Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 16:00, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού. Μεταξύ των θεμάτων, περιλαμβάνονται η εκμίσθωση σε ιδιώτη του «Άκτιον» και η κυκλοφοριακή μελέτη για την Επανομή. Δεν υπάρχει αναφορά στο περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελέσθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον Ποταμό, όμως το θέμα θα έρθει προς συζήτηση μετά από επίκαιρη ερώτηση της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού».

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Κ.Α.Π.Π.Α. 2000» βάσει του καταστατικού του. 
      Εισηγητής :Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Θερμαϊκού.   
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας που αφορά την έγκριση του Απολογισμού  της Σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος που φέρει το χαρακτηριστικό αριθμό 7 του κτιρίου Α επί της οδού Ν. Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση εκμίσθωσης οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Κ.Φ. 108 της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας του  Δήμου Θερμαϊκού.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εκμίσθωσης του κτιρίου «ΑΚΤΙΟ Πρώην Κοινοτική Πλαζ Αγίας Τριάδας» εντός των αγροτεμαχίων υπ’ αριθ. 814 και 42Α στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός ημερομηνίας και τόπου για τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 229/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης κουβουκλίων περιπτέρων.
    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
 ΘΕΜΑ 9ο :  Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Θερμαϊκού & ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 10ο : Παραλαβή Τοπογραφικής μελέτης με τίτλο «Σποραδικές Τοπογραφικές Εργασίες στη Δ.Ε. Επανομής».
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 11ο : Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δημοτικής Κοινότητας Επανομής»
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
 ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με σύστημα πρέσας.
      Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης- κ.κ. Ν. Τσουρούς Μπουγιούκας και Ν. Γιάκης.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή ξύλινου δαπέδου και τροχήλατων stand σε κοινόχρηστο χώρο που εκμισθώνεται έμπροσθεν καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής».
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 149/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 36/2016 απόφασης της Ο.Ε. - Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2016».
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο :  Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις - Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Μηχανιώνας».
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις - Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Μηχανιώνας».
   Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 17ο :  Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 18ο :  Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη των «ΑΡΓΥΡΙΩΝ» στην Δ.Κ. Επανομής.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 19ο :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού, για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 20ο  :  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 316/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση όρων ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης καταστήματος που φέρει το χαρακτηριστικό αριθμό 4 (νέα αρίθμηση) και κείται εντός του κτιρίου Α της ιχθυαγοράς Ν. Μηχανιώνας» ως προς το χρόνο λήξης των συμφωνητικών μίσθωσης των εν λόγω καταστημάτων.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 21ο  :  7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού δήμου Θερμαϊκού, οικονομικού έτους 2016.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.