Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Αναθεώρηση ΓΠΣ για μια πιο ανθρώπινη Θεσσαλονίκη

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τέλους Φεβρουαρίου
Στη μελέτη αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Θεσσαλονίκης, που εκπόνησε η διοίκηση Μπουτάρη, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διαμόρφωση γηπέδου γκολφ σε τμήμα του στρατοπέδου Κακιούση, η πεζοδρόμηση κομβικών δρόμων, όπως η Ερμού, η Σόλωνος και η Καρακάση, η δημιουργία χώρων στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου της πόλης και τριών μαρίνων στο Θερμαϊκό.

Η μελέτη αυτή, που θέτει ως έτος-στόχο το 2030, θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου, ώστε οι φορείς της πόλης να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν από τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων του δήμου Θεσσαλονίκης.

Τι αλλάζει στην κυκλοφορία
Οι μελετητές προτείνουν μεταξύ άλλων να διερευνηθεί σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο η διαμόρφωση παράπλευρης υπογειοποίησης της λεωφόρου Νίκης, η οποία να ξεκινά από το ύψος του Ερυθρού Σταυρού και να τελειώνει μετά το Λευκό Πύργο, στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου, με ταυτόχρονη επέκταση της προκυμαίας.
Ακόμη προτείνονται η μετατροπή της Ερμού σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, η διερεύνηση της δυνατότητας μελλοντικής πεζοδρόμησης για τη Σβώλου, όπως και η σύνδεση της Γ’ Σεπτεμβρίου με την ανατολική περιφερειακή οδό.
Στο πλαίσιο της μελέτης αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου προτείνεται να συνδυαστούν κυκλοφοριακά οι οδοί Μπότσαρη και Συνδίκα, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Το πρώτο εναλλακτικό σενάριο που διατυπώνεται αφορά την πεζοδρόμηση ενός από τους δύο δρόμους -πιθανότητα της Πέτρου Συνδίκα- και το δεύτερο έχει να κάνει με τη διαμόρφωση ενός ζεύγους μονόδρομων.
Κεντρική θέση στις προτάσεις των μελετητών κατέχουν ακόμη η διάνοιξη της οδού Ψελλού, όπως και η κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Μαραθώνος, με σκοπό να αποφορτιστούν η Παπάφη και η Γρηγορίου Λαμπράκη.

