Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 12 Ιουλίου, ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θέρμης. Μεταξύ των 15 θεμάτων που θα συζητηθούν, περιλαμβάνεται και η πρόταση του δήμου Θερμαϊκού για την ίδρυση Γυμνασίου στο Μεσημέρι, όπου θα φοιτούν από κοινού μαθητές του Μεσημερίου και του Κάτω Σχολαρίου.

Αναλυτικά τα θέματα που θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης είναι τα ακόλουθα:
1.Υποβολή πρότασης στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Θέρμης.
2.Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης του Αναψυκτηρίου στη θέση «Φράγμα» του Δήμου Θέρμης.
3.Παράταση μίσθωσης τμήματος της υπ’αριθμ. 870 δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Ταγαράδων (στο χώρο των Λατομείων Ταγαράδων) εμβαδού 38.849,11μ2 της Ιντερμπετόν Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Δομικών Υλικών, Λατομικών και μεταφορικών εργασιών» με το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  Α.Ε.»
4.Συζήτηση επί πρότασης του Δήμου Θερμαϊκού για την ίδρυση Γυμνασίου στην Τ.Κ. Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού, όπου θα φοιτούν από κοινού μαθητές του Μεσημερίου και του Κάτω Σχολαρίου.
5.Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, της εταιρίας ΛΥΜΠΕΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ που βρίσκεται εντός του υπό αδειοδότηση ΚΥΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ(Εστιατόριο)  -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝ.ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια,Μπάρ)» στο υπ΄αριθμ. 711Β αγροτεμάχιο στη ΔΚ Θέρμης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.
6.Καθορισμός εξόδων παράστασης Πρόεδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης»
7.Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ.έτους 2015 και Έγκριση Ισολογισμού Λογ/μου Εκμετάλλευσης και Λογ/σμου Αποτελεσμάτων Χρήσης οικ.έτους 2015  του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης
8.Μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών στο Δήμο Θέρμης
9.Έγκριση της αριθ. 63/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σχετικά με: «Διαμόρφωση κεφαλαίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λόγω της προσαρμογής με βάση της Ε.Λ.Π. των εισφερόμενων παγίων του πρώην Δήμου Βασιλικών σε επιχορηγούμενα και μη πάγια»
10.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ και κλήρωση μελών Δ.Σ. σε Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών με τις διατάξεις του Π.δ. 28/80.
11.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ΤΑΠ
12.Διαγραφή οφειλών από ΤΑΠ και προστίμου 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2009.
13.Διαγραφή οφειλών εισφοράς γης σε χρήμα και οφειλής προστίμου.
14.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (19η αναμόρφωση).
15.Πρόταση για έκδοση ψηφίσματος για το περιστατικό εμπρησμού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δημάρχου Θέρμης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.