Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Νέος αντιδήμαρχος καθαριότητας και Μηχανιώνας ο Φ.Τζάκης

Νέος αντιδήμαρχος καθαριότητας για τις δημοτικές ενότητες Μηχανιώνας και Θερμαϊκού και αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Μηχανιώνας, αναλαμβάνει ο Φώτης Τζάκης, με απόφαση του δημάρχου Θερμαϊκού Ι.Μαυρομάτη. Η τοποθέτηση του κ.Τζάκη γίνεται στη θέση του Νίκου Τσουρού, που παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του πριν ένα μήνα, μετά τις άκομψες «άνωθεν» παρεμβάσεις σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Με την απόφαση του κ. Μαυρομάτη ο νέος αντιδήμαρχος Φώτης Τζάκης θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  
· Την ευθύνη του προσωπικού και της λειτουργίας των Υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το συνολικό έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και την ανακύκλωση υλικών, τη μελέτη τεχνικών προδιαγραφών των πάσης φύσεως μέσων και υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών και τη μέριμνα για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης.
· Την ευθύνη του προσωπικού και της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκρότηση συνεργείων για τον καθαρισμό πλατειών , κοινόχρηστων χώρων και τη περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων).
· Την ευθύνη του προσωπικού και της λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
· Την ευθύνη της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων .
· Την ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες .
· Την αναπλήρωση του κατά τόπου Ληξιάρχου.
· Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
· Υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμής κατοικίας.
· Υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών που εργάζονται στο εξωτερικό
· Την ευθύνη του προσωπικού και τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
· Την ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Ο ορισμός του κ.Τζάκη έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.