Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Το δαιδαλώδες θέμα του κάμπινγκ της Επανομής


ΣΣτο δαιδαλώδες θέμα της τεράστιας έκτασης των 4.379 στρεμμάτων γύρω από το κάμπινγκ της Επανομής και τον Ποταμό, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Αλεξανδρής, κατά την λογοδοσία της δημοτικής αρχής για το έτος 2011, που έγινε το βράδυ της Πέμπτης στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής.


Όπως εξήγησε, γίνεται προσπάθεια ώστε η αποζημίωση που παλαιότερα είχε δοθεί στην πρώην κοινότητα Επανομής, να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή δέσμευση των 2.257 στρεμμάτων, που βρίσκεται μεταξύ κάμπινγκ και Ποταμού, έτσι ώστε να απελευθερωθούν τα δύο άλλα τμήματα (τα 900 στρέμματα του κάμπινγκ, του Ιπποδρόμιου και της λωρίδας NATURA, καθώς και τα 1.222 της περιοχής δεξιά της ασφαλτοστρωμένης οδού Επανομής - Ποταμού), για να προχωρήσει ο Δήμος στη αξιοποίηση τους
Για το θέμα αυτό, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα διαδοχικές συσκέψεις τόσο στο υπουργείο Οικονομικών όσο και στην Εταιρία Τουριστικών Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και διαδοχικές συναντήσεις με τη νομική Σύμβουλο των ΕΤΑΔ, κυρία Γιαννοπούλου και τον κ.Καρανικολόπουλο, του τμήματος απαλλοτριώσεων του Υπ. Οικονομικών.
Στις συναντήσεις που έγιναν, συμφωνήθηκε να γίνει τοπογραφική αποτύπωση, από το δήμο, της εκτάσεως των 900 στρεμμάτων και των 2.257 στρεμμάτων και επίσης, η  αποζημίωση των 135.546.800 δρχ που είχε λάβει παλαιότερα η κοινότητα Επανομής για αποζημίωση της έκτασης αυτής, να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινή δέσμευση. Και όταν ο δήμος θα έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει στην κατάθεση του ποσού αυτού για την αποδέσμευση και των 2.257 στρεμμάτων χωρίς βέβαια να αποκλείεται η δυνατότητα μέσα από πολιτική διαπραγμάτευση με το υπ. Οικονομικών να επιστραφεί η έκταση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Το χρονικό της έκτασης
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη λογοδοσία, το χρονικό της επίμαχης αυτής έκτασης έχει ως εξής:
Mε το κτηματολογικό αρχείο της Κοινότητας Επανομής, το τεμάχιο με αριθμό 5045 και έκταση 4.559,27 στρέμματα είναι ιδιοκτησία της.
Το έτος 1969 με την υπ’ αριθμ. 35018/4604/21-01-1969 (ΦΕΚ Β 62/30-01- 1696) Κ.Υ.Α Συντονισμού και Οικονομικών ανατέθηκε στον ΕΟΤ η Διοίκηση και Διαχείριση για το τμήμα του αιγιαλού.
Το έτος 1971 με την υπ’ αριθμ. 13239/3849/05-06-1971 (ΦΕΚ Δϋ 137/23-6- 1971) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών πραγματοποιήθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 4.379.500 τμ υπέρ και δαπάνης Ε.Ο.Τ. Η απαλλοτρίωση συντελέστηκε με την υπ’ αριθμ. 520109/14-05-1972 (ΦΕΚ Δ' 133/08-06-1972) απόφαση του Γεν. Γραμ. Ε.Ο.Τ δια της οποίας ανακοινώθηκε η καταβολή αποζημίωσης υπέρ των δικαιούχων ποσού 45.546.800δρχ.
Το έτος 1981 με την υπ’ αριθμ. Τ. 3075/1042/08-09-1981 (ΦΕΚ Δ 510/16-09- 1981) Κοινή Υπουργική απόφαση πραγματοποιήθηκε ανάκληση των αποφάσεων για την απαλλοτριωθείσα έκταση με εμβαδόν 1.222.222,00 τετρ. μέτρων υπέρ της κοινότητας Επανομής (Η έκταση αυτή βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της ασφαλτοστρωμένης οδού που οδηγεί στον Ποταμό). Έτσι, η έκταση που απέμεινε στην κυριότητα του ΕΟΤ είναι 3.157.278 τμ.
Ο Δήμος Επανομής με την υπ’ αριθμ 07-07-2000 αίτηση του ζήτησε την ανάκληση της απόφασης απαλλοτρίωσης για έκταση 2.257,278 τμ γιατί :
1. Τα 500.000τμ ήταν το Camping του Ε.Ο.Τ και
2. Τα 400.000τμ ήταν η έκταση όπου επρόκειτο να γίνει το γήπεδο γκολφ.
Μετά την σιωπηρή απόρριψη από τον Ε.Ο.Τ της προαναφερόμενης αίτησης κατέθεσε την με αριθμ .πρωτ. 6049/18.10.2010 προσφυγή στο ΣτΕ.
Τον Ιούλιο του 2002 η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκπόνησε μελέτη με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης Υγροτόπου Επανομής» για λογαριασμό των Ελληνικών Τουριστικών ακινήτων (Ε.Τ.Α Α.Ε) στα οποία είχε περιέλθει η έκταση από τον Ε.Ο.Τ. Η μελέτη είχε δυο στόχους :
1. Την δημιουργία ορνιθολογικού πάρκου και
2. Καθορισμός προϋποθέσεων για ένταξη της περιοχής στο δίκτυο NATURA
      2000 καθώς και σε ζώνη ειδικής προστασίας με προτεραιότητα την
      προστασία της ορνιθοπανίδας.
Με την υπ’ αριθμ. 10083/2004 αίτηση ο Δήμος Επανομής ζήτησε την ανάκληση της απόφασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και για τα εναπομείναντα 900.000 τμ (Camping, Γκολφ)
Με την υπ’ αριθμ. 951/2008 απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε στην ανάκληση της απόφασης απαλλοτρίωσης των 2.257.278 τμ. Επίσης με την υπ’ αριθμ. 1483/2008 απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε στην ανάκληση της απόφασης απαλλοτρίωσης και των υπολοίπων 900.000τμ οπότε πλέον αυτά μεταγράφηκαν και θα είναι στην ιδιοκτησία της Κοινότητας Επανομής με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να αποδειχθεί ότι η κοινότητα Επανομής είχε την κυριότητα
2. Να γίνει τοπογραφική αποτύπωση και ακριβής προσδιορισμός των 2.257.278 τμ.
3. Να ρυθμιστεί το θέμα της δαπάνης που είχε δοθεί για την απαλλοτρίωση.

