Σάββατο 9 Απριλίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη 13 Απριλίου, ώρα 4:00 μμ, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι οι παραιτήσεις των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, Κικής Καζουλίδου και Γιώργου Καριώτη, η πρώτη από το Δ.Σ. της Τουριστικής Επιχείρησης Θερμαϊκού Α.Ε. και ο δεύτερος από το Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.

Αναλυτικά τα θέματα με τα οποία υα ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού έχουν ως εξής:
-ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαυρομάτη και της Αντιδημάρχου κ. Παρθένας Πασχαλίδου στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους στη διημερίδα της ΚΕΔΕ και έγκριση εξόδων μετακίνησης.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής «Μίσθωσης Χωματουργικών Μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 4ο : Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 70/2016 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου που αφορά «Διαγραφή του χρηματικού καταλόγου 0105/2014, λόγω μη ένταξης των αγροτεμαχίων στην πολεοδομική μελέτη του Γ.Π.Σ.»
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 6ο: Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 408/2014 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που αφορά σε «Συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων κοινοχρήστων χώρων, υπαίθριας διαφήμισης και νεκροταφείων».
   Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.

-ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εκμίσθωσης του κτιρίου «ΑΚΤΙΟ Πρώην Κοινοτική Πλαζ Αγίας Τριάδας» εντός των αγροτεμαχίων υπ’ αριθ. 814 και 42Α στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας.
    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση δωρεάν παραχώρηση του Ο.Τ. 7 (Δημοτικό Πάρκινγκ «ΚΟΧΥΛΙ») καθώς και του κοινοχρήστου χώρου επί της παραλιακής οδού Κουντουριώτη μπροστά από το δημοτικό πάρκινγκ, για τη διεξαγωγή κοινωφελών εκδηλώσεων, στη Δημοτική Κοινότητα Περαίας.
   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θερμαϊκού ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή εκτέλεση του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στο δήμο Θερμαϊκού.
    Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

-ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης περί «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής».
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.

-ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού  έτους 2015.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.

-ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2014, του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.    
      Εισηγήτρια  : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

-ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί «Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού «Παιδική Φωλιά» - Καθορισμός των όρων δημοπρασίας»
      Εισηγήτρια  : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

-ΘΕΜΑ 15ο : Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΘ Α.Ε. 
     Εισηγητής : Πρόεδρος της ΤΕΘ - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.

-ΘΕΜΑ 16ο : Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗΠΠΑΚΥΘ .
     Εισηγήτρια : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

-ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη χωροθέτηση προσωρινής κατασκευής ανεμοθραυστών.
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

-ΘΕΜΑ 18ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ανταποδοτικό χαρακτήρα (8μήνη απασχόληση), για το έτος 2016.
    Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.

-ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση Υποβολής Πρότασης έργου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPACBC GREECE -The former Yogoslav Repuplic of Macedonia 2014 -2020.
    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Διεθνές Πρόγραμμα Συνεργασίας Transational Cooperation Programme INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020.
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

-ΘΕΜΑ 21ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού, για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

-ΘΕΜΑ 22ο : 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού δήμου Θερμαϊκού, οικονομικού έτους 2016.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

-ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 38/ 2016  μελέτης  προϋπολογισμού  
δαπάνης 190.972,94 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) για το έργο : «Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 10 της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας».
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

-ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 34/ 2016 μελέτης προϋπολογισμού
δαπάνης  80.827,92 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) για το έργο: « Συντήρηση κτιρίου Δημοτικής Αγοράς Επανομής».

    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.