Περιφερειακά πάρκιγκ
Η ομάδα των μελετητών που έχει αναλάβει τις διαδικασίες αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Θεσσαλονίκης υποδεικνύει χώρους περιφερειακά του κέντρου της πόλης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως πάρκιγκ. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα αποφεύγεται η είσοδος των Ι.Χ. στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο, καθώς οι επισκέπτες θα παρκάρουν περιφερειακά και στη συνέχεια θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ως κατάλληλοι για τη δημιουργία πάρκιγκ προτείνονται χώροι στην περιοχή της Νέας Ελβετίας, στο Θέατρο Γης, όπως και στον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Επιπλέον προτείνονται δύο χώροι εκατέρωθεν της δυτικής εισόδου, τέσσερις στη διασταύρωση της Αγίου Δημητρίου με τη Λαγκαδά κι ακόμη ένας σε δημοτική έκταση στη συμβολή της Αγίου Δημητρίου με την Κατσιμίδη.
Οι προτάσεις των μελετητών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση υπόγειου πάρκιγκ κάτω από το πανεπιστημιακό γήπεδο ποδοσφαίρου, επί της Αγίου Δημητρίου, αλλά και την υιοθέτηση πολιτικών συνεργασίας με τον εμπορικό κόσμο, ώστε η αγορά να επιδοτεί τη στάθμευση των επισκεπτών με ανταπόδοση την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων
Ο δήμος Θεσσαλονίκης διεκδικεί την αξιοποίηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων με τη διαμόρφωση χώρων που θα εξυπηρετούν κοινωφελείς χρήσεις.
Για το στρατόπεδο Κακιούση προτείνεται το τμήμα του που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του στρατού να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και να αξιοποιηθεί με τη δημιουργία πρασίνου και γηπέδου γκολφ.
Στα σχέδια του δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση τμήματος του τέως στρατοπέδου Φαρμάκη, το οποίο καλύπτει έκταση περίπου 38 στρεμμάτων και περικλείεται από τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Μοσχονησίων, τη Μητροπολίτου Κυδωνιών και την Παπανδρέου. Τμήμα του στρατοπέδου Φαρμάκη προτείνεται να διατεθεί για τη λειτουργία στρατοδικείου, ενώ στο πλαίσιο της μελέτης αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου προβλέπονται η δημιουργία παιδικού σταθμού και η πιθανή λειτουργία παιδιατρικού νοσοκομείου. Αναγκαία θεωρείται ακόμη η κατασκευή υπόγειου ή υπέργειου χώρου στάθμευσης.
Παράλληλα διατυπώνεται σειρά προτάσεων για τον όμορο χώρο της βίλας Αλλατίνη, που κατά το παρελθόν φιλοξένησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα ο περιβάλλων υπαίθριος χώρος προτείνεται να αποδοθεί στους περιοίκους ως πάρκο συνοικίας και τα υφιστάμενα κτίρια να αξιοποιηθούν με ευθύνη του δήμου Θεσσαλονίκης έπειτα από μεταφορά όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο νέο κτιριακό συγκρότημα που κατασκευάζεται στην 26ης Οκτωβρίου.
Για το Γ’ Σώμα Στρατού αναγνωρίζεται η ανάγκη να παραμείνει ενταγμένο στις ιδιαίτερες στρατιωτικές χρήσεις, αλλά ζητούνται η αναγνώριση της ζώνης πρασίνου που βρίσκεται δίπλα στη λεωφόρο Στρατού -οι λεγόμενοι «Κήποι του Στρατηγείου»- ως περιοχής ελεύθερων χώρων και η υπαγωγή του πολεμικού μουσείου στις κοινωφελείς λειτουργίες της πόλης.
Όσο για το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, που βρίσκεται πλησίον του πάρκου της Ανθοκομικής, προτείνεται να αλλάξει χρήση και να αξιοποιηθεί ως παιδικός σταθμός και κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Μάλιστα ο δήμος Θεσσαλονίκης εκφράζει την πρόθεσή του να παραχωρήσει κατά χρήση κάποιο δικό του ακίνητο για τη μεταστέγαση του συγκεκριμένου γραφείου.
Όπως επισημαίνεται στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει εκπονηθεί, πρόθεση του στρατού είναι να αξιοποιήσει τμήμα του τέως 424 στρατιωτικού νοσοκομείου, για να διαμορφωθούν κατοικίες στρατιωτικών. Ο δήμος Θεσσαλονίκης ζητά τμήμα του κτιρίου να διατεθεί για τη στέγαση κοινωφελών λειτουργιών.
Όσο για τη Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, που βρίσκεται στη συμβολή της Βασιλίσσης Όλγας με τη Μοσχονησίων, προτείνεται να αξιοποιηθεί για χρήσεις κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Ακόμη θα διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης σε τμήμα του στρατοπέδου.

Στο σχέδιο πόλης
Στο πλαίσιο της μελέτης αναθεώρησης προβλέπεται να κινηθούν διαδικασίες, για να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης οι ακόλουθες περιοχές:
1. Οι Λαχανόκηποι, που βρίσκονται στο βορειοδυτικό άκρο του δήμου Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας έκταση 2.130 στρεμμάτων. Μία έκταση περίπου 93 στρεμμάτων, νότια της 26ης Οκτωβρίου, η οποία περιλαμβάνει ιδιοκτησίες του ΟΣΕ, το γήπεδο του Θερμαϊκού και τα παλιά βυρσοδεψεία, προτείνεται να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία οργανωμένου ανοικτού εμπορικού κέντρου. Τμήμα της περιοχής των Λαχανόκηπων θα αξιοποιηθεί για χρήσεις τουρισμού, αναψυχής και πολιτισμού. Προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται να διαμορφωθεί μία διαδρομή για πεζούς και ποδηλάτες από την πρώτη προβλήτα του λιμανιού μέχρι και το στρατόπεδο Κακιούση, όπου προβλέπεται να δημιουργηθεί χώρος πρασίνου και ήπιου αθλητισμού περίπου 50 στρεμμάτων.
2. Τα κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας, που καλύπτουν έκταση 85 στρεμμάτων στη ζώνη κατά μήκος των νοτιοανατολικών τειχών της Άνω Πόλης και στα όρια με τον Άγιο Παύλο. Για τη συγκεκριμένη περιοχή προτείνονται μεταξύ άλλων η χάραξη νέου δρόμου για τη σύνδεση με την περιφερειακή οδό, η αναβάθμιση των Κήπων του Πασά σε πάρκο πόλης και η εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάδειξη του μνημειακού χαρακτήρα των ιστορικών χώρων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
3. Τα Τροχιοδρομικά, που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό όριο του δήμου Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας έκταση 65 στρεμμάτων. Κεντρική πρόταση των μελετητών αποτελεί η διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης μεταξύ των οδών Κανάρη και Σταγειρίτη.
4. Η περιοχή Στρωμνιτσιωτών, που καλύπτει 12 στρέμματα στη νοτιοανατολική παρυφή του συνοικισμού των Σαράντα Εκκλησιών. Η περιοχή αυτή προτείνεται να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης ως χώρος πρασίνου.
5. Η λεγόμενη νοτιοανατολική πύλη, τα πρώην κεραμεία Αλλατίνη, που αναπτύσσεται σε μία έκταση 95 στρεμμάτων δίπλα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Η πρόταση του δήμου Θεσσαλονίκης αφορά τη δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου πρασίνου και πολιτισμού, που θα συνοδεύεται από κατοικίες υψηλών προδιαγραφών.
6. Μία περιοχή 25 στρεμμάτων νότια του «Ποσειδωνίου». Η ένταξή της στο σχέδιο πόλης προτείνεται να γίνει στο πλαίσιο ειδικής μελέτης συνολικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Ποσειδωνίου, του Μεγάρου Μουσικής και των Μύλων Αλλατίνη.

