ.229/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
25.   Έγκριση της υπ΄αρ.230/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών χρήσης Αιγιαλού, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
26.   Έγκριση της υπ΄αρ.231/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών ΤΑΠ, έτους 2012.   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
27.   Έγκριση της υπ΄αρ.232/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών Διαφήμισης, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
28.   Έγκριση της υπ΄αρ.233/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
29.   Έγκριση της υπ΄αρ.234/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
30.   Έγκριση της υπ΄αρ.235/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τέλους για υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
31.   Έγκριση της υπ΄αρ.236/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τον ΟΑΣΘ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
32.   Έγκριση της υπ΄αρ.41/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου και Χρ. Σμύρνης της Δ. Κ. Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
33.   Έγκριση της υπ΄αρ.228/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Ανταποδοτικών Τελών, έτους 2012. Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
34.   Παραλαβή μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση αγροτικής οδού μεταξύ των κληρ.447-499 έως 496-542 αγροκτήματος Ν. Επιβατών» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
35.   Ορισμός μελών ΔΣ Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργ. & Αικατερίνης Καβούνη Ν. Κερασιάς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
36.   Ανάθεση προμήθειας καυσίμων θέρμανσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
37.   Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας.
38.   Μείωση δημοτικών τελών και Δημοτικού Φόρου σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
39.   Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων λιμενικού γραφείου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
40.   Μεταφορά προσωπικού ΔΗΚΕΘ σε Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.