Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συγκαλείται αυτή την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην τελευταία (μάλλον) συνεδρίαση του καλοκαιριού, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Η είδηση είναι ότι επιτέλους, η συνεδρίαση γίνεται σε ανθρώπινη ώρα, στις 7 μ.μ. και όχι μεσημεριάτικα, όπως επί 11 μήνες πεισματικά επέμεναν η διοίκηση του δήμου και ο πρόεδρος του Δ.Σ., αγνοώντας τις διαμαρτυρίες της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού».

Τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης αγροτεμαχίου, στην μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης στην περιοχή Αγίας Τριάδας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης αγροτεμαχίου στην μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης στις περιοχές Άνω Ν.Επιβατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο: Επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης στις περιοχές Άνω Ν.Επιβατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 224/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση ενός εννιαθέσιου επιβατικού αυτοκινήτου από το Δήμο Θερμαϊκού στη Δημοτική Κοινωφελή επιχείρηση Θερμαϊκού (Δ.Η.Κ.Ε.Θ.).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Συντήρησης - Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή ποσού 119,35 € από το Χ.Κ. 0156/2014.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο: Επιστροφή χρηματικού ποσού ως «αχρεωστήτως καταβληθέν».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή χρεών από ενοίκια της εταιρείας Σ. ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θερμαϊκού για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ».
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ.Γιάννης Μαυρομάτης.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού (Σ.Α.Τ.Α.)»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας - κα. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση όρων ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης καταστήματος που φέρει τον χαρακτηριστικό αριθμό 7 (νέα αρίθμηση) και βρίσκεται εντός του κτιρίου Α΄ της ιχθυαγοράς Νέας Μηχανιώνας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο :   Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων στην οδό Πολυτεχνείου της Δ.Κ.Ν. Μηχανιώνας κατά τη θερινή περίοδο».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας - κα. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 13ο   :   Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκριση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην παραλία Ν. Επιβατών».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας - κα. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση παραχώρησης του οικοπέδου του Ο.Τ. 72Β της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας στην «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου «Αποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Θερμαϊκού - Ο.Τ. 72Β» .
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας - κα. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 01/2015 μελέτης, προϋπολογισμού 210.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %) για το έργο «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θερμικού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας - κα. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 16ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2015 και έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 63/2015μελέτης, προϋπολογισμού δαπάνης 57.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %) για το έργο: Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας - κα. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 17ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο ΔΗΠΠΑΚΥΘ, για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Επανομής .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση Εκμίσθωσης υπαίθριου χώρου για 3 καντίνες πλανόδιου εμπορίου επί του αγροτεμαχίου 5045, θέση Ποταμός Επανομής  της Δ.Κ. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 19ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού με την ένταξη εκτέλεσης νέων  έργων -  προμηθειών -  εργασιών και ενίσχυση ποσού υφιστάμενων ενδείξεων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας - κα. Πάττη Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 20ο : 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 68/2015 μελέτης, προϋπολογισμού 190.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %) για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας - κα. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 22ο : Εισηγητική Έκθεση Β΄ Τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, με αριθ. μελέτης 1/2015

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.