Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:30, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1 το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς. Πρώτο θέμα, η συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ-Ε.Ε., η περιβόητη ΤΤΙΡ.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1οΕνημέρωση – Συζήτηση για τη Διατλαντική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας - κ. Μ. Παυλίδου-Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 2ο13η  αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 3ο:  Πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος – Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στο πανηγύρι του Ι.Ν. ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 5ο:  Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στο πανηγύρι του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 6ο:    Επιστροφή ποσού 20,00 ευρώ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Γιατζόγλου Ηλία. Διάθεση ισόποσης πίστωσης 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 7ο: Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 8ο: Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 9.000 ευρώ στοςυ Σάββα Γουνόπουλο και Άγγελο Γουνόπουλο,σύμφωαν με την υπαριθ. 501/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:. «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων έτους 2014»  (Αριθ. μελέτης 15/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση για τη διοργάνωση των ετήσιων Πανηγυρικών εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης ποσού 14.364,77 € συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών όπου απαιτείται και του Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δ.Σ Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 11ο: Υποβολή της υπ’αρ. 133/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ για λήψη απόφασης  αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 12ο: Υποβολή της υπ’αρ. 119/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ για λήψη απόφασης αναφορικά:
     με την έγκριση  της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης-ασφάλισης και ρύθμισης της κυκλοφορίας, για τα τμήματα των οδών: α) τμήμα της Α. Παπανδρέου, β) τμήμα της οδού Βρυούλων,
     τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε τμήματα οδών του Δήμου, στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση πάρκου μεταξύ των οδών Α. Παπανδρέου-Βρυούλων και Ζορμπά 
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  Απολογισμού  της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Οικονομικό έτος 2015
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχ.Επ.Σχ.Πρωτ. Εκπ. κ. Σ. Πετκάκης
ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση της υπ’αρ. 5120/18-02-2015 αίτησης κατοίκων Καλαμαριάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 15οΕξέταση της υπ’αρ. 48657/11-12-14 αίτησης του κ. Μ. Παραθυρά.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ. Θ. Μπακογλίδης

ΘΕΜΑ 16ο: Εξέταση της υπ’αρ. 43299/03-12-2015 αίτησης του συνδυασμού Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ. Θ. Μπακογλίδης

ΘΕΜΑ 17ο: Εξέταση ένστασης – Τελική έγκριση της πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων χώρου Σχολείου και χώρου Στάθμευσης στα Ο.Τ. 1083Δ και 1083Β του Δήμου Καλαμαριάς σε εκτέλεση της με αρ. 702/10 Απόφασης του Δ΄ Τρ.Τμ. του Δ.Π.Θ.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.