Η ΔΕΘ και το Λιμάνι
Στο πλαίσιο της μελέτης αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου προτείνεται η δημιουργία ενός νέου εκθεσιακού χώρου υψηλών προδιαγραφών με δυνατότητα υποστήριξης μεγάλων διοργανώσεων εκτός της κεντρικής αστικής περιοχής. Για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης διατυπώνεται η πρόταση του μετασχηματισμού της σε ένα μικρότερης έκτασης εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο με απομάκρυνση μέρους των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Περίπου η μισή έκταση στην οποία αναπτύσσεται σήμερα η ΔΕΘ ζητείται να αποδοθεί στην πόλη και να ενσωματωθεί σε ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, το οποίο θα ενώνει την παραλία, το ΑΠΘ, το Τελλόγλειο Ίδρυμα και την περιοχή των κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας με το περιαστικό δάσος. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται να εκπονηθεί ειδική μελέτη, η οποία θα προβλέπει τη δημιουργία διαδρομών πεζών και χώρων δασικής αναψυχής, στάθμευσης οχημάτων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Οι προτάσεις των μελετητών για το λιμάνι επικεντρώνονται στο διαχωρισμό του σε δύο τμήματα, εκ των οποίων το πρώτο θα έχει χαρακτήρα εμπορικών μεταφορών και αμιγών λιμενικών εγκαταστάσεων, ενώ το δεύτερο θα περιλαμβάνει μικτές χρήσεις. Συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία ενός επιχειρηματικού κέντρου σε μη αξιοποιημένη χερσαία περιοχή πλάι στην 26ης Οκτωβρίου. Στη χερσαία περιοχή της δεύτερης και της τρίτης προβλήτας προτείνεται να οργανωθούν -εκτός των ορίων του επιχειρηματικού κέντρου- υποστηρικτικές χρήσεις του επιβατικού σταθμού.
Στις πρώτες τρεις προβλήτες προτείνονται χρήσεις που εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες αλλά και ανάγκες της πόλης στους τομείς του πολιτισμού και της αναψυχής. Ειδικότερα στη δεύτερη προβλήτα προτείνονται εγκαταστάσεις μετεπιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ή κρουαζιέρας, ενώ στη δυτική πλευρά της πρώτης προβλήτας σχεδιάζεται η δημιουργία μαρίνας. Ακόμη δύο μαρίνες προβλέπονται στην περιοχή των ναυτικών ομίλων και στην περιοχή πίσω από το Ποσειδώνιο.
Στο μεταξύ στο πλαίσιο της μελέτης αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου προτείνεται η μετεγκατάσταση του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού, με το στρατόπεδο Γκόνου να υποδεικνύεται ως καταλληλότερος χώρος. Η περιοχή όπου σήμερα αναπτύσσεται ο εμπορευματικός σταθμός προτείνεται να μετατραπεί σε μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου, πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και αναψυχής. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η περιοχή του εμπορικού σιδηροδρομικού σταθμού αναπτύσσεται σε μία έκταση 140 στρεμμάτων μεταξύ της 26ης Οκτωβρίου και της δυτικής εισόδου.


Πηγή: εφημερίδα Μακεδονία σε ρεπορτάζ της Βαρβάρας Ζούκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.