Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει την Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 20:30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1   με 25 θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
ΘΕΜΑ 2ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 205/2015 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της υπ’αρ. 464/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων  στο Δήμο Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την εργασία “Συντήρησης λεβήτων, καυστήρων λεβητοστασίων των Δημοτικών κτιρίων για ένα έτος και εργασίες βελτίωσης αυτών” περίοδος 2014-2015
ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση παράτασης για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες των συμβάσεων προμήθειας διαφόρων τύπων καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου και θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων.
ΘΕΜΑ 6ο:   Κήρυξη του προμηθευτή «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ» εκπτώτου από τη σύμβαση και επιβολή κυρώσεων
ΘΕΜΑ 7ο: Επιστροφή ποσού 26,04 ευρώ στον κ. Μ. Ιωαννίδη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.  Ψήφιση πίστωσης
ΘΕΜΑ 8ο: Επιστροφή ποσού 4.302,57 ευρώ στην κ. Βασιλείου Σμαράγδα ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. Ψήφιση πίστωσης
ΘΕΜΑ 9ο:   Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ 2008-2012
ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή  από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθ. 224/22-3-2010, μισθωμάτων του καταστήματος Κ1 στην Αγορά του Φοίνικα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 10/5/2010 έως 31/12/2010, λόγω έξωσης
ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή  από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθ. 224/22-3-2010, μισθωμάτων του καταστήματος Κ2 στην Αγορά του Φοίνικα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 10/5/2010 έως 31/12/2010, λόγω έξωσης
ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή  από τους βεβαιωτικούς  καταλόγους με αριθ. 237/23-3-2009 και 224/22-3-2010, μισθωμάτων του καταστήματος Κ18 στην Αγορά του Φοίνικα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 10/11/2009 έως 31/12/2010, λόγω έξωσης
ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή  από τους βεβαιωτικούς  καταλόγους με αριθ. 237/23-3-2009 και 224/22-3-2010, μισθωμάτων του καταστήματος Κ44 στην Αγορά του Φοίνικα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 10/11/2009 έως 31/12/2010, λόγω έξωσης
ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφή  από τους βεβαιωτικούς  καταλόγους με αριθ. 87/4-2-2009 και 215/18-3-2010, μισθωμάτων του καταστήματος Κ8 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 στην περιοχή Νέας Κρήνης, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 10/11/2009 έως 31/12/2010, λόγω έξωσης.
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός της αμοιβής του κ. Δήμου Γ. Νικόπουλου, ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Καλαμαριάς για Υπόθεση οικοπέδου των Κ. Πολυματίδη κ.λ.π. επτά (7) συνιδιοκτητών, στο ΟΤ238α επί της οδού Σαμαρά. Ψήφιση πίστωσης 2.460,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, ως αμοιβή και 300,00 € για έξοδα κίνησης και διανυκτέρευσης
ΘΕΜΑ 16ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 499/2015 απόφασης του Δ.Σ
ΘΕΜΑ 17ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 156.330,00 € για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμαριάς  και κατανομή του στις δύο σχολικές επιτροπές α) Σ.Ε σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Σ.Ε σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . (Δ΄ ΔΟΣΗ  2015)
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2016  του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, και κατάρτιση του πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Νομικού Προσώπου Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, για την υποβολή από το δήμο Καλαμαριάς του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016.
ΘΕΜΑ 20ο: Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Κατάρτιση και έγκριση πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 21ο24η αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 22ο: Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο 734/2007/2015, που αφορά κλήση ΚΟΚ έτους 2006
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αρ. 43391/3-12-2015 αίτησης της οικογένειας Ποικιλίδης
ΘΕΜΑ 24ο: Υποβολή πρότασης σχετικά με τη λειτουργία δομής με την επωνυμία «ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανέγερση κτηρίου προμήθεια εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού νέου Πολυλειτουργικού-Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμαριάς» (αρ. μελ. 65/2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.