Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού

Η 18η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27η Ιουλίου, ώρα 17:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε 24 θέματα Ημερήσιας Διάταξης που έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως επίτιμου δημότη του Δήμου Θερμαϊκού και απονομή σε αυτόν Τιμητικών Διακρίσεων - «ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» σύμφωνα με τον Κανονισμό          
      Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  -κ. Σπύρος Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση εκδήλωσης, δέσμευση ποσού και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος
ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θερμαϊκού.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2016 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος
ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση αδειών για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν των αιτήσεων τους, για τη συμμετοχή τους στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη της «Παναγίας Φανερωμένης».  
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή οφειλών από τους Χ.Κ. 0027/2016, Χ.Κ. 0046/2016 και Χ.Κ. 0049/2016.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο :  Διόρθωση εγγραφών οφειλών στους Χ.Κ. 0088Α/2016. Χ.Κ. 0088Β/2016, Χ.Κ. 0088Γ/2016, Χ.Κ. 0088Δ/2016, Χ.Κ. 0088Ε/2016, Χ.Κ. 0088Ζ/2016 και Χ.Κ. 0088Η/2016.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Δωρεάν παραχώρησης της πλατείας της Περαίας στη μη κυβερνητική - μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ (Ε.Σ.Υ.) ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ»,  για κοινωφελή σκοπό.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2015»(αριθ. Μελ. 57/2015).
             Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 12ο : Αντικατάσταση μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
          Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ .- κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Δ.Κ. Επανομής.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής».
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
 ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 17/2016 μελέτης, προϋπολογισμού 135.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για το έργο «Αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Μετατόπιση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού».
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 84/ 2016 μελέτης προϋπολογισμού
δαπάνης  38.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για  το έργο : «Αγροτική οδοποιία Δήμου Θερμαϊκού 2016».
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 20ο : Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου, ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 23 Νέων επιβατών με ΚΑΕΚ190830902002 με όμορη δημοτική έκταση με ΚΑΕΚ190831501002.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 21ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 22ο : 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών εν’ όψει της επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Δήμο Θερμαϊκού .
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θερμαϊκού και Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  για τεχνική υποστήριξη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.