Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Η αγροτική παραγωγή στην περιοχή Επανομής-Μεσημερίου

Η συνολική έκταση της Δημοτικής Ενότητας Επανομής ανέρχεται σε 92.491 στρ., όπως προκύπτει από τα διαγράμματα αγροκτημάτων του Υπουργείου Γεωργίας που αφορούν τους οικισμούς και επιμερίζεται στα αγροκτήματα ως εξής: α) Επανομή: 80.516 στρ. β) Μεσημέρι: 11.975 στρ.

Η περιοχή δεν είναι επίπεδη αλλά παρουσιάζει υψομετρικές διακυμάνσεις. Γενικά επικρατεί εναλλαγή πεδινού και λοφοειδούς ανάγλυφου. Στις λοφώδεις περιοχές παρατηρούνται αισθητές εδαφικές κλίσεις, ενώ οι ακτές έχουν χαμηλό ανάγλυφο. Ο Δήμος διατρέχεται επίσης από αρκετά ρέματα που εκβάλλουν στη θάλασσα.
Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το είδος των χρήσεων και την κατανομή τους στην υπό μελέτη περιοχή είναι οι εξής:
ØΗ μικρή απόστασή της (30 περίπου χλμ.) από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
Ø Η άμεση γειτνίασή της με την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης
Ø Η μικρή απόστασή της από τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής
 Ø Η γεωγραφική της θέση: ο Δήμος Θερμαϊκού αποτελεί την περιοχή της ανατολικής ακτής του Θερμαϊκού, που συνδέει το ΠΣΘ με την ακτή της Χαλκιδικής.
 Ø Η μορφολογία, ο προσανατολισμός και η σύσταση του εδάφους.

Γεωργική γη
Η καλλιεργούμενη γεωργική γη καλύπτει συνολικά περίπου 82.000 στρ, ποσοστό που ανέρχεται στο 88,5% της συνολικής έκτασης της ΔΕ. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει την μεγάλη οικονομική σημασία της γεωργίας για την περιοχή. Από αυτά αρδεύονται τα 27.036 στρ, ποσοστό 35%.
Οι σημαντικότερες καλλιέργειες είναι οι αροτριαίες καλλιέργειες, που περιλαμβάνουν τα σιτηρά, το βαμβάκι και τα μποστανικά, οι λαχανοκομικές καλλιέργειες, τα δένδρα και τα αμπέλια. Όσον αφορά τις αροτριαίες καλλιέργειες, το σιτάρι καλύπτει το 57,5% της γεωργικής γης. Εφαρμόζεται εξ’ ολοκλήρου ξηρική καλλιέργεια, πλήρως εκμηχανισμένη. Σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνει και η βαμβακοκαλλιέργεια, το οποίο ανέρχεται στο 19%. Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι ποτιστική στο μεγαλύτερο μέρος της (11.000 στρ.), αν και υπάρχουν περίπου 4.300 στρέμματα τα οποία καλλιεργούνται ως ξηρικά.
Καπνός καλλιεργείται μόνο στην περιοχή του Μεσημερίου. Η έκταση την οποία καταλαμβάνει είναι 75 στρ. και οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι ανατολικού τύπου (αρωματικά καπνά).

Άλλες αροτριαίες καλλιέργειες
Υπάρχουν και άλλες αροτριαίες καλλιέργειες στην περιοχή, όπως ρεβίθια, φασόλια κλπ. τα οποία κατέχουν ασήμαντες εκτάσεις. Αναλυτικά τα στοιχεία για τις καλλιέργειες στο σύνολο της ΔΕ Επανομής όσον αφορά στην έκταση και παραγωγή καλλιεργούμενων ειδών είναι τα ακόλουθα: Καλλιεργούμενο είδος Έκταση (στρ.) Παραγωγή (kg) Σιτάρι 48.250 12.290.000 Καλαμπόκι 1400 1.400.000 Ρεβίθια 170 14.200 Καπνός 75 13.500 Βαμβάκι (ποτιστικό) 10.800 2.641.500 Βαμβάκι (ξηρικό) 3.720 300.500 Καρπούζια 500 2.000.000 Πεπόνια 1.100 1.250.000 Πατάτες 130 330.000 Σύνολο 66.145
Η λαχανοκομία είναι επίσης μια προσοδοφόρος γεωργική απασχόληση των κατοίκων και καταλαμβάνει το 10,59% της συνολικής καλλιεργούμενης γης. Εκτός από τις ανοικτές καλλιέργειες λαχανικών υπάρχουν περίπου 15 θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις. Η τάση φαίνεται να είναι αυξητική για την λαχανοκομία, σε συνδυασμό μάλιστα με την αναμενόμενη μείωση της βαμβακοκαλλιέργειας και σύντομα θα αυξηθεί η έκτασή της.
Τα λαχανοκομικά είδη που καλλιεργούνται καλύπτουν όλη τη χρονική διάρκεια του έτους. Από τα χειμερινά λαχανικά, τα λάχανα καλλιεργούνται σε αρκετά μεγάλη έκταση, όπως και τα κουνουπίδια και τα αντίδια. Στα ανοιξιάτικα λαχανοκομικά είδη τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνει η καλλιέργεια της τομάτας, της πιπεριάς και της μελιτζάνας.
Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η παραγωγή είναι μετατοπισμένη στα χειμερινά λαχανικά, με τα οποία τροφοδοτείται όχι μόνο η τοπική αγορά, αλλά και το ΠΣΘ.

