Κυριακή 3 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη, ώρα 6 μ.μ., στην 16η τακτική συνεδρίαση του, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο : Ανακλήσεις δεσμεύσεων, λόγω ανεκτέλεστων πιστώσεων, οικονομικού έτους 2016.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχο ς Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης του.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Αλλαγή ονόματος οφειλέτη, λόγω λάθους εγγραφής σε  Χ.Κ.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
            Εισηγητής : Πρόεδρος της Τ.Ε.Θ. - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.
ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο :  Χορήγηση αδειών για την εμποροπανήγυρη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη   Δημοτική Κοινότητα Περαίας.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 53/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. με θέμα «Κριτήρια επιλογής παιδιών στο ΚΔΑΠ Επανομής της ΔΗΚΕΘ εκτός ΕΣΠΑ για την καλοκαιρινή περίοδο - Οικονομική Εισφορά»
     Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ -κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Κάτω Περαίας ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ».
     Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ»
          Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος
ΘΕΜΑ 11ο : Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρών αναγκών (μέχρι 2 μήνες)συνολικά οκτώ (8) ατόμων εκ των οποίων έξι (6) για την Υπηρεσία Καθαριότητας και δύο (2) για το Γραφείο Κοιμητηρίων.
            Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση μίσθωσης ενός αγροτεμαχίου με αρδευτική γεώτρηση στη Δημοτική Ενότητα Επανομής.
              Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 339 δημοτικού αγροτεμαχίου, μη αρδεύσιμο, έκτασης 10.000 τ.μ., για αγροτική καλλιέργεια στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 236/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τίτλο : Έγκριση μελέτης για ενιαία τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού»
         Εισηγητής : Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. - κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής.
ΘΕΜΑ 15ο :  Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανέγερση 9ου  Νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης» (κωδικός ΟΠΣ 5000944).
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση μίσθωση χώρου στέγασης Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 17ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 18ο : 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
             Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση Σχεδιαστικής Πρότασης για την «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Οικισμού Αγίας Τριάδας» Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».

      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.