Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Μείωση δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες, συζητά την Παρασκευή το Δημ. Συμβούλιο Θερμαϊκού


Με σαράντα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στις 4:30 μμ το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, στην τελευταία γιαυτή τη χρονιά συνεδρίαση. Πρώτο θέμα που θα συζητηθεί, θα είναι η εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Κωστή Κούτουκα για τη μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες και προσδιορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για το έτος 2013.

Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση, είναι τα ακόλουθα:
1. Μείωση Δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες και προσδιορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για το έτος 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
2. Καθορισμός τελών Καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή ΤΑΠ, έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
3. Καθορισμός τέλους για υπηρεσίες που συμβάλουν στην ποιότητα ζωής, έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
4. Καθορισμός Τελών Κοιμητηρίων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
5. Αίτηση δημότη για διπλασιασμό δόσεων, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
6. Παραχώρηση χώρου πλ. Εθνικής Αντίστασης στο σωματείο επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
7. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
8. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
9. Έγκριση υψομετρικής μελέτης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
10. Παραλαβή μελέτης «Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης και εφαρμογής ιδιοκτησιακών ορίων ακινήτων (κοινοχρήστων τμημάτων αιγιαλού και δημοτικής αγοράς) του ΔΔ Επανομής». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
11. Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου, έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
12. Σύμβαση προσωρινής παραχώρησης (χρησιδανείου) εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τριών 3 τρακτόρων και ημιρυμουλκούμενων απορριμματοκιβωτίων με ενσωματωμένη πρέσα). Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τιμής ζώνης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
14. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τιμής ζώνης και τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
15. Τροποποίηση της 405/2012 απόφαση ΔΣ, που αφορά στο ποσό επιστροφής δικαιούχου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
16. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τιμής ζώνης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
17. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τιμής ζώνης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
18. Αποδοχή ποσού και Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
19. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ, για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας, για το έτος 2013 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας..
20. Άδεια λειτουργίας καταστήματος, προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καφετέριας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
21. Άδεια λειτουργίας καταστήματος, προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καφετέριας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
22. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
23. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
24. Έγκριση της υπ'αρ.227/2012 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
25. Έγκριση της υπ' αρ. 119/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
26. Παράταση της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος 10 στην Δημοτική Αγορά Επανομής μετά από αίτηση του μισθωτή κ. Νάκου Σ. Αστεριού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
27. Παράταση της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος 9 στην Δημοτική Αγορά Επανομής μετά από αίτηση του μισθωτή κ. Νάκου Πασχ. Δημητρίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
28. Παράταση της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος 8 στην Δημοτική Αγορά Επανομής μετά από αίτηση του μισθωτή κ.Νάκου Μιλ. Δημητρίου μισθωτή κ. Νάκου Πασχ. Δημητρίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
29. Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Επιλύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
30. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
31. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων στο Τ.Δ. Αγ.Τριάδας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
32. Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Πλακόστρωση οδών Ανθέων - Δημοκρατίας - Φιλίππου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. I. Βογιατζής.
33. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφισταμένων προβλητών Περαίας και Αγίας Τριάδας». Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού προγράμματος και Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 για την ένταξη της ανωτέρω μελέτης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. I. Βογιατζής. 
34. Υπέργεια ζεύγη κτιρίων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων της «SANTA Α.Ε.» μέσω πεζογέφυρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
35. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημ.Συβούλων κ.κ.Π.Παπαδοπούλου και Ε.Παπαμιχαήλ στην Κρήτη και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
36. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
37. Εκμίσθωση δημοτικών χώρων (αίθουσας εκδηλώσεων, θεάτρου) για εκδηλώσεις κοινωνικού επιστημονικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
38. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων, για το έτος 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
39. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
40. Ορισμός ενός ΔΣ στην επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
41. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής έργων, άνω των 5.869,40 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
42. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για μικρά έργα ή έργα συντήρησης, που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
43. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεις προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ), έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
44. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις 28 του Ν.11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας.
45. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης-ΠΔ 28/80, έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας.
46. Έγκριση της υπ'αρ.32/2012 μελέτης «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας.
47. Βράβευση αριστούχων μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ I. Βασιλειάδης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.