Με το έγγραφο Δ10/Δ1117608/3769/22.08.2012 η Δνση Δημόσιας Περιουσίας/ Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών θεωρεί αρμόδιο τον Ε.Ο.Τ για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης που θα λάβει αυτός από τον Δήμο Θερμαϊκού προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάκληση της απαλλοτρίωσης που αποφασίστηκε με τις 951/2008 και 1483/2008 αποφάσεις  του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορούν αντίστοιχα τις εκτάσεις των 1.222.220 τμ, των 2.257.278 τμ και των 900.000 τμ.

Από τα στοιχεία του Υπ. Οικονομικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν 3 δόσεις των 20.000.000 δρχ το έτος 1977, 30.000.000δρχ το έτος 1978 & 40.000.000 δρχ το 1978 στην κοινότητα Επανομής. Άρα η κοινότητα Επανομής εισέπραξε συνολικά 135.546.800δρχ. Η συνολική αξία του ακινήτου είχε προσδιοριστεί στα 240.960.600δρχ.
Επομένως, ο Δήμος Θερμαϊκού από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχει στην κατοχή του 1.222.2222 τμ στη θέση «Αναψυκτήρια» σε εφαρμογή της ΚΥΑ του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Υφυπουργού Οικονομικών από το 1981 (Απόφαση με αριθμ. Τ. 3075/1042/08-09-1981 (ΦΕΚ Δ' 510/16.09.1981).

Για την έκταση που απομένει των : 2.257.278 τμ + 900.000 τμ = 3.157.278 τμ, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει πρώτα να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης από τον ΕΟΤ, στη συνέχεια να καταβληθεί το ανάλογο τίμημα από τον Δήμο Θερμαϊκού στον Ε.Ο.Τ και στο τέλος να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ αφού καλυφθούν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.
Μετά τα παραπάνω θα επιστρέψει στον Δήμο Θερμαϊκού το σύνολο της  απαλλοτριωθείσας έκτασης εμβαδού 4.379.500,00τμ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.