Δενδρώδεις καλλιέργειες
Οι δενδρώδεις καλλιέργειες καλύπτουν το 7,45% της γεωργικής γης, το οποίο αντιστοιχεί σε 6.020 στρ. Από αυτά, τα 4.048 στρ. είναι ελαιώνες είτε για παραγωγή βρώσιμης ελιάς είτε για παραγωγή ελαιοποιήσιμης. Η καλλιέργεια της βρώσιμης ελιάς είναι εντοπισμένη μόνο στην περιοχή της Επανομής, ενώ στο Μεσημέρι καλλιεργείται ελιά μόνο για παραγωγή ελαιολάδου σε έκταση που ανέρχεται σε 1.972 στρ. Εκτός από την ελιά, καλλιεργούνται αμυγδαλιές και φουντουκιές.
Η αμπελοκαλλιέργεια, τέλος, αποτελεί πηγή γεωργικού εισοδήματος για λίγους ντόπιους παραγωγούς. Οι αμπελώνες καταλαμβάνουν έκταση 1209 στρ. περίπου. Γενικά η ελιά και το αμπέλι αποτελούν καλλιέργειες που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές λόγω καλής ποιότητας.
Στην ΔΕ Επανομής λειτουργούν τρεις Γεωργικοί & Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί. Δύο από αυτούς εδρεύουν στην Επανομή και ένας στο Μεσημέρι.

Σταβλικές εγκαταστάσεις
Η ζωική παραγωγή βρίσκεται σε μεγάλη ύφεση. Τόσο η αγελαδοτροφία και χοιροτροφία όσο και η προβατοτροφία και ορνιθοτροφία εντοπίζονται σε πολύ μικρή έκταση. Η πορεία της κτηνοτροφίας είναι καθοδική και δεν αναμένεται να υπάρξει αλλαγή της. Η τάση αυτή οφείλεται σε κοινωνικο-οικονομικούς λόγους κυρίως και όχι σε προβλήματα περιβάλλοντος ή υποδομών.

Αλιεία
Η αλιεία δε γνωρίζει μεγάλη διάδοση. Υπάρχουν περί τους 50 επαγγελματίες ψαράδες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2% περίπου του ενεργού πληθυσμού και 20 παράκτια αλιευτικά σκάφη. Η διάθεση των αλιευμάτων γίνεται στην τοπική αγορά ή σε ταβέρνες που αφθονούν στη γύρω περιοχή, ενώ η ποιότητα της παραγωγής χαρακτηρίζεται πολύ καλή.
Ο εξοπλισμός των ψαράδων είναι αυτός που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί αλιευμάτων, δηλαδή βολκός, παραγάδια και καμάκια. Επίσης, χρησιμοποιούνται και τα θυνεία τα οποία είναι μόνιμες ιχθυοσυλληπτικές κατασκευές, κάθετα διαταγμένες προς την ακτογραμμή και σε βάθος μέχρι 6 μέτρα. Τα ψάρια που αλιεύονται στην περιοχή είναι κυρίως η γλώσσα, το μπαρμπούνι, το λαβράκι, η μουρμούρα, το κεφαλόπουλο, η σαρδέλα, το σαφρίδι και η γαρίδα.
Στην Επανομή υπάρχει επίσης Σύλλογος Ερασιτεχνών Ψαράδων, που αριθμεί 120 μέλη και διαθέτει συνολικά 100 πλαστικές βάρκες με βενζινοκίνητη μηχανή. Ο εξοπλισμός των ερασιτεχνών ψαράδων είναι η πετονιά και ο παραδοσιακός τρόπος με το πυροφάνι. Τέλος στην περιοχή της παραλίας της Επανομής εντοπίζεται και ένα αλιευτικό καταφύγιο.


Πηγή: ΜΠΕ αποχέτευσης Μεσημερίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.